Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že sa bude konať triedne rodičovské združenie v Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

DECEMBER 2019 Rodičovské združenie, Slovenská 5

Gymnázium, Slovenská 5

Rodičovské stretnutie 2.12. 2019 (pondelok)
Začiatok o 16:00 hod.

I.G- preložené Mgr. Boďo 4.12. uč. 51, II.G-14 Mgr. Pavlišinová
III.G-40 Mgr. Gerberyová, IV.G-55 Mgr. Michalčinová
II.H-preložené Mgr. Marinková 4.12. uč. 15,
III.H-UF Mgr. Vagaský IV.H-11 Mgr. Martiček

SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

SOŠ polytechnická - Rodičovské združenie 3.12. 2019 (utorok)
Začiatok o 15:30 hod.

I.A-25 PaedDr. Boruv, II.A-50 Ing. Gernátová, III.A-14 Mgr. Gmitterová
IV.A-42 RNDr. Sobek, I.B-12 Mgr. Hříbová, II.B-11 Ing. Beňová
III.B-10 Mgr. Blažejčík, IV.B-47 Ing. Haluška,
I.C-40 Mgr. Kováčová, II.E-46 Ing. Žofčínová,
III.C-52 Ing. arch. Klimeková, IV.E-17 Mgr. Pasterňáková
I.D-UA Ing. Bialobok, II.D-31 Mgr. Balog, III.D-39 Mgr. Banásová
III.E-48 PaedDr. Vaverčáková

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

rodičovské stretnutia

Spojená škola Juraja Henischa

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!