Informácie o možnostiach štúdia

Informácie o možnostiach štúdia

Študijné a učebné odbory.

Nové informácie 72 strán/ PDF
od šk. r. 2018/2019

Zistiť viac
Prezentácia školy

Prezentácia školy

1. septembra 2003 bol škole udelený čestný názov Juraja Henischa.

Riaditeľ školy
Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Školský časopis Gymoš

Školský časopis Gymoš

Vieme, čo sa deje na našej škole. Archív čísiel.
Gymoš najvyššie ocenenie.

Zistiť viac
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

KRITÉRIÁ

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove určuje tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.

Zistiť viac
Duálny systém - duálne vzdelávanie v Bardejove

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Študijné a učebné odbory.

Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania

Zistiť viac
GOHR s.r.o., duálne vzdelávanie

Deťom úspešný štart do života!

Pre absolventov 9. ročníkov základných škôl

Zistiť viac
KAMAX, duálne vzdelávanie

KAMAX k.s. Bardejov

Hľadáš úspešnú spoločnosť v ktorej by si mohol absolvovať praktickú časť duálneho vzdelávania?

Zistiť viac
Šk. rok 2018/2019

Otvoríme tieto odbory!

V školskom roku 2018/19 - Gymnázium a SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov.

Zistiť viac
Príležitosť k úspechu, správna voľba povolania

Príležitosť k úspechu, správna voľba povolania

Technické vzdelávanie, informačné a komunikačné technológie

Zistiť viac/ #myModal1044 Bardejov 22 Okt
Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

International Association of School Librarianship

Zistiť viac/ #myModal1048 Bardejov 22 Okt
OZNAM: Riaditeľské voľno

OZNAM: Riaditeľské voľno

Riaditeľ poskytuje dňa 29. 10. 2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Zistiť viac/ #myModal1062 Bardejov 22 Okt
Deň Prešovského samosprávneho kraja

Deň Prešovského samosprávneho kraja

DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 23.10.2018

Zistiť viac/ #myModal1051 Bardejov 23 Okt
Deň OSN

Deň OSN

My, ľud Spojených národov, odhodlaní

Zistiť viac/ #myModal1047 Bardejov 24 Okt
Európsky deň občianskeho práva

Európsky deň občianskeho práva

Slovensko sa stalo členom RE 30. júna 1993.

Zistiť viac/ #myModal1049 Bardejov 25 Okt
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Zistiť viac/ #myModal1045 Bardejov 26 Okt
Ja robot: mechanik mechatronik

Ja robot: mechanik mechatronik

Vysoko nadštandardné pracovné a platové podmienky.

Zistiť viac/ #myModal1056 Bardejov 27 Okt
Vznik Československa (1918)

Vznik Československa (1918)

28. októbra 1918 vzmikla Československá republika vlasť dvoch bratských národov čechov a slovákov.

Zistiť viac/ #myModal1059 Bardejov 28 Okt
Deň PSK 2018
Deň PSK 2018, Spojená škola J. Henischa
Riaditeľské voľno, Spojená škola J. Henischa

Bardejov 22. Október/ udalosti, akcie.

Váš partner

ŠKOLA JE PARTNEROM
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Duálne vzdelávanie: Sytém duálneho vzdelávania
  • Sekcia fondov EÚ
  • Operačný program ľudské zdroje

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

  • Dualne vzdelávanie

OCENENIE PRE ŠKOLU

  • Ocenenie

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.