CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PLATNÉ OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019

2017-09-01/ 1. september

Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku nadobudne platnosť od 1. 9. 2018 a nahradí katalóg platný od 1. 9. 2013. Katalóg je zverejnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu Bratislava

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY PLATNÉ OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019
Zdieľať

Udalosti v Bardejove na 7dní.

Zistiť viacSpojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2017/2018.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov