Čestné uznanie SOPK: Spojená škola J. Henischa v Bardejove

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov