Meranie teploty Bardejov

Meranie teploty termometrom DS18B20 pomocou pasívneho prevodníka 1-WIRE.


Pasívny prevodník 1-WIRE

Merať teplotu

Monitorovanie teploty programom digitemp

Linux Fedora

Digitemp software

Štandardným balíkom pre prácu s protokolom SNMP je v linuxe Net-SNMP.

[root@ssjh]# yum install net-snmp net-snmp-utils

1

pridať riadok do /etc/snmp/snmpd.conf

extend .1.3.6.1.4.1.2021.2000.1 temp0 /usr/local/bin/checktemp

reštartovať snmpd

service snmpd restart

Vytvoriť v adresári /usr/local/bin skript s názvom checktemp.

#!/bin/bash
# digitemp
# František Haluška
# http://ssjh.sk/aix/new/digitemp.htm

CONFFILE=/etc/digitemp.conf

digitemp_DS9097 -q -t 1 -c $CONFFILE -s/dev/ttyUSB0 | awk {' print $2'}| tail -n 1

2

PHP kód snmpwalk.php


	<?
	/**
	*
	*   František Haluška
	*   script pre digitemp, snmpwalk
    *   http://ssjh.sk
    *
    *
    **/
    $host = '127.0.0.1';
    $community = 'public';
    $object_id = 'UCD-SNMP-MIB::ucdavis.2000.1.3.1.2.5.116.101.109.112';
    $temperature = snmpwalk($host, $community, $object_id);
    $length = strlen($temperature[0]);
    $temp = substr($temperature[0], 9, -1);
    echo $temp."°C";
    ?>
    
    

Test

    snmpwalDisplay
    
Merať teplotu