29. máj

Vilma

Všetko najlepšie Vilma, Máj a september sú bránami leta.

#EUGreenWeek, #EUZelenýTýždeň

29. máj do 2. jún 2017

#EÚZelenýTýždeň

Zelený týždeň EÚ je vaša každoročná príležitosť diskutovať o európskej politike životného prostredia. Témou EÚ Green Week 2017 je "Zelené pracovné miesta pre zelenšiu budúcnosť".

STAŇTE SA SÚČASŤOU #EÚZelenýTýždeň 2017

ZELENÉ PRACOVNÉ MIESTA V NAŠEJ PRÍRODE

Energetika bez emisií?

Zemný plyn je spojencom obnoviteľných energií, ale len krátkodobým.

Klimatický cieľ/ Dekarbonizácia energetiky

Cieľom Parížskej dohody je udržať zvýšenie teploty na zemskom povrchu pod úrovňou 2°C. To vlastne znamená dekarbonizáciu energetiky.
Dekarbonizácia je možná s existujúcimi technológiami. Je ekonomicky prijateľná a prospešná pre hospodárstvo, pretože vytvára rast aj nové pracovné miesta. To všetko vďaka obnoviteľným energiám a energetickej efektívnosti.
Do roku 2050 zníženie emisií v energetike o 90 percent, do roku 2060 možno emisie v energetike úplne zastaviť.

Z krátkodobého hľadiska je plyn užitočný. Ale v dlhodobom horizonte nebude plyn v elektroenergetike zohrávať veľkú úlohu.

HENNING WUESTER

GREEN JOBS

#EÚZelenýTýždeň

Dielňa pre verejnosť

HOS od 16:00h - 18:00h., t. č. 0907 063599

29. máj, 29.5/ Dielna pre verejnosť, pondelok

škola dnes
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Aktuálna teplota v Bardejove

Temperature.

Dnešný deň

Kalendár máj 2017

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Európske solárne dni
#RenEUable, Európske solárne dni
1. máj - 15. máj/ Európske solárne dni

9. máj/ Prijímacie skúšky (utorok)

11. máj/ Prijímacie skúšky (štvrtok)

11. máj/ Výsledky, poradovník prijímacích skúšok

11. máj - 25. máj/ Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku - výtvarná súťaž, Galéria HOS

13. máj/ Komunitné trhy, Radničné námestie

21. máj/ Bardejovské potulky: Cechy V. Odev, obuv

21. máj/ Hrnčiarska nedeľa, Bardejovské Kúpele

23. máj/ Kuly, Rodný môj kraj

Spišský Jeruzalem, Spiš

22. máj - 26. máj/ Maturitná skúška

Zelená práca, Zelený týždeň, #EÚZelenýTýždeň

29. máj - 2. jún/ Zelený týždeň, #EUGreenWeek #EUZelenýTýždeň

30. máj/ ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2017, KOŠICE STEEL ARÉNA

Kto bol Juraj Henisch?

Tuuly školy.

Správy zoradené podľa dátumu.

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Zelená práca

Zelená práca

Ekologické pracovné miesta alebo zelené pracovné miesta sú podľa programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov, práca v poľnohospodárstve, priemysle, výskumu a vývoja, administratívne a servisné činnosti, ktoré prispievajú v podstate k udržaniu alebo obnoveniu kvality životného prostredia.

Chrániť ekosystémy a biodiverzitu, znížiť spotrebu energie, materiálov a spotrebu vody cez vysokú stratégiu účinnosti; de-karbonizácia hospodárstva.

-František/ ssjh.sk

Zelené pracovné miesta a pracovná sila školstvo

Školstvo

Going Green: zásadné úlohy škôl spoločenstva v budovaní udržateľnej budúcnosti a zelené pracovné sily, ktorý skúma, ako zamestnanci vzdelávania a vysoké školy prispievajú k celkovému úsiliu smerom k obnoviteľnej a čistej energie.

-František/ ssjh.sk

Karbón

karbón

C (1) → chemická značka uhlíka (carboneum)

Uhlík je súčasťou všetkých fosílnych palív. Pri ich spaľovaní reaguje s atmosférickým kyslíkom, vytvárajúc karbón dioxid CO2 , ktorý je hlavnou zložkou skleníkových plynov, spôsobujúcich otepľovanie globálnej klímy.
Odstránením uhlíka pred procesom spaľovania, alebo po ňom, sa zamedzí úniku emisií CO2 do atmosféry.

-František/ ssjh.sk

Čo je CO2?

CO2

Oxid uhličitý je atmosferický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch.
V prírode koluje uhlík v tvz. uhlíkovom cykle. Ide o výmenu tohto plynu medzi rastlinami, pôdou, atmosférou, živočíchmi a oceánmi.
Vo forme CO2 je uhlík pohlcovaný napríklad rastlinami pri fotosyntéze a uvoľňovaný pri rozklade do ovzdušia. Do kolobehu uhlíka zasahuje aj človek a priemyselná produkcia, a to spaľovaním fosílnych palív (uhlie, ropné produkty, zemný plyn). Koncentrácia CO2 sa preto v atmosfére výrazne zvyšuje. Rastliny a oceány totiž nestačia absorbovať všetok uhlík.

-František/ ssjh.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM