ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA č. 208

Súčasťou Spojenej školy Juraja Henischa je Zváračská škola.
Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia.

Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač)v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie.
V marci 2019 Zváračská škola prešla kompletnou rekonštrukciou.

1. Vybavenie rekvalifikačného zariadenia

Vo zváračskej škole sú:

Všetky pracoviská a zariadenia sú schválené Prvou zváračskou a.s. Bratislava - vydaným „Osvedčením spôsobilosti.“

2. Forma kurzov

Kurzy sú jednorázové 4 až 5 - týždňové s dennou teoretickou a praktickou výukou podľa druhu kurzu. Výuka je zabezpečovaná v II. smennej prevádzke na základe požiadaviek odberateľov, podľa obsadenia pracovísk a inštruktorov, aby bola zabezpečená riadna výuka podľa smerníc Prvej zváračskej a.s.

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy zvárania:

Základné kurzy podľa STN 050705

Zváračská škola č. 208

Úradné kurzy STN EN ISO 9606-1

Zváračská škola č. 208

Spájkovanie STN EN ISO 13 585

Zváračská škola č. 208

Zaškolenia D-G2

Zváračská škola č. 208

Základné kurzy zvárania

Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 4 - týždňový kurz
Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2 4 - týždňový kurz
Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom 5 - týždňový kurz
Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí vinterného plynu (TIG,WIG) 5 – týždňový kurz
Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG) 5 – týždňový kurz
Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG) 5 – týždňový kurz
D - G2 Zaškolenie pre rezanie kyslíkom 1 - týždňový kurz

Kontaktné údaje:

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní
Bc. HAVRIŠ Stanislav, IWT – vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaračskaskola208@zoznam.sk
Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária
Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

Špojená škola Juraja Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove modernizuje v oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy.

Zváračská škola

Zváračská škola
Zváračská škola

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, Bardejov

Zváračská škola
Zváračská škola

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, Bardejov

Zváračská škola
Zváračská škola

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5, Bardejov

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ skoly

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!