Medzinárodný deň boja proti hluku

2018-03-29/ 29. marec

Právo na ticho. Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie vyzýva na všeobecné rešpektovanie práva na ticho.

Medzinárodný deň boja proti hluku
Zdieľať

Udalosti v Bardejove na 7dní.

Zistiť viacPrebiehajúce, nadchádzajúce udalosti:

MedzinárodnýDeň

17.10/ Medzinárodný deň za odstránenie chudoby
22.10/ Medzinárodný deň školských knižníc
24.10/ Deň OSN

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov