Spojená škola J. Henischa, Bardejov

archívne články

logo ssjh.sk

Archív: článok alebo video

oznam: Milí uchádzači o štúdium,
2010-10-28

 

Milí uchádzači o štúdium,

v týchto dňoch ste sa rozhodovali, resp. rozhodujete o štúdiu 

na strednej škole.

     

Dovoľte, aby sme Vás informovali o možnostiach štúdia v našej škole. 
Naši absolventi dlhodobo patria k absolventom s dobrým uplatnením 
v praxi. 
Absolventi našich odborov popri výučnom liste a maturitnom vysvedčení, 
priamo v škole môžu získať aj zváračský preukaz, 
vodičský preukaz skupiny B a v nadstavbovom štúdiu aj skupiny C 
a to za značných finančných úľav.

Ďalšie výhody: 

 - vlastné dielne a školiace strediská pre všetky odbory, 

 - autoservis, zváranie, číslicovo-obrábacie stroje, počítačové siete, 

  stavebné technológie, elektrotechnika a elektronika,

 - absolventi 3-ročných učebných odborov môžu hneď na vlastnej škole 

  študovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu,

 - škola aj dielne sú v blízkosti autobusovej aj železničnej stanice, 

  čím odpadávajú ďalšie náklady na MHD,

 - vlastná jedáleň, športoviská,

 - spolupráca so zahraničnými školami v Českej republike, Poľsku, 

  Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Írsku,

 - bohaté školské tradície.

Popri klasických odboroch ako sú: mechanik nastavovač, mechanik strojov 
a zariadení, autoopravár, eletromechanik, mechanik počítačových sietí, 
montér suchých stavieb, inštalatér sú v ponuke aj nové odbory 
s podporou EÚ – manažér výroby a kvality v automobilovom priemysle, 
mechanik elektrotechnik, ktorý po druhom ročníku umožňuje žiakovi 
sa rozhodnúť pre – silnoprúdové zariadenia a el. rozvody, informatiku, 
bezpečnostné systémy alebo autoelektrotechniku. 
O dobrej príprave na povolania svedčia aj každoročné umiestnenia žiakov 
v celoslovenských odborných súťažiach ZENIT.
          

   Želáme Vám správny výber a úspešné štúdium.