#Sviatok

06.12.2017
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky :) 08.12.2017
Súčasťou adventnej prípravy na Vianoce je významný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sa slávi 8. decembra. 01.01.2018
Prvého januára 1993 vznikli po rozdelení ČSFR samostatná Slovenská republika a Česká republika. 01.01.2018
Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna 14.02.2018
Jedným z najpopulárnejších darčekov v deň sv. Valentína je červená ruža 14.02.2018
Lásku medzi mužom a ženou pokladal za posvätnú, rovnako ako zväzok, ktorý uzavreli. 08.03.2018
je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť 01.05.2018
Súdružky, súdruhovia, milí priatelia ... 04.05.2018
Poďakovanie hasičom a záchranárom 13.05.2018
Nedeľa matiek 17.06.2018
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov 15.08.2018
Zosnutie presvätej Bohorodičky alebo Uspenie presvätej Bohorodičky je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 15. augusta. 18.10.2018
Svätý Lukáš je považovaný za autora dvoch kníh Nového zákona - Evanjelia podľa Lukáša a Skutkov apoštolov. 30.10.2018
Národná Rada vyhlasuje, že v mene česko-slovenského národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konať. 30.10.2018
Bratia! Rodáci! 01.11.2018
Zapáliť sviečku, a potom sa v tichu pomodliť za spásu duší. 02.11.2018
Dušičky 03.11.2018
sv. Hubert - Patrón poľovníkov 17.11.2018
Štátny sviatok 06.01.2019
Šiesteho januára rada rodín oberá vianočný stromček, dojedajú sa posledné vianočné dobroty a domy obchádza trojica kráľov.
Teplota

Vonkajšia teplota Bardejov

Jednoduchá meteorologická stanica 1-WIRE.
Meteo stanica Henisch.

Grafický priebeh teploty

Temperature.

Dnešný deň

Kalendár október 2018

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Štátne sviatky, dni pracovného voľna, pamätné dni. Zamestnancov iste poteší, že len 5 sviatočných dní je víkendových. Pribudne ďalší pracovný deň: 29. február (priestupný rok 2016).
Slovensko patrí medzi európske krajiny s vyšším počtom sviatkov: 5 štátnych sviatkov a 11 dní pracovného voľna.

Po nástupe do školy, sú aj tak hneď ďalšie prázdniny. Rozdajú sa im žiacke knižky a oni už počítajú, koľko dní im ostáva. Krásne prázdninové obdobie.

Termíny školských prázdnin 2016/2017: Jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, letné prázdniny.

Prázdniny

UDALOSTI 7DNÍ

Bardejov 7dní, Bardejov 7 dní, Bardejov udalosti 7 dní

-František/ ssjh.sk

HASHTAG

Hashtag je slovo alebo fráza označené predponou „#“. Význam slov označených týmto symbolom – tagom – je dnes chápaný ako forma kľúčového slova. Najčastejšie je využívaný v informačných systémoch na jednoznačné označenie článkov, dokumentov alebo ich častí, prípadne kľúčových alebo podstatných slov.

-František/ ssjh.sk

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2018/2019.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM