31. máj

Petronela a Petrana

Všetko najlepšie Petronela a Petrana, V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri /pastierska nádoba.

#EUGreenWeek, #EUZelenýTýždeň

29. máj do 2. jún 2017

#EÚZelenýTýždeň

Zelený týždeň EÚ je vaša každoročná príležitosť diskutovať o európskej politike životného prostredia. Témou EÚ Green Week 2017 je "Zelené pracovné miesta pre zelenšiu budúcnosť".

STAŇTE SA SÚČASŤOU #EUZelenýTýždeň 2017

PRÁCA PRE ZELENŠIU BUDÚCNOSŤ

Viac elektrických áut/ Dekarbonizácia dopravy

Doprava patrí medzi tie odvetvia, kde sa očakávajú veľké zmeny a kde by dekarbonizácia mala viesť k tomu, že budeme používať viac elektrických áut, čistejšiu verejnú dopravu, kde sa budú šíriť nové služby

Elektromobily v roku 2017

Parížska dohoda a energetická efektívnosť

Podpredseda EK dodal, že po legislatívnom návrhu o dekarbonizácii dopravy, EK v júli predstaví aj návrh na ratifikáciu Parížskej klimatickej dohody pre EÚ ako celok a pre všetkých jej 28 členských štátov. V septembri to bude balík o energetickej efektívnosti, týkajúci sa renovácií budov a ich premeny na “inteligentné”, čiže energeticky úsporné budovy a na záver roka príde návrh ohľadom nového obchodovania s elektrinou, smernica pre obnoviteľné zdroje a nová stratégia pre oblasť výskumu a inovácií.

Dekarbonizácia dopravy

Dekarbonizácia dopravy znamená podporu pre nové technológie, ktoré majú viesť k čistejšiemu ovzdušiu, k menším dopravným špičkám v mestách, ktoré EÚ spôsobujú ročne miliardové straty. Znamená to nové úspornejšie motory a ekologickejšie palivá, viac elektrických áut s dotvorenou mestskou infraštruktúrou na ich nabíjanie, ale aj viac elektrických autobusov a moderné schémy zdieľanej dopravy, keď viacero miest alebo regiónov sa môže zapojiť do verejného obstarávania nových dopravných prostriedkov a znížiť tak ich cenu.

Peter Javorčík

Doprava budúcnosti

Dôraz na výskum, inovácie, investície do dopravy budúcnosti bez závislosti od ropy a príprava priemyslu na plnenie náročných cieľov v oblasti dekarbonizácie bez zníženia mobility.

GREEN JOBS

#EÚZelenýTýždeň

Boľšoj teatr

Vernisáž výstavy o 16:30h., Galéria HOS, výstava do 30.júna 2017.

31. máj/  Výstava

Výstavy

Dielnička pre deti

HOS od 13:00h - 16:00h., t. č. 0907 063599

31. máj, 31.5/ Dielna pre verejnosť, streda

škola dnes
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Grafický priebeh teploty

Temperature máj 2017.

Dnešný deň

Kalendár máj 2017

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Európske solárne dni
#RenEUable, Európske solárne dni
1. máj - 15. máj/ Európske solárne dni

9. máj/ Prijímacie skúšky (utorok)

11. máj/ Prijímacie skúšky (štvrtok)

11. máj/ Výsledky, poradovník prijímacích skúšok

11. máj - 25. máj/ Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku - výtvarná súťaž, Galéria HOS

13. máj/ Komunitné trhy, Radničné námestie

21. máj/ Bardejovské potulky: Cechy V. Odev, obuv

21. máj/ Hrnčiarska nedeľa, Bardejovské Kúpele

23. máj/ Kuly, Rodný môj kraj

Spišský Jeruzalem, Spiš

22. máj - 26. máj/ Maturitná skúška

Zelená práca, Zelený týždeň, #EÚZelenýTýždeň

29. máj - 2. jún/ Zelený týždeň, #EUGreenWeek #EUZelenýTýždeň

30. máj/ ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2017, KOŠICE STEEL ARÉNA

Kto bol Juraj Henisch?

Tuuly školy.

Správy zoradené podľa dátumu.

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

Zelená práca

Zelená práca

Ekologické pracovné miesta alebo zelené pracovné miesta sú podľa programu pre životné prostredie Organizácie Spojených národov, práca v poľnohospodárstve, priemysle, výskumu a vývoja, administratívne a servisné činnosti, ktoré prispievajú v podstate k udržaniu alebo obnoveniu kvality životného prostredia.

Chrániť ekosystémy a biodiverzitu, znížiť spotrebu energie, materiálov a spotrebu vody cez vysokú stratégiu účinnosti; de-karbonizácia hospodárstva.

-František/ ssjh.sk

Zelené pracovné miesta a pracovná sila školstvo

Školstvo

Going Green: zásadné úlohy škôl spoločenstva v budovaní udržateľnej budúcnosti a zelené pracovné sily, ktorý skúma, ako zamestnanci vzdelávania a vysoké školy prispievajú k celkovému úsiliu smerom k obnoviteľnej a čistej energie.

-František/ ssjh.sk

Čo je vlastne karbón?

Karbón

Nafta, benzín i motorové oleje sú zmesi uhľovodíkov, ktoré pri pôsobení okolitého prostredia (teplota, vzduch, ......) vytvárajú usadeniny, ktorým hovoríme karbónové - uhľovodíkové.

-František/ ssjh.sk

Kde vzniká karbón?

Karbón

Uhľovodíkové usadeniny (karbón) vznikajú všade tam, kde je prítomné palivo alebo olej.

-František/ ssjh.sk

Dekarbonizácia

Dekarbonizácia

Pojem dekarbonizácie je dnes vyjadrením pre komplexné riešenie problému s tvorbou karbónových usadenín.
Relatívne novým a veľmi účinným procesom je tiež čistenie nebezpečných usadenín u filtra pevných častíc DPF. Celý proces jeho čistenia prebieha za chodu motora, kedy sa počas 180 minút efektívne a absolútne bezpečne odstránia nahromadené uhľovodíkové usadeniny (čiže sadze). Unikátna a patentovaná technológia predchádza drahým výmenám zanesených filtrov pevných častíc a rovnako tak nebezpečnému mechanickému "vytĺkaniu". Celý proces čistenia filtra pevných častíc sa vykonáva priamo na vozidle bez zložitej demontáži.

-František/ ssjh.sk

DPF, FAP

Filter DPS

Skratka DPF (Diesel particular filter) sa ujala hlavne v nemecky hovoriacich krajinách Európy, zvyšok preferuje francúzsky názov FAP (Filter a particules). Je to zariadenie umiestnené vo výfukovom systéme, ktorého funkciou je zachytávať pevné nečistoty a sadze v spalinách vznetových motorov. Znižuje emisie karcinogénnych škodlivín oproti dieselom bez DPF až stonásobne.

-František/ ssjh.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM