Spojená škola J. Henischa, Bardejov

archívne články

logo ssjh.sk

Archív: článok alebo video

Deň otvorených dverí
2010-10-28

 
Srdečne pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem študovať v našej škole, 
ale aj tých, ktorí ešte váhajú nad výberom školy na ďalšie štúdium, 
všetkých výchovných poradcov a rodičov na
  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Kedy? 28. októbra 2010 (štvrtok),
    od 9.00 do 13.30 hod.
Kde ? budova školy, Slovenská 5
 
stručne z programu 
• privítanie kultúrnym programom žiakmi našej školy,
• prezentácia školy, informácie o učebných, študijných odboroch a mimoškolskej 
 činnosti, úspechy našich žiakov,
• prehliadka priestorov školy, odborných učební, laboratórií, učební cudzích 
 jazykov, novej telocvične, posilňovne, ... 
• prehliadka výsledkov študentských činností : olympiády, seminárne 
 práce, študentské projekty, školský časopis a pod.,
• ukážky z vyučovacích hodín odborných, strojárskych predmetov, 
 elektrotechnických predmetov, stavebných predmetov, 
• expozícia výrobkov strednej odbornej školy,
• ukážka programovania Lego robotov našimi žiakmi,
• výstava nemeckých kníh a časopisov,
• beseda s vedením školy – informácie aj priestor na otázky žiakov, rodičov, 
 výchovných poradcov a učiteľov.
  
Prosíme výchovných poradcov, aby pre zabezpečenie programu pre návštevníkov 
vyplnenú návratku zaslali klasickou poštou na adresu školy, prípadne 
emailom ssjhbj@slovanet.sk alebo nahlásili na sekretariáte školy 054/4861950.
Žiaci ZŠ sa môžu zapojiť do súťaže o atraktívne ceny. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  Ing. Jozef Hudák 
      riaditeľ školy
Video 1