Svetový deň rybárstva: 27. jún

2018-06-27/ 27. jun

Delegáti Svetovej konferencie o regulácii a rozvoji rybárstva v roku 1984 v Ríme rozhodli, že Svetový deň rybárstva a aktivity s ním súvisiace sa budú sláviť 27. júna.

Svetový deň rybárstva: 27. jún
Zdieľať

Udalosti v Bardejove na 7dní.

Zistiť viacPrebiehajúce, nadchádzajúce udalosti:

SvetovýDeň

23.04 Svetový deň kníh a autorských práv (UNESCO)
28.04/ Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
29.04/ Deň stromov: Zasaď strom (FAO)
03.05/ Svetový deň Slnka: Čistá energia
08.05/ Svetový deň Červeného kríža:
17.05/ Svetový deň telekomunikácií
17.05/ Svetový deň hypertenzie
20.05/ Svetový deň masmédií: 20. máj
31.05/ Svetový deň bez tabaku: Tabak a srdcové choroby
05.06/ Svetový deň životného prostredia (UNEP)
08.06/ Svetový deň oceánov
14.06/ Svetový deň darcov krvi, World Blood Donation Day
27.06/ Svetový deň rybárstva: 27. jún

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2017/2018.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov