Informácie o stredných školách z prvej ruky v piatok 8. 12. 2017

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov