30. máj

Ferdinand

Všetko najlepšie Ferdinand, Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

ALEXANDROVCI

EUROPEAN TOUR 2017

30.5. KOŠICE STEEL ARÉNA

Hostia koncenrtu

Helena Vondráčková a Kandráčovci

18:25h. KANDRÁČOVCI
19:00h. ALEXANDROVCI

30. máj, 30.5./ Alexandrovci, Helena Vondráčková, Kandráčovci

#Koncerty

ZELENÉ PRACOVNÉ MIESTA A VODA

Piliere rozsiahlej dekarbonizácie

Zelený týždeň #EÚZelenýTýždeň

Správa odkazuje aj na štúdiu Potsupimského inštitútu pre výskum dôsledkov zmeny klímy (PIK), ktorá poukazuje na to, že o 4 °C teplejšie podnebie môže so sebou priniesť extrémne výkyvy klímy a počasia, ktorých dôsledkom by bola devastácia a utrpenie ľudí.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vydal správu, v ktorej sa píše, že takéto zvýšenie teploty by mohlo mať vplyv na úrodu, zvyšovanie hladín morí a prinieslo by chorobami vyvolanú migráciu, ktorá by smerovala aj do Európy.

Zatiaľ čo mnoho veľkých ekonomík začalo s dekarbonizáciou, ostatný svet sa drží cesty, ktorá vedie v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou k nárastu priemernej globálnej teploty o 3,7 °C až 4,8 °C . Keď do toho zahrnieme nepredvídateľnosť klímy, môže byť do konca storočia tento rozsah ešte výraznejší a to od 2,5 °C do 7,8 °C, píše sa v správe.

Správa, ktorú spolu vypracovali Záujmová skupina pre riešenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Univerzitný vedný inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy v Paríži, uvádza tri "piliere" rozsiahlej dekarbonizácie:

  • Energetická efektívnosť a úspory energie najmä v oblasti dopravy, stavieb a priemyslu
  • Nízkouhlíková elektrické energia, nahradenie fosílnych palív jadrom alebo obnoviteľnými zdrojmi energie, ako je solárna, vodná, veterná a geotermálna energia. Alebo napojenie spaľovania fosílnych palív na systém zachytávania a ukladania oxidu uhličitého(CCS )
  • Prechod v rámci konečnej spotreby energie od fosílnych palív k palivám s nižším obsahom uhlíka v oblasti dopravy, stavieb a priemyslu

William Neale, člen kabinetu európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika povedal, že cieľom balíka pre hospodárstvo využívajúce odpad bolo "vytvorenie rámcových podmienok pre plynulý prechod" k zelenej ekonomike. Pokúša sa "vyhnúť dislokácii", ktorá by mohla byť zapríčinená súčasným priemyselným modelom.

Budúci rok prebehne pod záštitou OSN v Paríži stretnutie krajín, ktoré sa pokúsia vyjednať dohodu o znižovaní celosvetových emisií uhlíka.

Správa OSN

#EÚZelenýTýždeň

škola dnes
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Aktuálna teplota v Bardejove

Temperature.

Dnešný deň

Kalendár máj 2017

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Európske solárne dni
#RenEUable, Európske solárne dni
1. máj - 15. máj/ Európske solárne dni

9. máj/ Prijímacie skúšky (utorok)

11. máj/ Prijímacie skúšky (štvrtok)

11. máj/ Výsledky, poradovník prijímacích skúšok

11. máj - 25. máj/ Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku - výtvarná súťaž, Galéria HOS

13. máj/ Komunitné trhy, Radničné námestie

21. máj/ Bardejovské potulky: Cechy V. Odev, obuv

21. máj/ Hrnčiarska nedeľa, Bardejovské Kúpele

23. máj/ Kuly, Rodný môj kraj

Spišský Jeruzalem, Spiš

22. máj - 26. máj/ Maturitná skúška

Zelená práca, Zelený týždeň, #EÚZelenýTýždeň

29. máj - 2. jún/ Zelený týždeň, #EUGreenWeek #EUZelenýTýždeň

30. máj/ ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2017, KOŠICE STEEL ARÉNA

Kto bol Juraj Henisch?

Tuuly školy.

Správy zoradené podľa dátumu.

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Helena Vondráčková

Alexandrovci, Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je populárna česká speváčka a herečka. V roku 1977 vyhrala GRAND PRIX na festivale v Sopote v Poľsku. Je známa predovšetkým v Česku, Poľsku, Německu, Rusku, Slovensku. Spieva po česky, poľsky, nemecky, slovensky a anglicky/ Wikipédia.

-František/ ssjh.sk

Kandráčovci

Kandráčovci

Vznik tejto kapely sa datuje do roku 2004. Práve vtedy štvorica muzikantov odohrala svoj prvý koncert. Najprv to bolo pod hlavičkou Ľudová hudba Ondreja Kandráča. Až neskôr názov zľudovel a vyprofiloval sa do dnešnej podoby - Kandráčovci. Túto hudobnú formáciu tvoria kmeňoví muzikanti: kontrabasista Martin Leško, akordeonista Milan Maťaš, cimbal, gitara, perkusie - Ľubomír Šebej a líder kapely - huslista a moderátor Ondrej Kandráč/ kandracovci.sk.

-František/ ssjh.sk

Alexandrovci

Alexandrovci

Zbor Alexandrovci, je spevácky a tanečný súbor, ktorý bol oficiálnym armádnym umeleckým súborom Červenej armády bývalého Sovietského zväzu (teraz Ruska). Jeho členovia sú výhradne muži, vyberaní z veľmi prísnych konkurzov. Ich predstavenia sa skladajú z ruských národných piesní (např. Kaťuša a Kalinka), alebo cirkevných skladieb (např. Ave Maria), ale hrajú aj modernú hudbu.

-František/ ssjh.sk

Šetrenie energiami

Šetrenie

Šetrenie energiami neprináša iba finančné úspory. Efektívnym využívaním energií sa zároveň znižujú emisie, ktoré vznikajú pri ich výrobe. Medzi najznámejšie plyny, ktoré sa produkujú pri spaľovaní fosílnych palív, patrí CO2 – oxid uhličitý. Jeho podiel v atmosfére narastá v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby energií na celom svete.

-František/ ssjh.sk

GEOLOGICKÉ RIEŠENIE KLIMATICKÝCH ZMIEN

GEO riešenie

Ropa, plyn a uhlie sú ťažené v podzemí, (uhlie v niektorých prípadoch aj na povrchu) za účelom získania zdroja energie, ktorá je životne dôležitá pre náročné potreby rozvinutej spoločnosti. Energiu získavame spaľovaním týchto fosílnych palív, pričom sa ako vedľajší produkt vytvára oxid uhličitý, ktorého zvýšená koncentrácia v ovzduší negatívne pôsobí na globálnu klímu – spôsobuje tzv. skleníkový efekt. Tento plyn je možné zachytávať a vrátiť ho tam, kde boli fosílne palivá nájdené – do zemskej kôry a skladovať ho v určených priestoroch. Týmto spôsobom dôjde k významnému zníženiu emisií skleníkových plynov, ktorých je oxid uhličitý hlavným zástupcom, čo pomôže ku zmierňovaniu negatívnych dôsledkov klimatických zmien. Uvedený postup možno označiť za kľúčový prvok pri prechode k trvalo udržateľným dodávkam energie.
Zachytávanie a ukladanie CO2 (CO2 capture and storage/ CCS) je jednou
z najperspektívnejších možností, ako dosiahnuť zmiernenie globálneho otepľovania a s tým priamo súvisiace zmeny klímy.
Viac o technológiách CCS môžete nájsť na geology

-František/ ssjh.sk

Dekarbonizácia fosílnych palív

Dekarbonizácia fosílnych palív, GEO riešenie, Foto: STATOIL

-Foto/ z letáku technológie CCS geology

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM