Vyhlásenie najúspešnejších športovcov Slovenskej asociácie silového trojboja

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov