Medzinárodná prehliadka speváckych zborov

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov