24. december

Všetko najlepšie Adam a Eva, Na Adama a Evu čakajme oblevu. Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni. Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí. Od Vianoc do Ducha nepúšťaj sa kožucha, a po svätom Duchu zas dobre v kožuchu.

Prví ľudia

Adam a Eva boli prví ľudia. Keď Boh stvoril človeka Adama, chcel pre neho nájsť vhodného pomocníka, a tak pred neho priviedol všetky zvieratá, ale zistil, že pomoc jemu rovná sa medzi nimi nenájde. Preto Adama uspal, zobral mu jedno rebro a z neho vytvoril ženu. Človek tak dostal pomoc sebe rovnú.

Podľa Biblie usadil Boh Adama a Evu do záhrady v Edene, kde žili spolu s Bohom. Avšak Adam s Evou sa dopustili prvotného hriechu a porušili Boží príkaz. Ich previnenie spočívalo v tom, že jedli z plodov stromov poznania dobra a zla, z ktorého ako jediného im bolo zakázané jesť. Bol to však had, (ktorý symbolizuje diabla), ktorý nahovoril Evu, aby jedla, a Eva nahovorila Adama. Za trest boli z rajskej záhrady vyhnaní a museli s námahou žiť z plodov zeme.

Adam a Eva

Vianočné prázdniny

Termín: 23.december až 5. január.

perc

14.28%

Štedrý deň

Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň.
Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach.

Štedrý večer

Štedrý večer, nazývaný Predvečer Narodenia Pána je vyvrcholením adventu a zároveň začiatkom vianočných sviatkov.
Štedrým večerom sa v rímskokatolíckej cirkvi končí pôst a polnočnou omšou sa začína sláviť Božie narodenie.

Betlehemské svetlo

O 12:00h na Radničnom námestí ekumenické privítanie Betlehemského svetla.

Betlehemské svetlo, 24. december/ 24.12.

TERAZ/ Prvý sviatok vianočný

škola dnes
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Grafický priebeh teploty

Temperature december 2017.

Dnešný deň

Kalendár december 2016

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Prebiehajúce, nadchádzajúce udalosti:

16.12/ Bardejovské potulky 2018: Keď príbehy píšu ikony

Kto bol Juraj Henisch?

Tuuly školy.

Správy zoradené podľa dátumu.

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Druhý/14 deň vianočných prázdnin.

-František/ ssjh.sk
Polročné prázdniny

Polročné prázdniny

Ďalšie prázdniny budú polročné/ 3. február.

-František/ ssjh.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM