Dokumenty od 1.5.2013 sú uverejňované na http://psk-dokumenty.assecosolutions.sk/42035261/

Súhrné správy za rok 2016

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000,-€

VHČ

Zmluvy, objednávky, faktúry (2016)

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Filter: Zmluvy | Objednávky HČ | Objednávky VHČ | Faktúry HČ | Faktúry VHČ | Faktúry SF | Všetko » Export CSV,excel
Číslo Zmluvy, objednávky, faktúry Názov Zmluvy, objednávky, faktúry Dátum Uhradená suma Text riadku

Zverejňovanie v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., a v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.