Spojená škola J. Henischa, Bardejov

Skratky predmetov

logo ssjh.sk

Skratky predmetov

Zdroj: http://www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky

aktualizované: 4.10.2010

p.č. Skratka Predmet
1 ABS Abeceda slušného správania
2 VP1 1. Voliteľný predmet
3 PXX 10-dňová súvislá prax
4 VP2 2. Voliteľný predmet
5 VP3 3. Voliteľný predmet
6 VP4 4. Voliteľný predmet
7 AZK Abiotické zložky krajiny
8 ADS Adaptácia stavieb
9 ADR Adaptácie a rekonštrukcie stavieb
10 ADB Adaptácie stavieb
11 APY Administrácia počítačových systémov
12 ADM Administratíva
13 AKC Administratíva a hospodárska korešpondencia
14 ADK Administratíva a korešpondencia
15 AZD Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
16 ACK Administratíva cestovnej kancelárie
17 ADA Administratíva predaja
18 ADP Administratíva predajne
19 AZS Administratíva prevádzky služieb
20 ADT Administratíva skladovania
21 ADZ Administratíva služieb
22 ADD Administratíva v doprave
23 ADV Administratíva v službách
24 AHK Administratívna a hospodárska korešpondencia
25 AMI Administratívna technika
26 AKV Administratívne a korešpondenčné cvičenia
27 ADC Administratívne cvičenia
28 ADX Administratívne práce v praxi
29 AMP Administratívne praktikum
30 AER Aerobik
31 ASP Agenda súkromného podnikateľa
32 ACC Agrochemická kontrola
33 AGC Agropodnikateľské činnosti
34 AGT Agroturistika
35 AKD Akademická debata
36 APU Akcie a projekty viazané na plochu
37 APR Akcie performancie a projekty viazané na priestor
38 ATB Akčná a performančná tvorba
39 AAS Akosť a skúšanie
40 ASD Aktuality spoločenského diania
41 AGI Aktualizácia geodetických informácií
42 AKU Akustika
43 ALG Algoritmy
44 ALE Algoritmy a programovanie
45 APO Alternatívne pestovanie rastlín
46 ALP Alternatívne poľnohospodárstvo
47 ALT Alternatívne záhradníctvo
48 ALZ Alternatívne zdroje energie
49 ACD Alternatívny chov dobytka
50 ACZ Alternatívny chov zvierat
51 AIT Analógová a digitálna technológia
52 ACH Analytická chémia
53 ANA Analytická chémia pre mliekárenskú výrobu
54 ALC Analytická chémia pre spracovanie múky
55 AAL Analytická chémia pre výrobu piva a sladu
56 ANP Analýza potravín
57 ANT Anatómia
58 ANF Anatómia a fyziológia
59 AFH Anatómia a fyziológia hlavy
60 AFZ Anatómia a fyziológia hospodárskych zvierat
61 AFP Anatómia a fyziológia psov
62 AYZ Anatómia a fyziológia zvierat
63 AFN Anatómia, fyziológia a náuka o pohybe
64 ANE Anestéziológia
65 AAA Anglická a americká literatúra
66 AJG Anglická gramatika
67 CAG Anglická gramatika - cvičenie
68 AKO Anglická konverzácia
69 AJC Anglická korešpondencia
70 AOK Anglická obchodná komunikácia
71 AGJ Anglický a nemecký jazyk
72 ANJ Anglický jazyk
73 AJO Anglický jazyk - odborná časť
74 AJ1 Anglický jazyk 1
75 AN2 Anglický jazyk 2
76 AJ5 Anglický jazyk 5.-6.roč.
77 AJH Anglický jazyk a hospodárska korešpondencia
78 ANL Anglický jazyk a literatúra
79 AJD Anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk v 7. - 9. ročníku
80 2AJ Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
81 1AJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk
82 AJR Anglický jazyk pre 3.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
83 ANR Anglický jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
84 AJQ Anglický jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
85 AJK Anglický jazyk pre pokročilých
86 AJZ Anglický jazyk pre začiatočníkov
87 AJE Anglický jazyk v ekonomickej praxi
88 AXP Anglický jazyk v hospodárskej praxi
89 AGO Anglický jazyk v odbore
90 APX Anglický jazyk v podnikateľskej praxi
91 AJP Anglický jazyk v praxi
92 ANZ Anglický jazyk, pre 5.-9. ročník ZŠ
93 ANG Angličtina
94 AHR Angličtina hrou
95 ATH Angličtina tvorivo a hravo
96 AVE Angličtina v ekonomickej praxi
97 AJX Angličtina v praxi
98 ANM Animácia
99 ACR Animácia v cestovnom ruchu
100 ANH Animácia v hoteli
101 ANC Animačná činnosť
102 AKY Animačné a kongresové služby
103 ASL Animačné služby
104 ANI Animoterapia
105 ATA Animovaná tvorba
106 ANO Anorganická chémia
107 ANS Ansáblový spev
108 AEP Aplikácia ekologických princípov
109 AFI Aplikácia fyziky
110 AMT Aplikácia matematiky
111 APN Aplikácia podvojného účtovníctva
112 APK Aplikácie počítačových sietí
113 ABA Aplikačná tvorba
114 ASW Aplikačný software
115 ABO Aplikovaná biochémia
116 APB Aplikovaná biológia
117 ADG Aplikovaná deskriptívna geometria
118 AEC Aplikovaná ekológia
119 APE Aplikovaná ekonómia
120 AEK Aplikovaná ekonomika
121 AEN Aplikovaná elektronika
122 AET Aplikovaná elektrotechnika
123 AFY Aplikovaná fyzika
124 AGE Aplikovaná geografia
125 APG Aplikovaná geológia
126 APC Aplikovaná chémia
127 API Aplikovaná informatika
128 APQ Aplikovaná informatika - praktikum
129 SAI Aplikovaná informatika - seminár
130 AKE Aplikovaná krajinná ekológia
131 APM Aplikovaná matematika
132 AMS Aplikovaná matematika a štatistika
133 AME Aplikovaná mechanika
134 XAP Aplikovaná prax
135 APS Aplikovaná psychológia
136 APD Aplikovaná psychológia a diplomatický protokol
137 APA Aplikovaná psychológia a pedagogika
138 APT Aplikovaná výpočtová technika
139 ACB Aplikované cvičenia z biológie
140 AEV Aplikované ekologické princípy
141 ATZ Aplikované tovaroznalectvo
142 ALU Aplikované účtovníctvo
143 APV Aplikované výtvarné techniky
144 ASF Aplikovaný softvér
145 ARV Aranžérska a viazačská tvorba
146 ARM Aranžérsky materiál
147 ARN Aranžovanie
148 ARP Aranžovanie a propagácia
149 ARS Aranžovanie a skladba
150 ART Architektonická tvorba
151 ACV Architektonické cvičenia
152 ACW Architektonické cvičenie
153 ARD Architektonický dizajn
154 ARC Architektúra
155 AIE Architektúra interiérov a exteriérov
156 ATT Arteterapia
157 ASA Asanácia
158 XAS Asistencia v stomatológii - praktické cvičenia
159 ASS Assembly
160 ASY Astrofyzika
161 AST Astronómia
162 APP Astronomické prístroje a pozorovacie prístroje
163 ATS Ateistická výchova
164 ATY Ateliéry
165 ATL Atletika
166 AVO Audio a video dokumenty
167 AVT Audio a videotechnika
168 AMK Audiovízia a mediálna komunikácia
169 ATD Audiovizuálna technika a dokumenty
170 ATV Audiovizuálna tvorba
171 ADI Audit
172 AUD Auditorské spoločnosti
173 AUK Augumentatívna komunikácia
174 AUE Autoelektronika
175 AEL Autoelektrotechnika
176 ARE Automatická regulácia
177 AUR Automatické riadenie
178 AUS Automatické riadiace systémy
179 AUT Automatizácia
180 AUC Automatizácia - cvičenia
181 AOM Automatizácia a elektronizácia
182 AAT Automatizácia a meranie
183 AAR Automatizácia a regulácia
184 ARA Automatizácia a riadenie
185 AAP Automatizácia administratívnych prác
186 AIS Automatizácia informačných systémov
187 AIP Automatizácia inžinierskych prác
188 ALD Automatizácia lodných zariadení
189 AZA Automatizácia obrábacích strojov
190 APL Automatizácia plynárenskej výroby
191 APW Automatizácia prípravy výroby
192 AMR Automatizácia riadenia
193 ASV Automatizácia strojárskej výroby
194 ASZ Automatizácia strojov a zariadení
195 ARI Automatizácia systémov riadenia
196 AMA Automatizácia textilného priemyslu
197 AVC Automatizácia v cestnej doprave
198 AVD Automatizácia v doprave
199 ADE Automatizácia v drevárskom priemysle
200 AEH Automatizácia v ekonomickom riadení hút
201 ARH Automatizácia v ekonomike riadenia hutí - vybrané odborné state
202 ATI Automatizácia v energetike
203 ATO Automatizácia v hutníctve
204 AIZ Automatizácia v úpravovniach
205 AZP Automatizácia zobrazovacích prác
206 ATC Automatizačná a riadiaca technika
207 ATE Automatizačná technika
208 ll Automatizačné cvičenia
209 ALV Automatizačné laboratórne cvičenia
210 AKS Automatizované knižničné systémy
211 ASM Automatizované knižnično-informačné systémy
212 AUM Automatizované merania
213 AUZ Automatizované riadenie
214 ASK Automatizované služby školskej knižnice
215 ASO Automatizované spracovanie dokumentov
216 ASI Automatizované spracovanie informácií
217 ASX Automatizované spracovanie textov
218 AUY Automatizované systémy
219 ASR Automatizované systémy riadenia
220 AKP Automatizované systémy riadenia keramického priemyslu
221 ABT Automobilová technika
222 AOO Automobilová technika a opravárečnstvo
223 ATN Automobilová technika a technológia
224 ADO Automobilové diely a príslušenstvo
225 AUO Automobily
226 AUP Automobily a príslušenstvo
227 BBT Bábkarská technológia
228 BKT Balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia
229 BDM Bandážnické materiály
230 BAN Baníctvo
231 BBP Baníctvo a bezpečnostné práce
232 BIC Baníctvo a bezpečnostné predpisy
233 BNI Baníctvo a geológia
234 BAC Bankové činnosti
235 BAK Bankovníctvo
236 BNP Bankovníctvo pre podnikateľov
237 BNK Banky
238 BNM Banská mechanizácia
239 BEZ Banské elektrické zariadenia
240 BME Banské meračstvo
241 BMG Banské meračstvo a geodézia
242 BMR Banské meranie
243 BSK Banské stroje a zariadenia
244 BSB Basketbal
245 BAP Basketbal prípravka
246 BDT Bázy dát
247 BDN Bedminton
248 BET Betón
249 BEK Betónové konštrukcie
250 BHP Bezpečnosť a hygiena práce
251 BOP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
252 BOZ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v poľnohospodárskej výrobe
253 BEP Bezpečnosť práce
254 BPN Bezpečnosť práce a právne normy
255 BPO Bezpečnosť práce v organizáciách
256 BTS Bezpečnosť technických systémov
257 BZZ Bezpečný život
258 BTL Biatlon
259 BIB Bibliografia
260 BDK Bibliografia a dokumentácia
261 BAI Bibliografia a informácie
262 BKV Bibliografia v kníhkupectve a výroba kníh
263 BLT Biblioterapia
264 BEO Bio-enviro
265 BEI Bioetika
266 BOC Biochémia
267 BPC Biochémia a potravinárska chémia
268 BIO Biológia
269 BIN Biológia a anatómia
270 BIE Biológia a ekológia
271 BGG Biológia a geológia
272 BIH Biológia a hygiena
273 BPD Biológia a psychológia dieťaťa
274 BSD Biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa
275 BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie
276 BCL Biológia človeka
277 BDH Biológia dieťaťa a hygiena
278 BVM Biológia včely medonosnej
279 BLO Biologická ochrana rastlín
280 BKM Biologické kontrolné metódy
281 BIM Biologické metódy
282 BPR Biologické praktiká
283 BIS Biologický seminár
284 BIT Biotechnológia
285 BTR Biotechnológia ropy
286 BIP Biotechnologické procesy
287 BOD Biotechnológie odpadov
288 BEN Biotechnológie v energetike
289 BZK Biotické zložky krajiny
290 BIA Biznis ateliér
291 BZV Bižutériová výroba
292 BLV Bloková výučba
293 BNS Bloky nepovinnej špecializácie
294 BOA Bocca
295 BPE Boj proti obezite
296 BOT Botanika
297 BNT Braillova notácia
298 BRV Branná výchova
299 BVT Branná výchova s metodikou
300 BTG Brašnárska a sedlárska technológia
301 BSS Brašnárska a sedlárske stroje a zariadenia
302 BSM Brašnárske a sedlárske materiály
303 BAL Britská a americká literatúra
304 BAS Britské a americké štúdie
305 BRU Brúsenie a rytie zlata a drahých kameňov
306 BUK Brúsenie kameňa
307 BKR Brúsenie kremeňa
308 BRP Brúsiace prostriedky
309 BLK Bulharská konverzácia
310 BUL Bulharský jazyk
311 BJL Bulharský jazyk a literatúra
312 BFT Burzy a finančné trhy
313 BSE Bussines English
314 CDS CAD systémy
315 C2D CAD systémy v elektrotechnike /Computer Aided Desing - progr.syst.návr./
316 CCS CAD/CAM systémy
317 CAN Canisterapia
318 CDY Cesta do rozpravky
319 CES Cestná a mestská doprava
320 CDO Cestná doprava
321 CDP Cestná doprava a preprava
322 CKL Cestné a koľajové vozidlá
323 CEK Cestné komunikácie
324 CSI Cestné staviteľstvo
325 CEV Cestné vozidlá
326 CET Cestopis
327 CTR Cestovatelia regiónmi
328 CEA Cestovateľský ateliér
329 CTO Cestovný ruch
330 CRD Cestovný ruch a doprava
331 CPS Cestujeme po svete
332 CIM CIM systémy
333 CID Cirkevné dejiny
334 CIO Civilná ochrana
335 CNC CNC systémy
336 COD Colná deklarácia
337 CLA Colná náuka
338 CEP Colné právo
339 CLN Colníctvo
340 CNR Concept art
341 COI Corporate identity
342 CUJ Cudzí jazyk
343 CJA Cudzí jazyk - anglický jazyk
344 CJK Cudzí jazyk - konverzácia
345 CJN Cudzí jazyk - nemecký jazyk
346 NJ1 Cudzí jazyk (1. nepovinný)
347 PJ1 Cudzí jazyk (1. povinný)
348 VJ1 Cudzí jazyk (1. voliteľný)
349 NJ2 Cudzí jazyk (2. nepovinný)
350 PJ2 Cudzí jazyk (2. povinný)
351 VJ2 Cudzí jazyk (2. voliteľný)
352 NJ3 Cudzí jazyk (3. nepovinný)
353 PJ3 Cudzí jazyk (3. povinný)
354 VJ3 Cudzí jazyk (3. voliteľný)
355 CJ1 Cudzí jazyk 1
356 CJ2 Cudzí jazyk 2
357 CJ3 Cudzí jazyk 3
358 CHX Cudzí jazyk v hospodárskej praxi
359 CJQ Cudzí jazyk v obchodnej praxi
360 CPX Cudzí jazyk v podnikateľskej praxi
361 DRJ Cudzie jazyky v odbore
362 CDK Cudzojazyčná konverzácia
363 CUK Cudzojazyčná korešpondencia
364 CJO Cudzojazyčná obchodná komunikácia
365 COB Cudzojazyčná obchodná príprava
366 CUS Cudzojazyčná stenografia
367 CKT Cukrárska technológia
368 CKV Cukrárska výroba
369 CKR Cukrárstvo
370 CZL Cvičenia k základom ložiskovej geológie
371 CSK Cvičenia na školskom pracovisku
372 CTY Cvičenia techník obsluhy
373 CCF Cvičenia v cvičnej firme
374 CNM Cvičenia v nukleárnej medicíne
375 COL Cvičenia v optických laboratóriach
376 CVR Cvičenia v rádiodiagnostike
377 CFF Cvičenia vo fiktívnej firme
378 CCI Cvičenia z administratívy
379 CAK Cvičenia z administratívy a korešpondencie
380 CVA Cvičenia z algoritmizácie
381 CAH Cvičenia z analytickej chémie
382 CAJ Cvičenia z anglického jazyka
383 CAC Cvičenia z aplikovanej chémie
384 CJI Cvičenia z aplikovanej informatiky
385 CJM Cvičenia z aplikovanej matematiky
386 AMC Cvičenia z aplikovanej matematiky
387 CZA Cvičenia z architektúry
388 CAA Cvičenia z architektúry a architektonická tvorba
389 CCA Cvičenia z automatizácie
390 CZP Cvičenia z automatizačnej techniky
391 CBA Cvičenia z bankovníctva
392 CBQ Cvičenia z bankovníctva a poisťovníctva
393 CVB Cvičenia z biológie
394 CBJ Cvičenia z bulharského jazyka
395 CCY Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy
396 CZC Cvičenia z cestných motorových vozidiel
397 CCV Cvičenia z cestných vozidiel
398 CCP Cvičenia z colného práva
399 CDA Cvičenia z daňovej sústavy
400 CZD Cvičenia z daňovníctva
401 CDJ Cvičenia z dejepisu
402 CDG Cvičenia z deskriptívnej geometrie
403 CVD Cvičenia z diagnostiky
404 CVO Cvičenia z dopravy
405 CDC Cvičenia z druhého cudzieho jazyka
406 CEI Cvičenia z ekonomickej informatiky
407 CCK Cvičenia z ekonomiky
408 CEE Cvičenia z elektroniky
409 CEH Cvičenia z elektrotechnických meraní
410 CEL Cvičenia z elektrotechniky
411 CZE Cvičenia z estetickej výchovy
412 CFM Cvičenia z fotogrametrie
413 CFR Cvičenia z francúzskeho jazyka
414 CVF Cvičenia z fyziky
415 CGG Cvičenia z geografie
416 CVG Cvičenia z geochémie
417 CZH Cvičenia z hospodárskej informatiky
418 HOC Cvičenia z hospodárskych výpočtov
419 CSH Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky
420 CCT Cvičenia z hutníctva
421 CDR Cvičenia z hydraulických mechanizmov
422 CVC Cvičenia z chémie
423 CVI Cvičenia z informatiky
424 CIN Cvičenia z internetu
425 KCV Cvičenia z kozmetiky a vizáže
426 CLE Cvičenia z liečebnej rehabilitácie
427 CLG Cvičenia z logistiky
428 CMJ Cvičenia z maďarského jazyka
429 CMR Cvičenia z marketingu
430 CVM Cvičenia z matematiky
431 CMA Cvičenia z matematiky v anglickom jazyku
432 CML Cvičenia z matematiky v slovenskom jazyku
433 CMH Cvičenia z mechanizácie
434 CMO Cvičenia z modelovania
435 CMG Cvičenia z modelovania karamelu a griláže
436 CMK Cvičenia z modelovania s karamelom
437 CCM Cvičenia z motorových vozidiel
438 CNJ Cvičenia z nemeckého jazyka
439 CNL Cvičenia z nemeckého jazyka a literatúry
440 CCN Cvičenia z nukleárnej medicíny
441 CCC Cvičenia z obuvníc technológie
442 CZK Cvičenia z odborného kreslenia
443 CZO Cvičenia z odborných predmetov
444 COT Cvičenia z odevnej technológie
445 COR Cvičenia z ochrany rastlín
446 CCO Cvičenia z ošetrovateľstva
447 CPD Cvičenia z počítačových sietí
448 CPE Cvičenia z podnikovej ekonomiky
449 CPL Cvičenia z poľnohospodárskych strojov
450 CPM Cvičenia z polygrafických materiálov
451 CPR Cvičenia z prepravy
452 CPU Cvičenia z prepravy a údržby vozidiel
453 CPY Cvičenia z prevádzky a údržby
454 CVE Cvičenia z prevádzkyschopnosti strojov
455 CPI Cvičenia z priemyselnej informatiky
456 CVP Cvičenia z programovania
457 CPH Cvičenia z ptravinárskej chémie
458 CCR Cvičenia z rádiodiagnostiky
459 CRA Cvičenia z rádioterapie
460 CRM Cvičenia z rómskeho jazyka
461 RJX Cvičenia z rómskeho jazyka, práca s literárnym textom
462 CRZ Cvičenia z rusínskeho jazyka
463 CRU Cvičenia z rusínskeho jazyka a literatúry
464 CRJ Cvičenia z ruského jazyka
465 RSI Cvičenia z ruského jazyka a literatúry
466 CTB Cvičenia z techniky obsluhy
467 CTC Cvičenia z technológie
468 CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy
469 CCJ Cvičenia z technológie prípravy pokrmov
470 CTI Cvičenia z technológie stolovania
471 CTM Cvičenia z tekutinových mechanizmov
472 CZT Cvičenia z tovaroznalectva
473 CTS Cvičenia z trhových služieb
474 CVU Cvičenia z účtovníctva
475 UJC Cvičenia z ukrajinského jazyka
476 CUR Cvičenia z ukrajinského jazyka a literatúry
477 CVQ Cvičenia z veterinárstva
478 CCE Cvičenia z vizáže
479 CWF Cvičenia z výpočtovej fyziky
480 CVT Cvičenia z výpočtovej techniky
481 CSJ Cvičenia zo slovenského jazyka
482 CSL Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
483 CVS Cvičenia zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom
484 CSQ Cvičenia zo spracovania poľnohosodárskych produktov
485 CWS Cvičenia zo stolovania
486 CSN Cvičenia zo strojníctva
487 CSR Cvičenia zo strojopisu
488 CSZ Cvičenia zo strojov a zariadení
489 EZC Cvičenia zo španielskeho jazyka
490 CBT Cvičenia zo zabezpečovacej techniky
491 CVZ Cvičenia zo zemepisu
492 CCD Cvičenia zo zlievania
493 CLR Cvičenie v liečebnej rehabilitácii
494 CNN Cvičenie v nukleárnej medicíne
495 COP Cvičenie v optických laboratóriach
496 CSS Cvičenie z anglického jazyka
497 CB2 Cvičenie z bankovníctva
498 BII Cvičenie z biológie
499 CDN Cvičenie z daňovníctva
500 CDI Cvičenie z diagnostiky
501 CDX Cvičenie z dopravy
502 CEY Cvičenie z estetickej výchovy
503 CFY Cvičenie z fyziky
504 CGC Cvičenie z geochémie
505 CZM Cvičenie z hydraulických mechanizmov
506 CCH Cvičenie z chémie
507 CIF Cvičenie z informatiky
508 KTI Cvičenie z kozmetiky a vizáže
509 CLI Cvičenie z liečebnej rehabilitácie
510 MDC Cvičenie z maďarského jazyka
511 CMM Cvičenie z manažmentu a marketingu
512 CME Cvičenie z matematiky
513 CMT Cvičenie z matematiky v slovenskom jazyku
514 CMV Cvičenie z motorových vozidiel
515 CZN Cvičenie z nemeckého jazyka
516 CPG Cvičenie z polygrafických materiálov
517 PEY Cvičenie z prepravy
518 CRG Cvičenie z programovania
519 CTH Cvičenie z technológie
520 CTQ Cvičenie z technológie a stolovania
521 CTV Cvičenie z tekutinových mechanizmov
522 CUC Cvičenie z účtovníctva
523 CZS Cvičenie zo slovenského jazyka
524 CVX Cvičenie zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom
525 CZJ Cvičenie zo strojníctva
526 CJP Cvičenie zo strojopisu
527 CZU Cvičenie zo zemepisu
528 CFI Cvičná (fiktívna) firma
529 CFA Cvičná firma
530 CFP Cvičná firma - praktikum
531 CYK Cyklistika
532 CYI Cyklus intenzívnej logopedickej starostlivosti
533 VCN Čalúnnická výroba
534 CAL Čalúnnictvo
535 COY Čarovný svet hlások
536 CSO Časomerná elektronika
537 CAS Časomerné zariadenia
538 CMN Časový manažment
539 CMS Časti a mechanizmy strojov
540 CST Časti strojov
541 CAT Časti strojov a prístrojov
542 CEJ Český jazyk
543 CJL Český jazyk a literatúra
544 CIP Čipkárstvo
545 CAU Číslicová automatizácia
546 CIS Číslicová technika
547 CRS Číslicovo riadené obrábacie stroje
548 CRI Číslicovo riadené stroje
549 CSC Čisté a špeciálne chemikálie
550 CTN Čítanie
551 CLT Čítanie a literárna výchova
552 CIL Čítanie a literatúra
553 CIH Čítanie hrou
554 CEO Čítanie optaconom
555 CIR Čítanie s porozumením
556 CDT Čitateľská dielňa a tvorivé písanie
557 CGT Čitateľská gramotnosť
558 CIZ Čitateľské zručnosti
559 CLH Človek a hodnoty
560 CAR Človek a príroda
561 CAP Človek a prostredie
562 CLS Človek a spoločnosť
563 CSP Človek a svet práce
564 CZI Človek a životné prostredie
565 CKP Človek v prírode
566 DJD Ďalší cudzí jazyk
567 DZJ Ďalší živý jazyk
568 DZK Ďalší živý jazyk - konverzácia
569 DAN Dane
570 DPV Dane pre podnikateľov
571 DAS Daňová sústava
572 DNV Daňovníctvo
573 DAA Databázové aplikácie
574 DSY Databázové systémy
575 DAT Databázy
576 DEJ Dejepis
577 DJZ Dejepis pre 5.-9. roč. ZŠ
578 DJS Dejepisný seminár
579 DKS Dejiny a kultúra Slovenska
580 DLA Dejiny a literatúra akordeónu
581 DLD Dejiny a literatúra drevených dychových nástrojov
582 DLI Dejiny a literatúra dychových nástrojov
583 DLT Dejiny a literatúra gitary
584 DLH Dejiny a literatúra harfy
585 DHO Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
586 DLW Dejiny a literatúra huslí a violy
587 DLK Dejiny a literatúra klavíra
588 DLB Dejiny a literatúra kontrabasu
589 DLM Dejiny a literatúra muzikálu
590 DJA Dejiny a literatúra nástroja
591 DLO Dejiny a literatúra operety
592 DLQ Dejiny a literatúra organa
593 DDN Dejiny a literatúra plechových dychových nástrojov
594 DLE Dejiny a literatúra spevu
595 DLV Dejiny a literatúra violončela
596 DCI Dejiny a repertoár cirkevnej hudby
597 DAM Dejiny Ameriky
598 DAF Dejiny animovaného filmu
599 DED Dejiny divadla
600 DDF Dejiny divadla, filmu a televízie
601 DDT Dejiny dramatickej tvorby
602 DDB Dejiny dramatickej tvorby s bábkou
603 DDZ Dejiny džezu
604 DFT Dejiny filmu, televízie a rozhlasu
605 DJF Dejiny fotografie
606 DHK Dejiny hmotnej kultúry
607 DEH Dejiny hudby
608 DKU Dejiny knižnej kultúry
609 DKO Dejiny kostýmu
610 DEK Dejiny kultúry
611 DMH Dejiny modernej populárnej hudby
612 DJI Dejiny náboženstiev a ikonografia
613 DNI Dejiny náboženstiev a ikonografie
614 DNA Dejiny náboženstva
615 DZR Dejiny o živote Rómov
616 DEO Dejiny odievania
617 DOT Dejiny osvety a kultúrna politika Slovenska
618 DKT Dejiny písania knihy a tlače
619 DST Dejiny sklárskej tvorby
620 DSK Dejiny Slovenska
621 DET Dejiny slovesnej tvorby
622 DSS Dejiny Spojených štátov amerických
623 DSL Dejiny staršej literatúry
624 DEA Dejiny sveta
625 DTA Dejiny tanca
626 DTB Dejiny tanca a baletu
627 DRR Dejiny umeleckej a remeselnej práce
628 DUP Dejiny umeleckoremeselnej práce
629 DRC Dejiny umelecko-remeselnej práce
630 DEU Dejiny umenia
631 DUR Dejiny umenia a remesla
632 DYU Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce
633 DVB Dejiny Veľkej Británie
634 DEV Dejiny vinohradníctva
635 DVP Dejiny výroby papiera
636 DPH Dejiny výroby papiera a praktické historické technológie
637 DYV Dejiny výšivky
638 DVK Dejiny výtvarnej kultúry
639 DVT Dejiny výtvarnej techniky
640 DJR Deklamácia a javisková reč
641 DES Dekontaminácia a sterilizácia
642 DEC Dekoratívne čonnosti
643 DMG Demografia
644 DND Dendrológia
645 DNH Dentálna hygiena
646 DNP Dentálna príprava
647 DEM Dentálne materiály
648 DEP Dentálne prípravky
649 DRT Dermatológia
650 DTG Design and Technology
651 DGG Deskriptívna geografia
652 DEG Deskriptívna geometria
653 DEL Detská literatúra
654 DHD Detské hudobné divadlo
655 DSI Detský svet v umení
656 DTT Diagnostická technika
657 DIA Diagnostické zariadenia
658 DZE Diagnostické zariadenie
659 DIN Diagnostika
660 DIF Diagnostika a informačné systémy
661 DGO Diagnostika a opravárenstvo
662 DOA Diagnostika a opravy automobilov
663 DIG Diagnostika chladiarenských zariadení
664 DMV Diagnostika motorových vozidiel
665 DMZ Diagnostika motorových zariadení
666 DNZ Diagnostika praktických zručností
667 DZA Diagnostika zariadení
668 PZD Diaľkový prieskum Zeme
669 DID Didaktika
670 DDP Didaktika a teória športovej prípravy
671 DHH Didaktika hlavného odboru štúdia
672 DSP Didaktika športu
673 DIT Didaktika tanca
674 DTV Didaktika telesnej výchovy
675 DPX Dielenská a prevádzková prax
676 DIX Dielenská prax
677 DXH Dielenská prax - hobojisti
678 DXU Dielenská prax - huslisti, violisti, čelisti, kontrabasisti
679 DPI Dielenská prax - klaviristi
680 DPA Dielenská prax - úprava plátkov - klarinetisti
681 DPF Dielenská prax - úprava strojčekov - fagotisti
682 DDC Dielenské a prevádzkové cvičenia
683 DLP Dielenské a prevádzkové cvičenia -plastické rytie
684 DLC Dielenské a prevádzkové cvičenia -plošné rytie
685 DPC Dielenské a prevádzkové cvičenia -tepanie a číslovanie
686 DCV Dielenské cvičenia
687 DCK Dielenské cvičenia - pletená konfekcia
688 DCL Dielenské cvičenia - pletenie
689 DCP Dielenské cvičenia - potlačovanie
690 DCT Dielenské cvičenia - tkanie
691 DCO Dielenské cvičenia obuvnícke
692 CCU Dielenské cvičenia z obuvníctva
693 DCW Dielenské cvičenie
694 DCG Dielenské cvičenie galantérie
695 DCE Dielenské cvičenie obuvnícke
696 DIE Dielne /kovo/
697 DGE Digitálna energetika
698 DGF Digitálna fotografia
699 DIM Digitálne média
700 DGM Digitálne médiá
701 DMU Digitálne multimédiá
702 DPL Diplomacia
703 DPT Diplomatický protokol
704 DIL Diplomový seminár
705 DIP Dirigentská prax
706 DIR Dirigovanie
707 DSZ Dirigovanie speváckeho zboru
708 DOR Dispečérsko - odbytové riadenie
709 DOD Dispečérskoodbytové riadenie
710 DSC Distribučná činnosť
711 DSM Distribučné systémy
712 DIZ Dizajn
713 DDO Dizajn - doplnok
714 DZM Dizajn a modelovanie
715 DOB Dobývacie stroje
716 DSA Dobývacie stroje a mechanizmy
717 DOL Dobývanie ložísk
718 DVY Dokončovacia výroba
719 DOK Dokumentácia
720 CAD Dokumentácia v CAD
721 DLU Domáce ľudové tance
722 DON Domáce náuky
723 DMP Domáce práce
724 DPU Domáce práce a údržba domácnosti
725 DAC Domov a práca
726 DVU Doplnkové vyučovanie
727 DOH Doplňovacie hodiny
728 DZO Doplňovacie hodiny - základných odborných predmetov
729 DVV Doplňujúca výtvarná výchova
730 DOP Doprava
731 DPM Doprava a manipulácia
732 DAP Doprava a preprava
733 DRP Dopravná a prepravná prevádzka
734 DOG Dopravná geografia
735 DOM Dopravná manipulácia
736 DPR Dopravná prevádzka
737 DPZ Dopravná prevádzka železníc
738 DPS Dopravná sústava
739 DOV Dopravná výchova
740 DVA Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
741 DVO Dopravná výchova a šport
742 DRK Dopravné a prepravné prostriedky
743 DPD Dopravné podniky
744 DPY Dopravné predpisy
745 DAV Dopravné prostriedky
746 DOS Dopravné stavby
747 DSV Dopravné staviteľstvo
748 DTO Dopravné tovaroznalectvo
749 DVZ Dopravné zariadenia
750 DOZ Dopravný zemepis
751 DRZ Dorozumievacie zručnosti
752 DSO Dostihový a súťažný poriadok
753 DTP Dostihový poriadok a prevádzka
754 DAJ Doučovanie z anglického jazyka
755 DZF Doučovanie z fyziky
756 DMA Doučovanie z matematiky
757 DSJ Doučovanie zo slovenského jazyka
758 LDW Drama
759 DRM Dramatická príprava
760 DMS Dramatická slovesnosť
761 DMT Dramatická tvorba
762 DRA Dramatická výchova
763 DVM Dramatická výchova s metodikou
764 DVS Dramatická výchova špecializácia
765 DRL Dramatika a slovesnosť
766 DRB Dramatika s bábkou a slovesnosť
767 DRV Drevárska výroba
768 DKK Drevené a kovové konštrukcie
769 DRS Drevostavby
770 DPO Drobné podnikanie
771 DCH Drobnochov
772 DHS Druhotné suroviny
773 CJD Druhý cudzí jazyk
774 DUO Duo inštrumentálne
775 DPE Duo spevácke
776 DLS Duté a lisované sklo
777 DTS Duté sklo
778 DBN Dychové a bicie nástroje
779 DYN Dynamika
780 JPH Džez a populárna hudba
781 DZZ Džezová skupina
782 DZT Džezový tanec
783 ECD ECDL (European Computer Driving Licence)
784 ECO Economics
785 EFM Efektívny manažment
786 EKB Ekobiológia
787 EKL Ekológia
788 ETX Ekológia a textilná výroba
789 ELS Ekológia lesa
790 EPW Ekológia poľnohospodárskej výroby
791 EKH Ekológia v hutníctve
792 ESB Ekológia v stavebníctve
793 EVH Ekológia v hutníctve – vybrané odborné state
794 EVY Ekologická výchova
795 EVS Ekologické vodné stavby
796 EZS Ekologické zdravotné stavby
797 EKN Ekonómia
798 EKI Ekonomická informatika
799 ESZ Ekonomická štatistika
800 ETM Ekonomická teória manažmentu
801 EPA Ekonomické a právne aspekty podnikania
802 EKC Ekonomické cvičenia
803 EFI Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme
804 ECV Ekonomické cvičenia vo vybranej firme
805 EKK Ekonomické cvičenie
806 ECF Ekonomické cvičenie v cvičnej firme
807 EFF Ekonomické cvičenie vo fiktívnej firme
808 EIF Ekonomické informácie
809 EPN Ekonomické poradenské služby v cvičnej firme
810 ECP Ekonomické praktikum
811 ERZ Ekonomické rozbory
812 EKV Ekonomické výpočty
813 ESM Ekonomický a športový manažment
814 ESW Ekonomický aplikačný software
815 EKO Ekonomika
816 EAL Ekonomika a logistika
817 EKA Ekonomika a administratíva
818 EFH Ekonomika a finančné hospodárenie
819 EIN Ekonomika a informatika
820 ERC Ekonomika a marketing cestovného ruchu
821 EOR Ekonomika a organizácia
822 EOO Ekonomika a organizácia obchodu
823 EOP Ekonomika a organizácia práce
824 EPV Ekonomika a organizácia prevádzky
825 EOS Ekonomika a organizácia spojov
826 EAS Ekonomika a organizácia spoločného stravovania
827 EOC Ekonomika a organizácia zdravotníctva
828 EPO Ekonomika a podnikanie
829 EPQ Ekonomika a právo
830 EPK Ekonomika a prevádzka knižného obchodu
831 EPE Ekonomika a prevádzka lekárne
832 ENO Ekonomika a prevádzka optiky
833 EKR Ekonomika a riadenie
834 ERL Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
835 ERR Ekonomika a riadenie miest, obcí a regiónov
836 EPB Ekonomika a riadenie podnikov
837 RPA Ekonomika a riadenie podnikov – automatizované riadenie a ekonomika
838 ERP Ekonomika a riadenie podniku
839 RTX Ekonomika a riadenie textilných podnikov
840 ESK Ekonomika a štatistika
841 ETR Ekonomika a technika prevádzky
842 EKU Ekonomika a účtovníctvo
843 ECR Ekonomika cestovného ruchu
844 EKD Ekonomika dopravy
845 ELY Ekonomika lodnej dopravy
846 EOU Ekonomika obchodu
847 EAP Ekonomika obchodu a technika predaja
848 EOG Ekonomika organizácie
849 EPD Ekonomika podnikania
850 EKP Ekonomika podniku
851 EPR Ekonomika podniku cestovného ruchu
852 EPT Ekonomika pôšt a telekomunikácií
853 ECE Ekonomika práce
854 ENP Ekonomika prevádzky
855 ESL Ekonomika služieb
856 EKS Ekonomika spojov
857 ESU Ekonomika súkromného podnikania
858 ETH Ekonomika traťového hospodárstva
859 EVA Ekonomika v agroturistike
860 EVE Ekonomika v obchode
861 EKX Ekonomika v praxi
862 EZL Ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službe
863 EVT Ekonomika vidieckej turistiky
864 EOB Ekonomika vnútorného obchodu
865 EVO Ekonomika výrobných odvetví
866 EZO Ekonomika zahraničného obchodu
867 EDP Ekonomika, dane, právo
868 EGR Ekonomika, organizácia a riadenie mestskej dopravy
869 EAT Ekonomika, organizácia a technika predaja
870 EPL Ekonomika, podnikanie a služby
871 EEL Elektrické a elektronické lekárske prístroje
872 EEP Elektrické a elektronické prístroje
873 ELR Elektrické merania
874 ELN Elektrické meranie
875 ELP Elektrické pohony
876 ELD Elektrické pohony v doprave
877 ESJ Elektrické stroje
878 ESP Elektrické stroje a prístroje
879 ESA Elektrické stroje pre automatizáciu
880 EZR Elektrické zariadenia
881 EZB Elektrické zariadenia baní
882 EEV Elektrické zariadenia cestných vozidiel
883 ELX Elektrické zariadenia hnacích vozidiel
884 EZK Elektrické zariadenia kamiónov
885 EZM Elektrické zariadenia motorových vozidiel
886 EZP Elektrické zariadenia na plavidlách
887 ERI Elektrické zariadenia plavidiel
888 EBA Elektrické zariadenia v baniach
889 EZV Elektrické zariadenia vozidiel
890 EDV Elektrické zariadenia železničných vozidiel
891 EAV Elektrika cestných vozidiel
892 EFT Elektro- a fototerapia
893 ELH Elektroakustická hudba
894 EKT Elektroenergetické zariadenia
895 EEN Elektroenergetika
896 EMV Elektronické a elektrické zariadenia motorových vozidiel
897 ESY Elektronické a komunikačné systémy
898 EHN Elektronické hudobné nástroje
899 ELF Elektronické média
900 ERE Elektronické merania
901 EPS Elektronické počítačové systémy
902 EPU Elektronické publikovanie
903 ERO Elektronické stroje a prístroje
904 ELZ Elektronické zariadenia
905 EZE Elektronické zariadenia v spotrebnej elektronike
906 ELE Elektronika
907 EEZ Elektronika a elektronické zariadenia
908 ELT Elektronika a oznamovacia technika
909 EON Elektronika hodinových strojov
910 EJZ Elektronika jadrových zariadení
911 EMZ Elektronika motorových vozidiel
912 EPC Elektronika počítačov
913 ESH Elektronika spotrebnej techniky
914 ELU Elektronika úžitkovej techniky
915 ELI Elektropríslušenstvo
916 EAU Elektropríslušenstvo automobilovej techniky
917 EMD Elektropríslušenstvo motorových vozidiel
918 EUT Elektropríslušenstvo úžitkovej techniky
919 ETS Elektrotechnická spôsobilosť
920 ELV Elektrotechnická výroba
921 ELC Elektrotechnické kreslenie
922 EOT Elektrotechnické materiály
923 ELM Elektrotechnické merania
924 ELQ Elektro-technické merania
925 EMM Elektrotechnické merania a meracia technika
926 EVR Elektrotechnické vyšetrovacie prístroje
927 EZA Elektrotechnické zariadenia
928 ELO Elektrotechnické zariadenia v doprave
929 ELK Elektrotechnika
930 ELA Elektrotechnika a automatizácia
931 EAE Elektrotechnika a elektronika
932 EME Elektrotechnika a mechanizácia
933 EOM Elektrotechnika a oznamovacia technika
934 ECH Elektrotechnika chladiarenských zariadení
935 EKW Elektrotechnika koľajových vozidiel
936 ELL Elektrotechnika lietadiel
937 EMW Elektrotechnika motorových vozidiel
938 EPZ Elektrotechnika v plynárenských zariadeniach
939 ELG Elektrotechnológia
940 EMO Elektrozariadenia motorových vozidiel
941 EOH Energetické a odpadové hospodárstvo
942 ENH Energetické hospodárstvo
943 ENE Energetické stroje a zariadenia
944 ENZ Energetické zdroje
945 ENR Energetika
946 END Energetika v doprave
947 EGZ Energia na ZS
948 EHC English hearing comprehension
949 ENL English Literature
950 ERW English reading and writing
951 ECW English reading comprehension and writing
952 ENW Enviromentológia
953 ENI Environmentalistika
954 ENV Environmentálna výchova
955 EVK Environmentálne praktika
956 ENT Environmentálne technológie
957 EPH Epidemiológia a hygiena
958 ERA Ergonómia
959 ERG Ergoterapia
960 ESS Estetická a spoločenská výchova
961 ETE Estetická a výtvarná výchova
962 ESV Estetická výchova
963 EVV Estetická výchova a vizáž
964 ESE Estetický seminár
965 EST Estetika
966 ESC Estetika a spoločenská výchova
967 EVC Estetika a výtvarná výchova
968 EDU Estetika dramatického umenia
969 EOZ Estetika obrazu a zvuku
970 EOD Estetika odievania
971 EUA Estetika umenia
972 EAR Estetika v aranžovaní kvetín
973 ETN Etická náuka
974 ETV Etická výchova
975 ETI Etika
976 EMP Etika manažérskej práce
977 EIP Etika podnikania
978 EPF Etika profesie
979 ESR Etika sociálnej práce
980 EVP Etika v podnikaní
981 EVF Etika vo fyzioterapii
982 ETA Etiketa
983 ETC Etiketa a clovek
984 ETO Etnológia
985 ETL Etológia
986 ETK Etológia koní
987 ETD Etopédia
988 EUS Európske štúdia
989 EVB Evanjelické a. v. náboženstvo
990 EAA Evidencia a administratíva
991 EVI Evidencia a štatistika
992 EVN Evidencia nehnuteľností
993 EPI Experimenty v prírodovedných predmetoch
994 EXS Expertné systémy
995 FTX Farbenie textílií
996 FRS Farebný svet
997 FAB Farmaceutická botanika
998 FAC Farmaceutická chémia
999 FCA Farmaceutická chémia a analýza liečiv
1000 FRP Farmaceutická prevádzka
1001 FRV Farmaceutická výroba
1002 FCV Farmaceutické cvičenia
1003 FGN Farmakognózia
1004 FGF Farmakognózia a fytoterapia
1005 FAR Farmakológia
1006 FAF Farmakológia a fytoterapia
1007 FIK Figurálne kreslenie
1008 FLM Film
1009 FTL Film a televízia
1010 FAV Film a video
1011 FMC Filmová chémia
1012 FIT Filmová technika
1013 FTR Filmová, televízna a rozhlasová tvorba
1014 FTM Filmové techminimum
1015 FIL Filozofia
1016 FET Filozofia a etika
1017 FYF Filozofia a fyzika
1018 FLO Filozofia a logika
1019 FKZ Filozofia kresťanského života
1020 FPV Finalizácia a predaj výrobkov
1021 FIN Financie
1022 FAI Financie a investície
1023 FAM Financie a mena
1024 FPM Finančná a poistná matematika
1025 FIA Finančná analýza
1026 FIG Finančná gramotnosť
1027 FNI Finančná inteligencia
1028 FMT Finančná matematika
1029 FPL Finančné plánovanie
1030 FIS Finančné služby
1031 FIM Finančný manažment
1032 FLB Florbal
1033 FLA Floristika
1034 FOR Folklór v regióne
1035 FOE Fonetika
1036 FJR Fonetika a javisková reč
1037 FON Foniatria
1038 FTG Fotografia
1039 FOF Fotografia a film
1040 FNA Fotografia a názorná agitácia
1041 FTT Fotografická technika
1042 FTV Fotografická tvorba
1043 FDE Fotografický dizajn
1044 FTO Fotografovanie
1045 FVI Fotografovanie a video
1046 FOT Fotogrametria
1047 FOS Fotogrametrický seminár
1048 FCE Fotochémia
1049 RJG Francúzska gramatika
1050 FJG Francúzska gramatika
1051 FKN Francúzska konverzácia
1052 FRK Francúzska korešpondencia
1053 FKJ Francúzska kultúra a jazyk
1054 FOK Francúzska obchodná komunikácia
1055 FRJ Francúzsky jazyk
1056 FHK Francúzsky jazyk a hospodárska korešpondencia
1057 FJ2 Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk
1058 FMJ Francúzsky jazyk ako materinský jazyk
1059 FJN Francúzsky jazyk ako nepovinný predmet
1060 FJP Francúzsky jazyk pre pokročilých
1061 FJZ Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
1062 FXP Francúzsky jazyk v hospodárskej praxi
1063 FJO Francúzsky jazyk v odbore
1064 FDX Francúzsky jazyk v podnikateľskej praxi
1065 FPX Francúzsky jazyk v praxi
1066 FRA Francúzština
1067 FDL Funkčná diagnostika lokomočného systému
1068 FUT Futbal
1069 FYQ FYZ IQ
1070 FZT Fyziatria
1071 FZP Fyzická príprava
1072 FYZ Fyzika
1073 FHU Fyzika hrou
1074 FNT Fyzika nízkych tlakov
1075 FYN Fyzika okolo nás
1076 FY6 Fyzika pre 6.-9. roč. ZŠ
1077 FSS Fyzika slnečnej sústavy
1078 FZI Fyzikálna chémia
1079 FOL Fyzikálna olympiáda
1080 FYT Fyzikálna terapia
1081 FZV Fyzikálne cvičenia
1082 FYP Fyzikálne praktiká
1083 FYM Fyzikálne praktikum
1084 FCH Fyzikálno-chemické praktiká
1085 FZC Fyzikálnochemické praktikum
1086 FCS Fyzikálnochemický seminár
1087 FYC Fyzikálno-chemický seminár
1088 FYS Fyzikálny seminár
1089 FYO Fyziológia a estetika odievania
1090 FYG Fyziológia a genetika
1091 FHH Fyziológia a hygiena hlasu
1092 FHA Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
1093 FHP Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
1094 FYV Fyziológia výživy
1095 FKC Fyzioterapia - klinické cvičenia
1096 GBC Garbiarska chémia
1097 GTG Garbiarska technológia
1098 GKM Garbiarske a kožušnícke materiály
1099 GBM Garbiarske materiály
1100 GCR Gastronómia v cestovnom ruchu
1101 GAA Gastronomický ateliér
1102 GMN Gastronomický manažment
1103 GAD Gastronomie Deutsch
1104 GAE Gastronomy English
1105 GEV Geodetické výpočty
1106 GED Geodézia
1107 GFY Geofyzika
1108 GEG Geografia
1109 GHG Geografia a hospodárska geografia
1110 GOR Geografia cestovného ruchu
1111 GEE Geografia Európy
1112 GRT Geografia regiónov a turizmus
1113 GEX Geografia v praxi
1114 GVP Geografia v projektoch
1115 GIS Geografické informačné systémy
1116 GGP Geografické praktiká
1117 GGR Geography
1118 GZI Geochémia životného prostredia
1119 GEO Geológia
1120 GZS Geológia a zakladanie stavieb
1121 GZP Geológia a zemné práce
1122 GLL Geológia ložísk
1123 GVH Geológia všeobecná a historická
1124 GZJ Geologické zaujímavosti Slovenska
1125 GVO Geometrická a vlnová optika
1126 GEP Geometrická optika
1127 GVY Geometrické výpočty
1128 GOS Geriatrické ošetrovateľstvo
1129 GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku
1130 GFT Grafická tvorba
1131 GUD Grafická úprava dokumentov
1132 GUT Grafická úprava tlačív
1133 GSY Grafické informačné systémy
1134 GRS Grafické systémy
1135 GSN Grafické systémy nábytku
1136 GSA Grafické systémy v autoelektronike
1137 GAT Grafické systémy v automatizačnej technike
1138 GSS Grafické systémy v silnoprúdovej technike
1139 GST Grafické systémy v spotrebnej technike
1140 GSU Grafické systémy v úžitkovej technike
1141 GDI Grafický dizajn
1142 GDD Grafický dizajn digitálnych médií
1143 GDM Grafický dizajn digitálných médií
1144 GDT Grafický dizajn tlačových médií
1145 GRF Grafika
1146 GAM Grafika a multimédiá
1147 GTL Grafika tlačovín
1148 GMC Grafomotorické cvičenia
1149 GRM Gramatika
1150 GGC Gregoriánsky chorál
1151 GPV Gumárska a plastikárska výroba
1152 GYM Gymnastika
1153 GYN Gynekológia
1154 GYP Gynekológia a pôrodníctvo
1155 GPO Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo
1156 HAD Hádzaná
1157 HAR Harmónia
1158 HAP Harmonizácia ľudovej piesne
1159 HET Hematológia a transfuziológia
1160 HEV Herecká výchova
1161 HVC Herecká výchova - speváci
1162 HVT Herecká výchova - tanečníci
1163 HER Herectvo
1164 HIP Hipoterapia
1165 HHI Histológia a histologická technika
1166 HIA História automobilizmu
1167 HKJ História chovu koní a jazdectva
1168 HIR História regiónu
1169 HUE História umenia
1170 HIO História v obrazoch
1171 HID Historické dokumenty (výtvarné spracovanie)
1172 HKF Historické knižné fondy
1173 HSE Historickoestetický seminár
1174 HES Historicko-estetický seminár
1175 HIM Historický proseminár
1176 HIT Historický tanec
1177 HIS History
1178 HLP Hlasová príprava
1179 HLV Hlasová výchova
1180 HJA Hlavný jazyk anglický alebo nemecký
1181 HJ2 Hlavný jazyk nemecký alebo anglický
1182 HLO Hlavný odbor
1183 HOD Hlavný odbor - dirigovanie
1184 HPC Hlavný odbor - herecká výchova
1185 HOI Hlavný odbor - hra na klavíri
1186 HOH Hlavný odbor - hra na organe
1187 HSK Hlavný odbor - skladba
1188 HOP Hlavný odbor - spev
1189 SBA Hlavný odbor skladba
1190 HOE Hlavný odbor štúdia Herectvo
1191 HON Hlavný odbor štúdia Tanec
1192 HPR Hlavný odborný predmet
1193 HPA Hlavný predmet - akordeón
1194 HPB Hlavný predmet - bicie nástroje
1195 HPW Hlavný predmet - fagot
1196 HDF Hlavný predmet - flauta
1197 HPG Hlavný predmet - gitara
1198 HPQ Hlavný predmet - harfa
1199 HPJ Hlavný predmet - hoboj
1200 HPH Hlavný predmet - husle
1201 HPE Hlavný predmet - klarinet
1202 HPI Hlavný predmet - klavír
1203 HPU Hlavný predmet - kontrabas
1204 HPL Hlavný predmet - lesný roh
1205 HPM Hlavný predmet - organ
1206 HUA Hlavný predmet - pozauna
1207 HSA Hlavný predmet - skladba
1208 HSV Hlavný predmet - spev
1209 HTA Hlavný predmet - trúbka
1210 HYV Hlavný predmet - viola
1211 HDV Hlavný predmet - violončelo
1212 HLD Hlbinné dobývanie
1213 HDL Hlbinné dobývanie ložísk
1214 HVR Hlbinné vŕtanie
1215 HDI Hodinové stroje
1216 HVZ Hospodárenie s výrobným zariadením
1217 HDE Hospodárska a dopravná geografia
1218 HPO Hospodárska a sociálna politika
1219 HSG Hospodárska a spojová geografia
1220 HGG Hospodárska a spojovacia geografia
1221 HDM Hospodárska diplomacia
1222 HOU Hospodárska dokumentácia /písomnosti/ a účtovníctvo
1223 HOG Hospodárska geografia
1224 HGS Hospodárska geografia seminár
1225 HIN Hospodárska informatika
1226 HOK Hospodárska korešpondencia
1227 HSS Hospodárska štatistika
1228 HUL Hospodárska úprava lesov
1229 HDP Hospodárske písomnosti
1230 HDA Hospodárske písomnosti a účtovníctvo
1231 HPP Hospodárske právo
1232 HVY Hospodárske výpočty
1233 HVP Hospodárske výpočty a písomnosti
1234 HOS Hospodárske výpočty a štatistika
1235 HDG Hospodársky a dopravný zemepis
1236 HSP Hospodársky a spojový zemepis
1237 HTZ Hospodársky týždeň
1238 HTY Hospodársky týždenník
1239 HOZ Hospodársky zemepis
1240 HOT Hotelierstvo
1241 HOA Hotelová administratíva
1242 HTL Hotelová prevádzka
1243 HZA Hotelové a prevádzkové zariadenia
1244 HSZ Hotelové služby
1245 HCR Hotelové služby a cestovný ruch
1246 HGN Hotelovogastronomický manažment
1247 HTG Hotelovo-gastronomický manažment
1248 HGM Hotelový a gastronomický manažment
1249 HMN Hotelový manažment
1250 HSO Hra a spev v orchestri ľudových nástrojov
1251 HST Hra a spev v tanečnom orchestri
1252 HNA Hra na akordeóne
1253 HAL Hra na anglickom rohu
1254 HBU Hra na B trúbke
1255 HBR Hra na barytóne
1256 HNB Hra na basklarinete
1257 HBN Hra na bicích nástrojoch
1258 HCM Hra na cimbale
1259 HNC Hra na čembale
1260 HDN Hra na druhom nástroji
1261 HSB Hra na ES trúbke
1262 HFG Hra na fagote
1263 HFL Hra na flaute
1264 HFU Hra na flautu
1265 HRG Hra na gajdách
1266 HNG Hra na gitare
1267 HNH Hra na harfe
1268 HLG Hra na heligóne
1269 HHB Hra na hoboji
1270 HHN Hra na hudobnom nástroji
1271 HNN Hra na hudobný nástroj
1272 HHU Hra na husliach
1273 HLN Hra na inom ľudovom nástroji
1274 HKY Hra na keyboarde
1275 HKL Hra na klarinete
1276 HNK Hra na klavíri
1277 HKO Hra na klavíri a ostatných nástrojoch
1278 HKB Hra na kontrabase
1279 HN1 Hra na kontrafagote
1280 HKR Hra na krídlovke
1281 HLR Hra na lesnom rohu
1282 HLS Hra na ľudových nástrojoch
1283 HRJ Hra na nástroji
1284 HNO Hra na organe
1285 HRI Hra na organe - improvizácia
1286 HNP Hra na pikole
1287 HPZ Hra na pozaune
1288 HPN Hra na príbuznom nástroji
1289 HPF Hra na priečnej flaute
1290 HNS Hra na saxofóne
1291 HRT Hra na trúbke
1292 HAT Hra na tube
1293 HTB Hra na tube a bicích nástrojoch
1294 HNV Hra na viole
1295 HVI Hra na violončele
1296 HZF Hra na zobcovej flaute
1297 HNU Hra notového zápisu bez prípravy
1298 HLC Hra so slovami a číslami
1299 HVD Hra v džezovej skupine
1300 HLE Hra v ľudovom orchestri
1301 HVO Hra v orchestri
1302 HSU Hra v súbore
1303 HSY Hra v symfonickom orchestri
1304 HDZ Hra v tanečnej alebo džezovej skupine
1305 HTC Hra v tanečnej skupine
1306 HZI Hra v zábavnom orchestri
1307 HKP Hra z klavírnych partov
1308 HZL Hra z listu
1309 HLI Hra z listu a improvizácia
1310 HRL Hra z listu a štúdium klavírnych sprievodov
1311 HLU Hra z listu a štúdium orchestrálnych partov
1312 HRP Hra z partitúr
1313 HPY Hra z partitúr a klávesných výťahov
1314 HPK Hra z partitúr a klavírnych výťahov
1315 HSM Hráme sa s počítačom
1316 HRA Hravá angličtina
1317 HGE Hravá geometria
1318 HGR Hravá gramatika
1319 HRM Hravá matematika
1320 HSJ Hravá slovenčina
1321 HRB Hravé bádanie
1322 HRC Hravé čítanie
1323 HRV Hravé počty
1324 HRO Hromadné odstrely
1325 HSC Hry v sociálnej práci
1326 HLA Hudobná a hlasová príprava
1327 HHV Hudobná a hlasová výchova
1328 HAA Hudobná akustika
1329 HUI Hudobná činnosť
1330 HDD Hudobná didaktika
1331 HUN Hudobná náuka
1332 HU1 Hudobná náuka (1. stupeň)
1333 HU2 Hudobná náuka (2. stupeň)
1334 HNR Hudobná náuka pre žiakov s rozšíreným štúdiom
1335 HNM Hudobná náuka, náuka o harmónii
1336 HUR Hudobná réžia
1337 HRY Hudobná rytmika
1338 HTE Hudobná teória
1339 HTS Hudobná teória - skladatelia, dirigenti, organisti
1340 HTH Hudobná teória z hľadiska hudobnej réžie
1341 HVV Hudobná teória, výrazové prostriedky hudby a ich vzťahy
1342 HUV Hudobná výchova
1343 HAS Hudobná výchova a spev
1344 HMV Hudobná výchova pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
1345 HVM Hudobná výchova s metodikou
1346 HVS Hudobná výchova špecializácia
1347 HFA Hudobné formy a analýza skladieb
1348 HNT Hudobné nástroje
1349 HDY Hudobno-dramatická výchova
1350 HPV Hudobnopohybová výchova
1351 HPD Hudobno-pohybová výchova
1352 HUY Hudobno-pohybové hry
1353 HAB Hudobno-teoretická analýza skladieb
1354 HTD Hutnícka druhovýroba
1355 HNI Hutnícka druhovýroba kovov
1356 HUC Hutnícka chémia
1357 HUT Hutnícka výroba
1358 HCV Hutnícke cvičenia
1359 HCW Hutnícke cvičenie
1360 HUP Hutnícke pochody
1361 HIC Hutnícke procesy
1362 HUK Hutnícke technológie
1363 HTN Hutnícke tvárnenie kovov
1364 HTK Hutnícke tvarovanie kovov
1365 HTV Hutníctvo
1366 HNZ Hutníctvo neželezných kovov
1367 HZO Hutníctvo železa a ocele
1368 HYR Hydinárstvo
1369 HYM Hydraulické mechanizmy
1370 HYY Hydraulické systémy
1371 HDR Hydraulika
1372 HYL Hydraulika a hydrológia
1373 HLK Hydraulika sústav
1374 HBL Hydrobiológia
1375 HDT Hydroekologické stavby
1376 HGL Hydrogeológia
1377 HYD Hydrochémia
1378 HYH Hydrológia a hydraulika
1379 HMC Hydromechanika
1380 HGA Hygiena
1381 HBB Hygiena a bezpečnosť práce
1382 HBP Hygiena a bezpečnosť pri práci
1383 HBS Hygiena a bezpečnosť služieb v agroturistike
1384 HBT Hygiena a bezpečnosť v turistike
1385 HED Hygiena a ekonomika domácnosti
1386 HYP Hygiena a prevencia
1387 HYS Hygiena a sanitácia
1388 HSD Hygiena a spracovanie odpadových potravín
1389 HYO Hygiena a spracovanie odpadových surovín
1390 HYA Hygiena a starostlivosť o dieťa
1391 HCH Hygiena a technológia chovu zvierat
1392 HTM Hygiena a technológia mäsa
1393 HML Hygiena a technológia mlieka
1394 HYT Hygiena a technológia potravín
1395 HYX Hygiena a technológia potravín I
1396 HT2 Hygiena a technológia potravín II
1397 HGT Hygiena a toxikológia
1398 HHZ Hygiena chovu hospodárskych zvierat
1399 HCZ Hygiena chovu zvierat
1400 HDS Hygiena odpadových surovín
1401 HPT Hygiena potravín
1402 HYI Hygiena potravín I
1403 HIE Hygiena potravín II
1404 HGZ Hygiena potravín živočíšneho pôvodu
1405 HYG Hygiena práce
1406 HGI Hygiena práce a prvá pomoc
1407 HTP Hygiena technológie potravín
1408 HTR Hygiena technológie potravín II.
1409 HZV Hygiena živočíšnej výroby
1410 HPS Hypertextové systémy
1411 CTA Charakterový tanec
1412 CHT Charitatívna činnosť
1413 CHE Chémia
1414 CVH Chémia - vývoj hmoty
1415 CAI Chémia a analýza liečiv
1416 CAV Chémia a vývoj hmoty
1417 CAB Chémia a biológia
1418 CAM Chémia a materiál
1419 ZPC Chémia a životné prostredie
1420 CLV Chémia liečiv
1421 CMP Chémia pre 5.-9. roč. ZŠ
1422 CHS Chémia stavebných látok
1423 CKE Chémia v kocke
1424 CPO Chémia v požiarnej ochrane
1425 CZV Chémia v živote
1426 HZP Chémia životného prostredia
1427 CLF Chemická analýza liečiv
1428 CHI Chemická informatika
1429 CTE Chemická technika
1430 CTG Chemická technológia
1431 CTZ Chemická technológia a zariadenia
1432 CTK Chemická technológia kože
1433 CTP Chemická technológia polymérov
1434 CTX Chemická technológia textilu
1435 CUV Chemická úprava vody
1436 CHV Chemická výroba
1437 CEW Chemické a ekonomické výpočty
1438 CHC Chemické cvičenia
1439 CHN Chemické informácie
1440 CKM Chemické kontrolné metódy
1441 CLC Chemické laboratórne cvičenia
1442 CL2 Chemické laboratórne cvičenie
1443 CLM Chemické laboratórne metódy
1444 CLP Chemické laboratórne práce
1445 CHU Chemické praktiká
1446 CHQ Chemické praktikum
1447 CEM Chemické procesy
1448 CPZ Chemické procesy a zariadenia
1449 CHR Chemické rozbory
1450 CSU Chemické suroviny
1451 CVL Chemické vlákna
1452 CVY Chemické výpočty
1453 CHB Chemicko-biologické praktiká
1454 CBP Chemickobiologické praktikum
1455 CHY Chemickoekonomické výpočty
1456 CHF Chemicko-ekonomické výpočty
1457 CMI Chemický seminár
1458 CAO Chemizácia a ochrana životného prostredia
1459 CRV Chemizácia rastlinnej výroby
1460 CHG Chirurgia
1461 CTL Chirurgia a traumatológia
1462 CTT Chirurgia, traumatológia a ortopédia
1463 CGO Chirurgické ošetrovateľstvo
1464 CAZ Chladenie a zmrazovanie
1465 CHL Chladiace zariadenia
1466 CZR Chladiarenské zariadenia
1467 CHM Chmeliarstvo
1468 CCZ Choroby cudzokrajných zvierat
1469 CHO Choroby hospodárskych zvierat
1470 CRY Choroby rýb
1471 HK1 Chorvátska konverzácia
1472 CHJ Chorvátsky jazyk
1473 COE Chorvátsky jazyk v odbore
1474 CHA Chov akváriových rýb
1475 CDZ Chov drobných zvierat
1476 CHZ Chov hospodárskych zvierat
1477 CHH Chov hydiny
1478 CHK Chov koní
1479 CKO Chov koní a oviec
1480 CKZ Chov kožušinových zvierat
1481 CVK Chov králikov a kožušinových zvierat
1482 CLZ Chov laboratórnych zvierat
1483 MHZ Chov malých hospodárskych zvierat
1484 CMZ Chov malých zvierat
1485 COV Chov oviec
1486 COK Chov oviec a koní
1487 CPV Chov psov
1488 CRB Chov rýb
1489 CRP Chov rýb v riadenom prostredí
1490 CWM Chov včelích matiek
1491 CVW Chov včiel
1492 CHD Chov vodnej hydiny
1493 CVV Chov vodnej hydiny, technológia chovu
1494 HZT Chov zvierat
1495 CCL Chovateľské cvičenia
1496 CHP Chovateľské práce
1497 CHW Chovateľstvo
1498 ICH Ichtyológia
1499 IPP IKT - práca na projektoch
1500 IMP Improvizácia
1501 IHG Improvizácia a hra generálbasu
1502 IHH Individuálna hra na hudobnom nástroji
1503 ILI Individuálna logopedická intervencia
1504 INL Individuálna logopedická starostlivosť
1505 ILG Individuálna logopedická starostlivosť a rečová výchova
1506 IPU Individuálna príprava na štúdium
1507 ITY Individuálna tyflopedická starostlivosť
1508 IDH Individuálne diagnosticko-vyučovacie hodiny
1509 ILC Individuálne logopedické cvičenia
1510 IPV Informácie v prírodných a technických vedách
1511 ISH Informácie v sociálnych a humanitných vedách
1512 IFC Informáčik
1513 INV Informačná a výpočtová technika
1514 IAN Informačná analýza
1515 INK Informačná komunikácia
1516 IOR Informačná sústava
1517 ISO Informačná sústava organizácií
1518 ISP Informačná sústava podniku
1519 ISD Informačná sústava v doprave
1520 IUC Informačná sústava v účtovníctve
1521 ITH Informačná technológia
1522 IVY Informačná výchova detí a mládeže
1523 IPS Informačné a počítačové systémy
1524 IFO Informačné fondy
1525 IFS Informačné fondy a služby
1526 IKT Informačné komunikačné technológie
1527 ISY Informačné systémy
1528 ISL Informačné systémy a služby
1529 IDS Informačné systémy v daňovníctve
1530 IIS Informačné systémy v peňažníctve
1531 ISR Informačné systémy v riadení
1532 ISS Informačné systémy vo verejnej správe
1533 ITE Informačné technológie
1534 ITC Informačné technológie v cestovnom ruchu
1535 ITD Informačné technológie v doprave
1536 IHT Informačné technológie v hotelierstve
1537 IZD Informačné zdroje
1538 IKE Informačno-komunikačné technológie
1539 ISU Informačný systém podniku
1540 IMA InforMat
1541 IFV Informatická výchova
1542 IRS Informatické systémy
1543 INF Informatika
1544 INE Informatika a ekonomika
1545 IAP Informatika a programovanie
1546 IVD Informatika a spracovanie dát
1547 ISJ Informatika a spracovanie údajov
1548 IVT Informatika a výpočtová technika
1549 IPD Informatika pre podnikateľov
1550 IER Informatika v ekonomickej praxi
1551 IVG Informatika v gastronómii
1552 IVH Informatika v hoteliérstve
1553 IOD Informatika v odbore
1554 IVP Informatika v podnikaní
1555 IPO Informatika v poľnohospodárstve
1556 INP Informatika v prírodovede
1557 IUI Informatika v umení
1558 INZ Informatika v záhradníctve
1559 IVO Informatika vo vinohradníctve a ovocinárstve
1560 IFM Informatívna výchova s multimediálnym zameraním
1561 INM Inseminácia
1562 IPK Inseminácia a plemenitba v chove koní
1563 ILS Inseminácia, liahnutie a sexovanie
1564 INA Inštalácia
1565 IVE Inštalácia v priestore
1566 ITR Inštrumentácia
1567 IAS Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
1568 IIN Inštrumentálny sprievod
1569 IOP Integrovaná ochrana rastlín a životné prostredie
1570 INT Integrovaná ochrana rastlín a životného prostredia
1571 INH Intensive English
1572 ITK Interiér - konštrukcie
1573 ITT Interiér - typológia
1574 ITV Interiérová tvorba
1575 IMT Intermediálna tvorba
1576 IUP Interná umelecká produkcia
1577 INO Interné ošetrovateľstvo
1578 INN Internet
1579 IEP Internet a el. pošta
1580 IAI Internet a informatika
1581 IKO Interný koncert
1582 ISM Interný seminár
1583 ISE Interpretačný seminár
1584 ISK Interpretačný seminár - klavír
1585 ISG Interpretačný seminár - organ
1586 INR Intonácia a rytmus
1587 INS Intonácia, rytmus, sluchová analýza
1588 IRO Investičné rozhodovanie
1589 INY iný predmet
1590 ING Inžinierska geológia
1591 IST Inžinierske stavby
1592 JPC Ja a počítač
1593 JSO Ja a svet okolo mňa
1594 JDF Jadrová fyzika
1595 JZA Jadrové zariadenia
1596 KJN Japonská konverzácia
1597 JJA Japonský jazyk
1598 JAP Javisková prax
1599 JAR Javisková reč
1600 JRF Javisková reč a fonetika
1601 JPO Javiskový pohyb
1602 JSV Javy v slohovej výchove
1603 JAZ Jazdectvo
1604 JAK Jazyk a komunikácia
1605 JAN Jazyk anglický
1606 JBU Jazyk bulharský
1607 JCE Jazyk český
1608 JFR Jazyk francúzsky
1609 JCH Jazyk chorvátsky
1610 JZJ Jazyk japonský
1611 JLT Jazyk latinský
1612 JMD Jazyk maďarský
1613 JML Jazyk maďarský a literatúra
1614 JMN Jazyk národnostnej menšiny
1615 JKN Jazyk nemecký
1616 JPL Jazyk poľský
1617 JRM Jazyk rómsky
1618 JRS Jazyk rusínsky
1619 JRU Jazyk ruský
1620 JSY Jazyk slovenský
1621 JES Jazyk španielsky
1622 JTA Jazyk taliansky
1623 JUK Jazyk ukrajinský
1624 JVO Jazyk voliteľný
1625 JKU Jazyková a spoločenskokultúrna výchova
1626 JAS Jazyková a spoločensko-kultúrna výchova
1627 JZK Jazyková komunikácia
1628 JKJ Jazyková konverzácia
1629 JOP Jazyková obchodná príprava
1630 JOA Jazyková obchodná príprava v anglickom jazyku
1631 JON Jazyková obchodná príprava v nemeckom jazyku
1632 JOD Jazyková odborná príprava
1633 JZP Jazyková príprava
1634 JAV Jazyková výchova
1635 JLP Jazykové a literárne praktikum
1636 JAJ Jazykové javy
1637 JZV Jazykové vyučovanie
1638 JZL Jazykovoliterárne praktikum
1639 JKS Jazykový kurz Sprachdiplom
1640 JZS Jazykový seminár
1641 JZH Jazz a populárna hudba
1642 JEU Jednoduché účtovníctvo
1643 JOG Joga
1644 JOU Journalism
1645 JUD Judo
1646 KPP Kádrová a personálna práca
1647 KAI Kaligrafia a ikonografia
1648 KTD Kaligrafia a technika dekorovania
1649 GIT Kaligrafia, ikonografia, techniky dekorovania
1650 KAL Kalkulácia
1651 KLC Kalkulácie
1652 KNC Kalkulácie nákladov a cien
1653 KMT Kamenárska technológia
1654 KAV Kamenárska výroba
1655 SKZ Kamenárske stroje a zariadenia
1656 KME Kameniva
1657 KAM Kameňorez
1658 KMZ Kameňosochárske materiály a zariadenia
1659 KDP Kamiónová doprava a preprava
1660 KAN Kamiónové vozidlá
1661 KTA Kancelárska technika
1662 KAO Kanoistika
1663 KAR Kartografia
1664 KGP Kartografia a polygrafia
1665 KRY Kartografické rysovanie
1666 KAS Kartografický seminár
1667 KTN Kataster nehnuteľností
1668 KAT Katechizmus
1669 KNB Katolícke náboženstvo
1670 KEH Keramická technológia
1671 KVY Keramická výroba
1672 KER Keramické materiály
1673 KES Keramické stroje
1674 KRQ Keramika
1675 KLP Kineziológia a patokineziológia
1676 KIG Kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii
1677 KIC Kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii
1678 KIN Kinezioterapia v neurológii
1679 KIP Kinezioterapia v pediatrii
1680 KIV Kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii
1681 KIY Kineziterapia v gynekológii a pôrodníctve
1682 KLA Klampiarska technológia
1683 KLK Klampiarske konštrukcie
1684 KKA Klasická ručne kreslená animácia
1685 KLT Klasický tanec
1686 KTE Klasifikácia textílií
1687 KLN Klávesové nástroje
1688 KLR Klavír
1689 KLS Klavírny sprievod
1690 KBI Klinická biochémia
1691 KLD Klinická dietológia
1692 KCM Klinická mikrobiológia
1693 KPA Klinická propedeutika
1694 KCC Klinické cvičenie
1695 KLH Klinika chorôb
1696 KLV Klobučnícka výroba
1697 KLM Klobučnícke materiály
1698 KLB Klobučnícke stroje a zariadenia
1699 KIM Knihárske materiály
1700 KNS Knihárske spracovanie
1701 KSE Knihárske stroje a zariadenia
1702 KCE Kníhkupecká evidencia
1703 KNI Knihovníctvo
1704 KVI Knihovníctvo a vedecké informácie
1705 KTF Knižná tvorba - bibliofília
1706 KTP Knižná tvorba - príslušenstvo
1707 KFK Knižné fondy a katalógy
1708 KNH Knižnice
1709 KNM Knižničný manažment
1710 KOK Koksárenstvo
1711 KJO Koľajové vozidlá
1712 KSY Kolektívne športy
1713 KOL Koloristika
1714 KOT Kolorovanie textílií
1715 KSA Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
1716 KOH Komorná hra
1717 KHU Komorná hudba
1718 KMS Komorný spev
1719 KMR Komorný spevácky zbor
1720 KZB Komorný zbor
1721 KMK Kompozícia v odbornom kreslení
1722 KOI Kompozičné metódy
1723 KTH Komunálna technika
1724 KMU Komunikácia
1725 KKT Komunikácia a komunikačná technika
1726 KKJ Komunikácia a konverzácia v anglickom jazyku
1727 KKN Komunikácia a konverzácia v nemeckom jazyku
1728 KKF Komunikácia a konverzácia vo francúzskom jazyku
1729 KMH Komunikácia a sloh
1730 KXP Komunikácia a svet práce
1731 KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku
1732 KAZ Komunikácia so zákazníkom
1733 ANK Komunikácia v anglickom jazyku
1734 CKA Komunikácia v anglickom jazyku - cvičenie
1735 VCJ Komunikácia v cudzom jazyku
1736 NJK Komunikácia v nemeckom jazyku
1737 KOA Komunikácia v ošetrovateľstve
1738 KAP Komunikácia v praxi
1739 RJK Komunikácia v ruskom jazyku
1740 KSC Komunikácia v slovenskom jazyku
1741 KSB Komunikácia v španielskom jazyku
1742 MTJ Komunikácia v talianskom jazyku
1743 FJK Komunikácia vo francúzskom jazyku
1744 KFY Komunikácia vo fyzioterapii
1745 KOE Komunikácie
1746 KNV Komunikačná výchova
1747 KSI Komunikačné schopnosti
1748 KIS Komunikačné stratégie
1749 KMN Komunikačné zručnosti
1750 KBT Komunikačný tréning
1751 KTZ Komunikatívne zručnosti
1752 KSP Koncertná a scénická prax
1753 KOX Koncertná prax
1754 KPV Kondičná príprava
1755 KDC Kondičné cvičenia
1756 KNF Konfekcia
1757 KGS Kongresové služby
1758 KGN Kongresové služby a animácia
1759 KSH Kongresové služby v hoteli
1760 EPX konomická prax
1761 KKC Konštrukcia
1762 KML Konštrukcia a modelovanie
1763 KMG Konštrukcia a modelovanie galantérie
1764 KBV Konštrukcia a modelovanie obuvi
1765 KMY Konštrukcia a modelovanie výrobkov
1766 KTB Konštrukcia a tvorba nábytku
1767 KEL Konštrukcia elektronických prístrojov
1768 KEP Konštrukcia elektronických prvkov
1769 KEZ Konštrukcia elektronických zariadení
1770 KMV Konštrukcia motorových vozidiel
1771 KNA Konštrukcia nábytku
1772 KOB Konštrukcia obuvi
1773 KOO Konštrukcia odevov
1774 KPS Konštrukcia pozemného staviteľstva
1775 KOP Konštrukcia prístrojov
1776 KSS Konštrukcia stavebného stolárstva
1777 KST Konštrukcia strihov
1778 KMD Konštrukcia strihov a modelovanie
1779 KOV Konštrukcia výrobkov
1780 KON Konštrukcie
1781 KRU Konštrukcie a modelovanie
1782 KGL Konštrukcie a modelovanie galantérie
1783 KMB Konštrukcie a modelovanie obuvi
1784 KTR Konštrukcie a zariadenia
1785 KKB Konštrukcie kachiel a kozubov
1786 KKR Konštrukcie kachiel a krbov
1787 KTT Konštrukcie strihov
1788 KOC Konštrukčné cvičenia
1789 KOU Konštrukčné cvičenie
1790 KSN Konštruovanie
1791 KNT Konštruovanie a modelovanie doplnkov
1792 KGA Konštruovanie a modelovanie galantérie
1793 KMO Konštruovanie a modelovanie obuvi
1794 KVP Konštruovanie s využitím počítača
1795 KNP Kontra punkt
1796 KOM Kontrola a meranie
1797 KO2 Kontrola a meranie 2
1798 KO3 Kontrola a meranie 3
1799 KAK Kontrola akosti vo výrobe
1800 KKV Kontrola kvality vo výrobe
1801 KNR Kontroling
1802 KRZ Kontrolné rozbory
1803 KCD Konverzácia a čítanie v ďalšom jazyku
1804 KMC Konverzácia a čítanie v maďarskom jazyku
1805 KCN Konverzácia a čítanie v nemeckom jazyku
1806 KRC Konverzácia a čítanie v rómskom jazyku
1807 KRD Konverzácia a čítanie v rusínskom jazyku
1808 KCR Konverzácia a čítanie v ruskom jazyku
1809 KCI Konverzácia a čítanie v slovenskom jazyku
1810 KJS Konverzácia a čítanie v španielskom jazyku
1811 TJC Konverzácia a čítanie v talianskom jazyku
1812 KUK Konverzácia a čítanie v ukrajinskom jazyku
1813 KFR Konverzácia a čítanie vo francúzskom jazyku
1814 COA Konverzácia a odborná príprava v anglickom jazyku
1815 CON Konverzácia a odborná príprava v nemeckom jazyku
1816 KC1 Konverzácia v 1. cudzom jazyku
1817 KAJ Konverzácia v anglickom jazyku
1818 KBJ Konverzácia v bulharskom jazyku
1819 KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
1820 KZN Konverzácia v cudzom jazyku (prvom nepovinnom)
1821 KND Konverzácia v ďalšom cudzom jazyku
1822 KZJ Konverzácia v ďalšom živom jazyku
1823 KDJ Konverzácia v druhom cudzom jazyku
1824 KZH Konverzácia v chorvátskom jazyku
1825 KJJ Konverzácia v japonskom jazyku
1826 KVD Konverzácia v jazyku
1827 KMJ Konverzácia v maďarskom jazyku
1828 KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku
1829 KRO Konverzácia v rómskom jazyku
1830 KRR Konverzácia v rusínskom jazyku
1831 KRJ Konverzácia v ruskom jazyku
1832 KSJ Konverzácia v slovenskom jazyku
1833 KSZ Konverzácia v španielskom jazyku
1834 KTJ Konverzácia v talianskom jazyku
1835 KUJ Konverzácia v ukrajinskom jazyku
1836 KFJ Konverzácia vo francúzskom jazyku
1837 KVJ Konverzácia vo voliteľnom jazyku
1838 KCU Konverzácia z cudzieho jazyka
1839 KIA Konverzcia a tanie v anglickom jazyku
1840 KNZ Konzervárenstvo
1841 KCL Konzervárenstvo a chladiarenstvo
1842 KRH Konzervátorská a reštaurátorská dokumentácia
1843 KZR Konzervovanie
1844 KHM Konzervovanie hydinového mäsa
1845 KSM Korčuľovanie a iné sezónne činnosti
1846 KOR Korepetícia
1847 KSR Korepetícia a štúdium repertoáru
1848 KSU Korepetícia a štúdium úloh
1849 KPE Korepetícia spevu
1850 KTC Korepetícia tanca
1851 KTV Korepetícia vrátane ansamblov
1852 KRS Korešpondencia
1853 KSD Korešpondencia a štylistika
1854 KAG Korešpondencia v anglickom jazyku
1855 KCK Korešpondencia v cestovnej kancelárii
1856 KHT Korešpondencia v hotelierstve
1857 KPN Korešpondencia v nemeckom jazyku
1858 KVZ Korešpondencia v zahraničnom obchode
1859 KSV Košikárska výroba
1860 KRT Košikárstvo
1861 KTL Kotle
1862 KCT Kovacie stroje
1863 KCS Kovoobrábacie stroje
1864 KVB Kovová bižutéria
1865 KNE Kovové a nekovové materiály
1866 KDT Kozmetická technológia
1867 KZM Kozmetika
1868 KTS Kozmetika a starostlivosť o telo
1869 KLG Kozmológia a kozmogónia
1870 KZT Koželužská technológia
1871 KKM Koželužské a kožušnícke materiály
1872 KZV Kožiarska výroba
1873 KKZ Kožiarske a kožušnícke materiály
1874 KZO Kožiarstvo
1875 KOZ Kožušinové zvieratá
1876 KTG Kožušnícka technológia
1877 KZU Kožušnícke materiály
1878 KZS Kožušnícke stroje a zariadenia
1879 KRA Krajinárstvo
1880 KEK Krajinná ekológia
1881 KNN Krajinná tvorba
1882 KKO Krasokorčulovanie
1883 KHV Kreatívna hudobná výchova
1884 KRP Kreatívne práce
1885 KRN Kreatívny tanec
1886 KEB Kresba
1887 KBA Kresba - anatómia
1888 KBS Kresba - štylizácia
1889 KEA Kreslená animácia
1890 KLE Kreslenie
1891 KKS Kreslenie a konštrukcia strihov
1892 KKK Kreslenie a konštrukcia strojov
1893 KRL Kreslenie a modelovanie
1894 KMI Kreslenie a modelovanie strihov
1895 KVU Kreslenie a výtvarná príprava
1896 KSL Kreslenie rytín
1897 KRV Kreslenie vzorníc
1898 KRE Kreslenie vzorov
1899 KTK Kresťanská etika
1900 KVH Kresťanská výchova
1901 KRM Krmovinárstvo
1902 KRK Krmovinárstvo a krmivárstvo
1903 KSO Krmovinárstvo a sušinárstvo
1904 KPT Kuchárska technológia
1905 KET Kultúra a etika
1906 KUG Kultúra gastronómie
1907 KJP Kultúra jazykového prejavu
1908 KOD Kultúra odievania
1909 KOS Kultúra osobného prejavu
1910 KPD Kultúra podnikania
1911 KRG Kultúra regiónu
1912 KUB Kultúra ubytovania
1913 KUS Kultúra ubytovania a stravovania
1914 KUL Kultúra ubytovania, stravovania a prípravy jedál
1915 KUP Kultúrna politika
1916 KUD Kultúrne dejiny
1917 KZA Kultúrne zariadenia
1918 KUC Kultúrnovýchovná činnosť
1919 KVC Kultúrno-výchovná činnosť
1920 KVO Kultúrnovýchovná práca a jej riadenie
1921 KLO Kultúrno-výchovná práca a jej riadenie
1922 KDS Kultúrny dejepis
1923 KDV Kultúry v medzinárodných vzťahoch
1924 KUT Kúpeľníctvo
1925 KUH Kúpeľníctvo a hoteliérsvo
1926 RSH Kurz senzorického hodnotenia
1927 KVA Kurz varenia
1928 KVM Kurz vnútrozávodnej manipulácie
1929 KVR Kurz výchovy k rodičovstvu
1930 KVN Kurz výroby a údržba nástrojov
1931 KVK Kvalifikačný kurz
1932 KSK Kvalita a skúšanie
1933 KCZ Kvalita ovocia a zeleniny
1934 KCH Kvasná chémia
1935 KVV Kvasná výroba
1936 KVE Kvetinárstvo
1937 KAC Kvetinárstvo a ovocinárstvo
1938 KVS Kvetinárstvo a sadovníctvo
1939 KVT Kvetoviazačstvo a aranžérstvo
1940 KYB Kybernetika
1941 KYR Kysucký región
1942 LBT Laboratórna a chemická technika
1943 LHE Laboratórna chémia
1944 LKO Laboratórna kontrola
1945 LAB Laboratórna technika
1946 LT2 Laboratórna technika 2
1947 LTP Laboratórna technika v poľnohospodárstve
1948 LAC Laboratórne cvičenia
1949 LCF Laboratórne cvičenia z fyziky
1950 LCC Laboratórne cvičenia z chémie
1951 LCO Laboratórne cvičenia z odborného predmetu
1952 LCE Laboratórne cvičenia z technológie
1953 LCS Laboratórne cvičenia z výroby skla
1954 LCT Laboratórne cvičenia zo strojárenskej technológie
1955 LAV Laboratórne cvičenie
1956 LFZ Laboratórne filmové zariadenia
1957 LBO Laboratórne merania
1958 LMB Laboratórne meranie v baníctve
1959 LPL Laboratórne práce a lekárstvo
1960 LPM Laboratórne prístroje a metódy
1961 LVS Laboratórne vyšetrovacie metódy
1962 LV2 Laboratórne vyšetrovacie metódy II
1963 LKL Ladenie klavírov
1964 LNC Ladenie nástroja cimbal, harfa
1965 LDH Ľadový hokej
1966 LDA Lahôdkarska výroba
1967 LAK Lakovnícka chémia
1968 LTL Lakovnícka technológia
1969 LCN Latinčina
1970 TLN Latinská konverzácia
1971 LAT Latinský jazyk
1972 LJO Latinský jazyk v ošetrovateľstve
1973 LZP Legislatíva v životnom prostredí
1974 LHA Lego herné aktivity
1975 LPG Lesná pedagogika
1976 LET Lesná ťažba
1977 LNA Lesná výroba
1978 LES Lesné stavby
1979 LSN Lesné stroje a zariadenia
1980 LSS Lesné škôlkárstvo
1981 LEB Lesnícka botanika
1982 LEG Lesnícka geodézia
1983 LSK Lesnícka náuka
1984 LTX Lesnícka taxácia
1985 LEZ Lesnícka zoológia
1986 LEM Lesnícky marketing
1987 LTU Lesoturistika
1988 LTE Letecký zemepis
1989 LIA Liahnutie
1990 LSX Liahnutie a sexovanie hydiny
1991 LIH Liahnutie hydiny
1992 LIB Library
1993 LIC Líčenie
1994 LIR Liečebná rehabilitácia
1995 LTV Liečebná telesná výchova
1996 LIV Liečebná výživa
1997 LVC Liečebná výživa - cvičenie
1998 LEP Liečebné prístroje
1999 LAR Liečivé a aromatické rastliny
2000 LER Liečivé rastliny
2001 LRP Liečivé rastliny a prírodné lieky
2002 LIE Lietadlá
2003 LTA Lietadlové palubné prístroje
2004 LAD Lietadlové pohonné jednotky
2005 LIN Linux
2006 LSO Lisované sklo
2007 LJV Literárna a jazyková výchova
2008 LVM Literárna a jazyková výchova s metodikou
2009 LTH Literárna hodinka
2010 LTT Literárna tvorba
2011 LTW Literárna výchova
2012 LDC Literárno-dramatická činnosť
2013 LDV Literárno-dramatická výchova
2014 LSE Literárny seminár
2015 LIT Literatúra
2016 LHR Literatúra a história nášho regiónu
2017 LRN Literatúra nástroja
2018 LNR Literatúra nášho regiónu
2019 LDM Literatúra pre deti a mládež
2020 LPD Literatúra pre deti s metodikou
2021 LAJ Literatúra v anglickom jazyku
2022 LTG Liturgia
2023 LGV Liturgický spev
2024 LTS Liturgický spev, hlasová výchova
2025 LTK Liturgika
2026 LOD Lode a lodné zariadenia
2027 LPP Lodná a prístavná prevádzka
2028 LDO Lodná doprava
2029 LEA Lodná elektronika
2030 LEL Lodná elektrotechnika
2031 LPR Lodná preprava
2032 LDN Lodná prevádzka
2033 LSZ Lodné a strojné zariadenia
2034 LOM Logická matematika
2035 LGK Logika
2036 LVD Logika v doprave
2037 LGG Logistika
2038 LGD Logistika a distribúcia
2039 DLG Logistika v doprave
2040 LOV Logistika výroby
2041 LOP Logopédia
2042 LGS Logopedická starostlivosť
2043 LGP Logopedické praktikum
2044 LDL Lomové dobývanie ložísk
2045 LOH Loptové hry
2046 LHY Loptové hry
2047 LSB Lovecké a športové zbrane
2048 LOG Ložisková geológia
2049 LUV Ľudová a umelecká výroba
2050 LUH Ľudová hudba
2051 LPN Ľudová pieseň
2052 LSL Ľudová slovesnosť
2053 LUD Ľudová umelecká výroba
2054 LVY Ľudová výroba
2055 LUR Ľudové remeslá
2056 LTR Ľudové tradície
2057 LTN Ľudové tradície na vidieku
2058 LTD Ľudové tradície v domácnosti
2059 LUY Ľudové umelecké remeslá a techniky
2060 LCH Ľudový a charakterový tanec
2061 LTC Ľudový tanec
2062 LYZ Lyžovanie
2063 MKJ Maďarská konverzácia
2064 MDJ Maďarský jazyk
2065 MJL Maďarský jazyk a literatúra
2066 MJO Maďarský jazyk v odbore
2067 MJS Maďarský jazykový seminár
2068 MLS Maďarský literárny seminár
2069 MEK Makroekonómia
2070 MQS Makroekonómia - seminár
2071 MME Makromolekulárna chémia
2072 MML Makromolekulové látky
2073 MLB Maľba
2074 MDK Maľba a dekorácia keramiky
2075 MSK Maľba skla
2076 MAG Malé gazdinky
2077 MPD Malé, stredné obchodné, remeselné a priemyselné podniky
2078 MJT Malí majstri
2079 MLP Maliarska príprava
2080 MAA Maľovaná abeceda
2081 MLV Maľovanie
2082 MVL Manažéri a vedenie ľudí
2083 MAK Manažérska komunikácia
2084 MAN Manažérstvo
2085 MMO Manažérstvo a marketing
2086 MNZ Manažment
2087 MCP Manažment a legislatíva v profesionálnej činnosti
2088 MMR Manažment a marketing
2089 MMC Manažment a marketing cestovného ruchu
2090 MMS Manažment a marketing sociálnej práce
2091 MMT Manažment a marketing v turistike
2092 MMV Manažment a marketing vo vidieckej turistike
2093 MCR Manažment cestovného ruchu
2094 MIS Manažment informačných systémov
2095 MKU Manažment kultúry
2096 MKL Manažment kvality
2097 MAO Manažment obchodu
2098 MOF Manažment osobných financií
2099 MNT Manažment podnikania
2100 MPC Manažment podnikov cestovného ruchu
2101 MLG Manažment práce logistu
2102 MPZ Manažment práce predajcu motorových vozidiel
2103 MPB Manažment práce prijímacieho technika
2104 MSM Manažment školských mediaték
2105 MVA Manažment v agroturistike
2106 MNC Manažment v cestovnom ruchu
2107 MAD Manažment v doprave
2108 ODM Manažment v odevníctve
2109 MOE Manažment v ošetrovateľstve
2110 MVP Manažment v polygrafii
2111 MVS Manažment v spoločnom stravovaní
2112 MTS Manažment v stavebníctve
2113 MFY Manažment vo fyzioterapii
2114 MNM Manipulácia s materiálom
2115 MTC Manipulácia s tovarom
2116 MZI Manuálne zručnosti
2117 MAP Mapovanie
2118 MKT Marketing
2119 MM2 Marketing - manažment
2120 MAQ Marketing a manažérstvo
2121 MRQ Marketing a manažment
2122 MMK Marketing a manažment v kultúre
2123 MMU Marketing a manažment v službách
2124 MRP Marketing a propagácia
2125 MDY Marketing digitálnych médií
2126 MHK Marketing hotelierstva a cestovných kancelárií
2127 MPN Marketing podnikov cestovného ruchu
2128 MRC Marketing v cestovnom ruchu
2129 MKE Marketing v elektrotechnike
2130 MKM Marketingová komunikácia
2131 MKG Marketingová komunikácia a propagácia
2132 MQP Marketingová koncepcia podniku
2133 MMN Marketingový manažment
2134 MSZ Masáž
2135 MAZ Masáže
2136 MFB Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia
2137 MFC Masáže a foto-,hydro-,termo-, balneoterapia-klinické cvičenia
2138 MAS Maskovanie
2139 MSI Maskovanie - speváci
2140 MTI Maskovanie - tanečníci
2141 KMA Masmediálna komunikácia
2142 MDI Masmediálna výchova
2143 MAV Matematické a ekonomické výpočty
2144 MCC Matematické cvičenia
2145 MVF Matematické cvičenie
2146 MAM Matematické metódy
2147 MTP Matematické predstavy
2148 MFP Matematicko-fyzikálne praktiká
2149 MFK Matematickofyzikálne praktikum
2150 MTF Matematicko-fyzikálne praktikum
2151 MPS Matematickoprírodovedný seminár
2152 MPV Matematicko-prírodovedný seminár
2153 MTM Matematický seminár
2154 MAT Matematika
2155 MHV Matematika a hospodárske výpočty
2156 MIF Matematika a práca s informáciami
2157 MHR Matematika hrou
2158 MKK Matematika krok za krokom
2159 MON Matematika okolo nás
2160 MA5 Matematika pre 5.-9. roč. ZŠ
2161 MEN Matematika s aplikáciami v ekonómii
2162 MEI Matematika v elektrotechnike
2163 MAL Materiál
2164 MTE Materiály
2165 MTA Materiály - mechanik opravár
2166 MAE Materiály a skúšanie
2167 MAY Materiály a suroviny
2168 MTG Materiály a technológie
2169 MKN Materiály kovové a nekovové
2170 MKO Materiály kovové a nekovové - vybrané odborné state
2171 MPK Materiály pre kaderníčky
2172 MKS Materiály pre kovové tkanivá a sitá
2173 MRI Materiály v baníctve
2174 MVB Materiály vo výrobe automobilov
2175 MVG Materiály výroby galantérie
2176 MVO Materiály výroby obuvi
2177 MDU Mediálna komunikácia
2178 MDV Mediálna výchova
2179 MDA Mediálny ateliér
2180 MEG Medzinárodná gastronómia
2181 MSY Medzinárodné informačné systémy
2182 MNP Medzinárodné podnikanie
2183 MEM Medzinárodný marketing
2184 MOB Medzinárodný obchod
2185 MTK Mechanická technológia kože
2186 MTX Mechanická technológia textilu
2187 MTZ Mechanická technológia zošľachťovania
2188 MPO Mechanické prevody otáčavého pohybu
2189 MZH Mechanické zariadenia hnacích vozidiel
2190 MZV Mechanické zariadenia vozidiel
2191 MEC Mechanika
2192 MCT Mechanika tekutín
2193 MEA Mechanizácia
2194 MCH Mechanizácia a automatizácia skladového hospodárstva
2195 MEV Mechanizácia a evidencia
2196 MVC Mechanizácia a evidencia výpočtových prác
2197 MET Mechanizácia a stavby
2198 MNN Mechanizácia nakládky
2199 MPL Mechanizácia poľnohospodárstva
2200 MRV Mechanizácia rastlinnej výroby
2201 MZC Mechanizácia staničných prác
2202 MST Mechanizácia strojov
2203 MZR Mechanizácia živočíšnej výroby
2204 MEP Mechanizačné prostriedky
2205 MEZ Mechanizačné zariadenia
2206 MPR Mechanizmus pre prevod a transformáciu pohybu
2207 MSR Mechanizmy strojov
2208 MNK Mechatronika
2209 MEL Meliorácie
2210 MVH Meliorácie a vodné hospodárstvo
2211 MZA Meliorácie a závlahová agrotechnika
2212 MDM Melodráma
2213 MRA Meracia a automatizačná technika
2214 MAC Meracia a regulačná technika
2215 MRG Meracie a regulačné prístroje
2216 MPM Meracie prístroje a meranie
2217 MES Meracie systémy
2218 MRZ Merania na elektronických zariadeniach
2219 MVE Merania v autoelektronike
2220 MZT Merania v automatizačnej technike
2221 MVD Merania v odbore
2222 MRS Merania v silnoprúdovej technike
2223 MSA Merania v strojárstve
2224 MTU Merania v úžitkovej technike
2225 MNI Meranie
2226 MED Meranie a diagnostika
2227 MCV Meranie a diagnostika cestných vozidiel
2228 MKV Meranie a diagnostika koľajových vozidiel
2229 MER Meranie a regulácia
2230 MSU Meranie a spracúvanie údajov
2231 MIN Meranie v informačných technológiach
2232 MFS Mesto kde študujem
2233 MTV Mestské trakčné vozidlá
2234 MGR Metalografické cvičenia
2235 MLL Metalografické laboralória
2236 MTL Metalurgia
2237 MTO Meteorológia
2238 MEB Metodický postup hlavnej špecializácie - pravidlá
2239 PXH Metodika a prax PHV a hudobné náuky
2240 XVS Metodika a prax riadenia vokálnych inštrumentálnych súborov
2241 MTD Metodika DHV a HV
2242 MND Metodika drevených dychových nástrojov
2243 ECM Metodika edukačných činností
2244 MHO Metodika hlavného odboru
2245 MHH Metodika hlavného odboru štúdia herectvo
2246 MHP Metodika hlavného predmetu
2247 MHU Metodika hudobnej výchovy
2248 MKA Metodika klasického tanca
2249 MKR Metodika klavírnej hry
2250 MKH Metodika klavírnej hudby
2251 MLJ Metodika literárnej a jazykovej výchovy
2252 MLT Metodika ľudového tanca
2253 MMP Metodika matematických predstáv
2254 MNA Metodika nástroja akordeón
2255 MNF Metodika nástroja fagot
2256 MNU Metodika nástroja flauta
2257 MNG Metodika nástroja gitara
2258 MNH Metodika nástroja harfa
2259 MNJ Metodika nástroja hoboj
2260 MHW Metodika nástroja husle a viola
2261 MRN Metodika nástroja klarinet
2262 MNR Metodika nástroja kontrabas
2263 MNL Metodika nástroja lesný roh
2264 MNO Metodika nástroja pozauna
2265 MNB Metodika nástroja trúbka
2266 MNV Metodika nástroja violončelo
2267 MNW Metodika novodobého moderného tanca
2268 MTB Metodika odborného vyučovania
2269 MOH Metodika organovej hry
2270 MDP Metodika plechových dychových nástrojov
2271 MPT Metodika práce technika
2272 MRT Metodika práce výtvarného technika
2273 MPH Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej výchovy
2274 MRM Metodika rozvíjania matematických predstáv
2275 MVU Metodika spevu
2276 MTR Metodika športového tréningu (TV)
2277 MGY Metodika tanečnej gymnastiky a rytmiky
2278 MTN Metodika telesnej výchovy
2279 MDZ Metodika vedenia detského zboru
2280 MVV Metodika výchovno-vzdelávacích činností
2281 MVW Metodika výchovno-vzdelávacích procesov
2282 MVR Metodika výtvarnej výchovy
2283 MVY Metodika výučby tanca
2284 VDZ Metodika vyučovania detského zboru
2285 MZP Metodika záverečnej práce
2286 MGP Metódy geologického prieskumu
2287 KIT Metódy kinezioterapie
2288 MSP Metódy sociálnej práce
2289 MZO Metódy zobrazovania
2290 MBI Mikrobiológia
2291 MBE Mikrobiológia a epidemiológia
2292 MIR Mikrobiológia a hygiena
2293 MEE Mikrobiológia a hygiena, epidemiológia
2294 MIP Mikrobiológia a parazitológia
2295 MBV Mikrobiológia a veterinárstvo
2296 MBH Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
2297 MEH Mikrobiológia, hygiena a epidemiológia
2298 MBP Mikrobiológia, parazitológia a epidemiológia
2299 MPI Mikrobiológia, parazitológia a epizotológia
2300 MKP Mikrobiologické rozbory v potravinárskom priemysle
2301 MIE Mikroelektronika
2302 MIK Mikropočítače
2303 MIT Mikroprocesorová technika
2304 MVT Mikroprocesory a vstavané systémy
2305 MIC Mimočítankové čítanie
2306 MRL Mineralógia
2307 MIG Mineralógia a geológia
2308 MPE Mineralógia a petrografia
2309 MPG Mineralógia, petrografia a geológia
2310 MMA Minimum manažéra
2311 MOA Minimum občana EÚ
2312 MBL Mladý bádateľ
2313 MLC Mladý čitateľ
2314 MPP Mladý priateľ poľovníctva
2315 MLR Mladý prírodovedec
2316 MLD Mladý vedec
2317 MZD Mladý záhradkár
2318 MLZ Mladý záchranár
2319 MLE Mliekárenstvo
2320 SYR Mliekárenstvo a syrárstvo
2321 MLI Mliekárstvo
2322 MLY Mlynárstvo
2323 MBT Mobilné technológie
2324 MSL Móda a štýl
2325 MOU Model úradu
2326 MDE Modelárska technológia
2327 MDL Modelárstvo
2328 MOD Modelovanie
2329 MD3 Modelovanie 3D
2330 MPA Modelovanie a práca s materiálom
2331 MOR Modelovanie a rezbárstvo
2332 MOM Modelovanie masiek
2333 OMO Modelovanie odevov
2334 MPY Modelovanie prevádzky hotelov
2335 MDS Modelovanie strihov
2336 MOP Modelové práce
2337 MOT Moderný tanec
2338 MDR Moderovanie
2339 MGT Monitorovanie a signalizačné technológie
2340 MOZ Monitorovanie životného prostredia
2341 MSV Montáž strojov
2342 MNS Montované stavby
2343 MOS Mostné stavby
2344 MOY Mosty
2345 MTT Mosty a tunely
2346 MOK Motorika
2347 MOV Motorové vozidlá
2348 MVM Možnosti využitia materiálov
2349 MUV Multikultúrna výchova
2350 MKZ Multikultúrne spolužitie
2351 MUM Multimédia
2352 MUK Multimediálna komunikácia
2353 MUA Multimediálna matematika
2354 M2D Multimediálne 2D realizácie
2355 M3D Multimediálne 3D realizácie
2356 MUZ Muzikál
2357 MUS Muzikálové štúdio
2358 MUL Muzikolam
2359 MUT Muzikoterapia
2360 MYE Myslím ekonomicky
2361 NBV Náboženská výchova
2362 NBE Náboženská výchova - evanjelická
2363 NBG Náboženská výchova - gréckokatolícka
2364 NBK Náboženská výchova - katolícka
2365 NBP Náboženská výchova - pravoslávna
2366 NRE Náboženská výchova - reformovaná
2367 NBI Náboženská výchova - rímskokatolícka
2368 NAB Náboženstvo
2369 NPV Náboženstvo - pravoslávne
2370 NVY Nábytkárska výroba
2371 NRB Náčuv a rozbor baletov a rozbor tanečných skladieb
2372 NAC Náčuvy
2373 NCV Náčuvy - spev
2374 NPE Náčuvy predmetu spev
2375 NVB Náčuvy v odbore
2376 NHO Náčuvy v predmete hlavného odboru
2377 NVH Náčuvy vyučovania hlavného predmetu
2378 NKD Nákladná doprava
2379 NKP Nákladná preprava
2380 NPG Nápravná a posiľňujúca gymnastika
2381 NRD Národné a regionálne dejiny
2382 NAH Národné hospodárstvo
2383 NAR Národopis
2384 NLK Národopis a praktikum ľudovej kultúry
2385 NPL Nastavovanie a úprava plátkov, výroba a úprava strojkov
2386 NST Nástrojárska technológia
2387 NSM Nástroje - maliarske a natieračské práce
2388 NMK Nástroje - mechanik opravár
2389 NNR Nástroje a náradie
2390 NSH Naučme sa spolu hrať
2391 NAU Náučná literatúra
2392 NCR Náuka o cudzineckom ruchu
2393 NDI Náuka o divadle
2394 NEN Náuka o elektrických nástrojoch
2395 NOF Náuka o farbe
2396 NUH Náuka o harmónii
2397 NOH Náuka o hudbe
2398 NHF Náuka o hudobných formách
2399 NOO Náuka o kontrapunkte
2400 NAK Náuka o kovoch
2401 NKZ Náuka o koži
2402 NLS Náuka o lese
2403 NLE Náuka o lesnom prostredí
2404 NLD Náuka o ľudovej hudbe
2405 NML Náuka o materiáli
2406 NMT Náuka o materiáli a technológii
2407 NAM Náuka o materiáloch
2408 NAN Náuka o nápojoch
2409 NON Náuka o nástrojoch
2410 NOC Náuka o organe
2411 NPH Náuka o pohybe
2412 NPO Náuka o potravinách
2413 NVZ Náuka o potravinách a výžive
2414 NPZ Náuka o poživatinách
2415 NAZ Náuka o požívatinách
2416 NOR Náuka o práci
2417 OPN Náuka o prírode
2418 NDP Náuka o prírodnom prostredí
2419 NOD Náuka o produkcii
2420 NAP Náuka o programovaní
2421 NOP Náuka o prostredí
2422 NPR Náuka o prostredí rastlín
2423 NRG Náuka o regióne
2424 NSL Náuka o slohu
2425 NAS Náuka o spoločnosti
2426 NOS Náuka o štýle
2427 NTR Náuka o teréne
2428 NTV Náuka o tovare
2429 NOV Náuka o výrobe
2430 NVT Náuka o výrobe a tovare
2431 NAY Náuka o výrobkoch
2432 NVM Náuka o výrobkoch a materiáloch
2433 NOZ Náuka o výžive
2434 NVD Náuka o výžive a dietetike
2435 NZR Náuka o zraku
2436 NRP Návrat k prírode
2437 EZN Návrh elektrických zariadení
2438 NVP Návrhová príprava
2439 NAV Navrhovanie
2440 NKO Navrhovanie a konštrukcia obalov
2441 NKK Navrhovanie a konštrukčné kreslenie
2442 NMO Navrhovanie a modelovanie odevov
2443 NBR Navrhovanie brúsenia a rytia
2444 NVO Navrhovanie odevov
2445 NSP Navrhovanie šperkov
2446 NUO Navrhovanie umeleckých odliatkov
2447 NUV Navrhovanie umeleckých výkovkov
2448 NUR Navrhovanie umeleckých výrobkov
2449 NVR Navrhovanie v rytectve
2450 NVK Návrhové kreslenie
2451 NBM Nebeská mechanika
2452 NLP Neelektrické lekárske prístroje
2453 NTD Nechtový dizajn
2454 NKH Nekontaktné hodiny
2455 NDD Nekonvenčné druhy dopravy
2456 NEM Nemčina
2457 NEH Nemčina hravo
2458 NSC Nemčina s PC
2459 NJX Nemčina v obchodnej praxi
2460 NJP Nemčina v praxi
2461 NJG Nemecká gramatika
2462 NKV Nemecká konverzácia
2463 NER Nemecká korešpondencia
2464 NOK Nemecká obchodná komunikácia
2465 NEJ Nemecký jazyk
2466 N1J Nemecký jazyk 1
2467 NE2 Nemecký jazyk 2
2468 NJH Nemecký jazyk a hospodárska korešpondencia
2469 NEL Nemecký jazyk a literatúra
2470 NJJ Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ
2471 NJD Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ
2472 2NJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
2473 NMJ Nemecký jazyk ako materinský jazyk
2474 1NJ Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk
2475 NJR Nemecký jazyk pre 3. -9. roč. ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
2476 NJQ Nemecký jazyk pre pokročilých
2477 NJZ Nemecký jazyk pre začiatočníkov
2478 NXP Nemecký jazyk v hospodárskej praxi
2479 NJO Nemecký jazyk v odbore
2480 NPD Nemecký jazyk v podnikateľskej praxi
2481 NPX Nemecký jazyk v praxi
2482 NBS Nepovinné bloky špecializácie
2483 NEP Nepovinné predmety
2484 NPI Nepovinné predmety vyučované individuálne
2485 NPP Nepovinné vyučovacie predmety
2486 NEV Nepovinné vyučovanie
2487 NCJ Nepovinný cudzí jazyk
2488 NES Nerastné suroviny
2489 NET Netkané textílie
2490 NEZ Netradičné spôsoby zlievačskej výroby
2491 NSY Netradičné športy
2492 NZE Netradičné zdroje energie
2493 NEU Neurológia
2494 NPS Neurológia a psychiatria
2495 NEO Neurologické ošetrovateľstvo
2496 NZO Neziskové organizácie
2497 NTL Nosný typ lietadla
2498 NTC Novodobý tanec
2499 NOT Novodobý, džezový tanec
2500 NUM Nukleárna medicína
2501 OBL Obalová technika
2502 OHS Obalové hospodárstvo
2503 OBD Obalový dizajn
2504 OAP Občan a prrávo
2505 OVS Občan a verejná správa
2506 OBN Občianska náuka
2507 OEB Občianska náuka, etika a vlastiveda
2508 OBV Občianska výchova
2509 OB6 Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ
2510 OPP Občianske a pozemkové právo
2511 OBS Obchod a služby
2512 OTR Obchod a tovar
2513 OHO Obchodná administratíva
2514 OAL Obchodná angličtina
2515 OKO Obchodná komunikácia
2516 OBK Obchodná korešpondencia
2517 OCH Obchodná prevádzka
2518 OAJ Obchodná príprava v angličtine
2519 ONJ Obchodná príprava v nemčine
2520 ORJ Obchodná príprava v ruštine
2521 OEJ Obchodná príprava v španielčine
2522 OTJ Obchodná príprava v taliančine
2523 OFJ Obchodná príprava vo francúzštine
2524 OPY Obchodná psychológia
2525 OBT Obchodná technológia
2526 OFP Obchodné a finančné právo
2527 OPV Obchodné a pracovné právo
2528 ODP Obchodné počty
2529 OBP Obchodné právo
2530 OPC Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy
2531 OLD Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy
2532 CNV Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy
2533 OBC Obchodnoprepravná činnosť železníc
2534 OCD Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy
2535 OZD Obchodno-prepravná činnosť železničnej dopravy
2536 OMN Obchodný manažment
2537 OSD Obchodovať s drevom
2538 OJE Objavovanie
2539 OJS Objavovanie sveta
2540 OPG Objektové programovanie
2541 OBJ Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...)
2542 OHT Obohatenie
2543 OBE Obrábanie
2544 OKV Obrábanie kovov
2545 OBR Obrábanie materiálov
2546 OAA Obratnosť a akrobacia
2547 OBZ Obrazová a zvuková technika
2548 OZU Obsahová a zvuková technika
2549 OAS Obsluha a stolovanie
2550 OMP Obsluha mechanizačných prostriedkov
2551 OSS Obsluha stavebných strojov
2552 OSH Obsluha strojov a zariadení
2553 OTG Obuvnícka technológia
2554 OBM Obuvnícke materiály
2555 OMD Obuvnícke modelárstvo
2556 OSZ Obuvnícke stroje a zariadenia
2557 OIN Obytný interiér
2558 OCK Oceľové konštrukcie
2559 OCL Oceňovanie lesov
2560 OCN Oči dokorán
2561 OAG Odborná angličtina
2562 OHE Odborná chémia
2563 OJP Odborná jazyková príprava
2564 OKQ Odborná klinická prax
2565 OKK Odborná konverzácia
2566 OKA Odborná konverzácia v anglickom jazyku
2567 OVB Odborná konverzácia v biológii
2568 OKD Odborná konverzácia v cudzom jazyku
2569 OVM Odborná konverzácia v matematike
2570 OKN Odborná konverzácia v nemeckom jazyku
2571 OKR Odborná konverzácia v ruskom jazyku
2572 OKJ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku
2573 OKL Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na chémiu a biológiu
2574 OKZ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na matematiku a fyziku
2575 OKS Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na prírodoved. predmety
2576 OKB Odborná konverzácia v španielskom jazyku
2577 OKI Odborná konverzácia v talianskom jazyku
2578 OKG Odborná konverzácia vo francúzskom jazyku
2579 OBI Odborná konverzácia z biológie
2580 OKF Odborná konverzácia z fyziky
2581 OKC Odborná konverzácia z chémie
2582 OKX Odborná konverzácia z matematicko-prírodovedných predmetov v slov.jaz.
2583 OKM Odborná konverzácia z matematiky
2584 OKP Odborná konverzácia z prírodopisu
2585 ODU Odborná náuka
2586 ODN Odborná nemčina
2587 PRX Odborná prax
2588 OXC Odborná prax - cestovný ruch
2589 OXO Odborná prax - obchod
2590 OXB Odborná prax - obchod
2591 ODR Odborná ruština
2592 ODL Odborná slovenčina
2593 ODS Odborná spôsobilosť
2594 ODF Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
2595 ODJ Odborná španielčina
2596 ODT Odborná taliančina
2597 OBB Odborné aplikácie
2598 ODC Odborné cvičenia
2599 CPP Odborné cvičenia z plavebného práva
2600 ODG Odborné cvičenie
2601 OLC Odborné cvičenie z plavebného práva
2602 OEA Odborné kreslenia
2603 ODK Odborné kreslenie
2604 KRB Odborné kreslenie - stavebníctvo
2605 KRI Odborné kreslenie - strojárstvo
2606 OMK Odborné kreslenie a maľovanie
2607 OBO Odborné kreslenie a modelovanie
2608 ONS Odborné kreslenie a strihy
2609 OFI Odborné kreslenie figurálne
2610 OK1 Odborné kreslenie I
2611 OK2 Odborné kreslenie Il
2612 OKY Odborné kreslenie návrhové a konštrukčné
2613 OPI Odborné kreslenie písma
2614 ODQ Odborné kreslenie prípravné
2615 OKH Odborné kreslenie strihov
2616 OVC Odborné kreslenie vzorníc
2617 OME Odborné modelovanie
2618 OML Odborné modelovanie a navrhovanie
2619 OMT Odborné modelovanie a tvarovanie
2620 ODB Odborné predmety
2621 OOR Odborné výpočty
2622 ODZ Odborné zameranie
2623 OPU Odborno-praktické predmety
2624 OCJ Odborný cudzí jazyk
2625 KUR Odborný kurz
2626 OSM Odborný seminár
2627 OVY Odborný výcvik
2628 OXI Odborný výcvik - aplikovaná informatika
2629 OXR Odborný výcvik - cestovný ruch
2630 OXZ Odborný výcvik - kuchár, alebo čašník
2631 OXN Odborný výcvik - manažérske cvičenia
2632 OXM Odborný výcvik - marketingové cvičenia
2633 OXH Odborný výcvik - obsluha
2634 OSJ Odborný výcvik - písanie strojom
2635 OXT Odborný výcvik - práca s tovarom
2636 OXP Odborný výcvik - príprava pokrmov
2637 ORY Odborný výcvik - rysovanie
2638 OXS Odborný výcvik - služby v cestovnom ruchu
2639 OXK Odborný výcvik - spoločenská a marketingová komunikácia
2640 OXA Odborný výcvik - technika administratívy
2641 OOB Odborný výcvik - zameranie na obsluhu
2642 OPH Odborný výcvik - zameranie na pohostinstvo
2643 OPJ Odborný výcvik - zameranie na prípravu jedál
2644 SBX Odborný výcvik - zameranie na stavebníctvo
2645 SJB Odborný výcvik - zameranie na strojárstvo
2646 ONA Odevná technológia
2647 OTB Odevná tvorba
2648 OEV Odevná výroba
2649 ODA Odevné automaty
2650 OVN Odevné materiály
2651 OSA Odevné stroje a automaty
2652 ODV Odevné výtvarníctvo
2653 OEZ Odevné zariadenia
2654 ODD Odevnícka výroba
2655 ODE Odevníctvo
2656 ODH Odevný dizajn
2657 ODI Odievanie
2658 ORP Odievanie a ručné práce
2659 OTT Odievanie a textilné techniky
2660 ODY Odpadové hospodárstvo
2661 OZA Odvodňovanie a závlahy
2662 OFT Oftalmológia
2663 OTK Ochrana a tvorba krajiny
2664 OUP Ochrana a úprava pôd
2665 OCP Ochrana človeka a prírody
2666 OCA Ochrana človeka a životného prostredia
2667 OHD Ochrana dreva
2668 OLZ Ochrana lesa a životného prostredia
2669 OLS Ochrana lesov
2670 OLP Ochrana lesov a prírodného prostredia
2671 OLR Ochrana lesov a prírody
2672 OOS Ochrana ovocných stromov
2673 OPA Ochrana pamiatok
2674 ONI Ochrana podnikateľských informácií
2675 OPD Ochrana prírody
2676 OVP Ochrana prostredia v priemysle
2677 ORA Ochrana rastlín
2678 OVR Ochrana vinnej révy a ovocných plodín
2679 OZP Ochrana zariadení a prostriedkov
2680 OZV Ochrana zdravia
2681 OCZ Ochrana zeleniny a ovocných stromov
2682 OZO Ochrana života a zdravia
2683 OZE Ochrana životného prostredia
2684 OZR Ochranné zariadenia a prostriedky
2685 OKU Okuliarová optika
2686 OKT Okuliarová technika
2687 ONV Onkologická výchova
2688 OTC Opatrovateľská činnosť
2689 OSY Operačné systémy
2690 OPL Operná špecializácia
2691 OPE Operné herectvo
2692 OUS Oprava a obsluha a údržba strojov a zariadení
2693 OBH Oprava banských strojov a zariadení
2694 OAD Opravárenstvo a diagnostika
2695 DGV Opravárenstvo a diagnostika cestných motorových vozidiel
2696 OKW Opravy koľajových vozidiel
2697 OPR Opravy strojov a zariadení
2698 OAV Opravy výťahov
2699 OIC Optická výroba
2700 OPT Optické prístroje
2701 OTI Optické výpočty
2702 OIK Optika
2703 OPK Optika a prístroje
2704 OPM Optimalizačné metódy v praxi
2705 OPS Optoelektronické súčiastky
2706 OPZ Optoelektronické zariadenia
2707 OEL Optoelektronika
2708 ORH Orálna hygiena
2709 OAC Organická a analytická chémia
2710 OGA Organická chémia
2711 OEK Organizácia a ekonomika kultúry
2712 OED Organizácia a ekonomika predaja kvetín a dekoračných rastlín
2713 OEP Organizácia a ekonomika stravovacích prevádzok
2714 OES Organizácia a elektronika stravovacích prevádzok
2715 OPB Organizácia a plánovanie výroby
2716 OAR Organizácia a riadenie
2717 OAT Organizácia a technika
2718 OTZ Organizácia a technika zahraničného obchodu
2719 OVT Organizácia a výpoctová technika
2720 ORF Organizácia farmácie
2721 OHZ Organizácia hier a zábav
2722 OFK Organizácia knižných fondov a katalógov
2723 ORG Organizácia odevnej výroby
2724 OOV Organizácia odevníckej výroby
2725 OOZ Organizácia ochrany pred požiarmi
2726 OPO Organizácia požiarnej ochrany
2727 OGP Organizácia prevádzky
2728 ORR Organizácia riadenia
2729 OSB Organizácia scénickej výroby
2730 OSL Organizácia služieb
2731 OTV Organizácia telesnej výchovy
2732 OVE Organizácia vedeckých a technických informácií
2733 OVU Organizácia voľného času
2734 OVK Organizácia voľného času a životného spôsobu
2735 ORV Organizácia výroby
2736 ORZ Organizácia zdravotníctva
2737 OZL Organizácia zdravotníctva a právo
2738 OGC Organizácia zdravotníctva a sociálnej pomoci
2739 OGZ Organizácia zdravotníctva a sociálnej práce
2740 OZH Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
2741 OAN Organizačná a výpočtová technika
2742 OGI Organová improvizácia
2743 OHA Orchestrálna hra
2744 OLI Orchestrálna literatúra
2745 ORS Orientácia v súčasnom svete
2746 ORN Ortodoncia
2747 ORD Ortopédia
2748 OOT Ortopédia a ortopedická protetika
2749 ORK Ortopédia a protetika
2750 ORT Ortopedická protetika
2751 OTE Osobitná telesná výchova
2752 ODO Osobná doprava
2753 OSP Osobná preprava
2754 OZK Osobnosť žiaka
2755 OSR Osobnostný a sociálny rozvoj
2756 OST Osvetľovacia technika
2757 OAO Ošetrovanie a prvá pomoc
2758 OVD Ošetrovanie a výchova detí
2759 OSC Ošetrovanie chorých
2760 OAZ Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
2761 OET Ošetrovateľska etika
2762 OTY Ošetrovateľské techniky
2763 OPF Ošetrovateľský proces
2764 OSE Ošetrovateľstvo
2765 OSV Ošetrovateľstvo - cvičenia
2766 OSW Ošetrovateľstvo - cvičenie
2767 OOE Ošetrovateľstvo a ošetrovateľská etika
2768 OPX Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti
2769 OVH Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch
2770 OVV Ovčiarstvo
2771 OVL Ovládacia technika
2772 OVO Ovocinárstvo
2773 OCV Ovocinárstvo a včelárstvo
2774 OVI Ovocinárstvo a vinohradníctvo
2775 OVZ Ovocinárstvo a zeleninárstvo
2776 OVA Ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo
2777 OTO Ozdobné techniky v odievaní
2778 OKE Ozdobovanie keramiky
2779 OZB Oznamovacia a zabezpečovacia technika
2780 OZC Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave
2781 ODW Oznamovacia drôtová technika
2782 ONE Oznamovacia elektrotechnika
2783 OZI Oznamovacia prevádzka
2784 OZT Oznamovacia technika
2785 OTA Oznamovacia technika a telekomunikačné siete
2786 OTD Oznamovacia technika po vedeniach
2787 OZS Oznamovacie siete
2788 OZN Oznamovacie zariadenia
2789 PCJ Paličkovanie
2790 PAM Pamätihodnosti okolia
2791 PAN Pantomíma
2792 PTG Papierenská technológia
2793 PFA Parafarmácia
2794 PXL Parodontológia
2795 PAS Pasienkárstvo
2796 PAH Pasienkové hospodárstvo
2797 PTW Pastva a salašníctvo
2798 PVQ Pastvinárstvo
2799 PAT Patológia
2800 PKP Patológia a klinická propedeutika
2801 PKL Patológia a klinika chorôb
2802 PXD Patológia orgánov dutiny ústnej
2803 PTS Patopsychológia
2804 PAY PC architektúra
2805 PEP Pedagogická prax
2806 PUX Pedagogicko-umelecká prax
2807 PES Pedagogický seminár
2808 PHO Pedagogický seminár hlavného odboru
2809 PED Pedagogika
2810 PPY Pedagogika a psychológia
2811 PEA Pedagogika dospelých a psychologické základy kultúrno-výchovnej práce
2812 PHN Pedagogika hlavného odboru štúdia
2813 PGT Pedagogika tréningu
2814 PEF Pedagogika v ošetrovateľstve
2815 PET Pediatria
2816 PQO Pediatrické ošetrovateľstvo
2817 PNT Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť
2818 PFZ Periférne zariadenia
2819 PER Personalistika
2820 PPC Personálna práca
2821 PEM Personálna práca a mzdy
2822 PMZ Personálny manažment
2823 RZS Perzština
2824 PAK Pestovanie a aranžovanie kvetín
2825 PEL Pestovanie lesov
2826 PLL Pestovanie lesov blízke prírode
2827 PKD Pestovanie okrasných drevín
2828 PRT Pestovanie rastlín
2829 CPK Pestovateľské cvičenia
2830 PEC Pestovateľské práce
2831 PCH Pestovateľstvo a chovateľstvo
2832 PIZ Pietna zeleň
2833 PII Piliarstvo
2834 PXS Písanie
2835 PUI Písanie a úprava textu na počítači
2836 PIO Písanie hrou
2837 PNL Písanie latinkou
2838 PSS Písanie na stroji
2839 PSK Písanie na stroji a korešpondencia
2840 PIJ Písanie strojom
2841 PWJ Písanie v anglickom jazyku
2842 PIM Písmo
2843 PIS Písmo - technológia, história
2844 PIX Písmo a odborné kreslenie
2845 PQT Písmo a typografia
2846 PEJ Písomná a elektronická komunikácia
2847 PEQ Písomná a elektronická komunikácia - praktikum
2848 CPA Písomná komunikácia v anglickom jazyku- cvičenie
2849 HZE Písomný styk
2850 PIH Pivničné hospodárstvo
2851 PGB Plagátová tvorba
2852 PUR Plán územného rozvoja
2853 VTU Plánovanie a programovanie vidieckeho turizmu
2854 EUP Plánovanie a programovanie vidieka v EU
2855 PXP Plánovanie textilných podnikov
2856 PLI Plávanie
2857 PLU Plavba
2858 PLA Plavebná náuka
2859 LPO Plavebné právo
2860 PLX Plavecká príprava
2861 PLE Plemenárstvo
2862 PIN Plemenárstvo a inseminácia
2863 PLS Pletenie na stroji
2864 PLB Pletiarska tvorba
2865 PTO Pletiarstvo
2866 PKJ Pleťová kozmetika
2867 PSL Ploché sklo
2868 PBX Plošná tvorba
2869 PPK Plošné a praktické rytie kovov
2870 PTX Plošné textílie
2871 PNA Plynárenská technológia
2872 PLY Plynárenské zariadenia
2873 PNS Plynárenstvo
2874 PLR Plynoinštalatérstvo
2875 PYN Plynové zariadenia
2876 PNM Pneumatické a hydraulické systémy
2877 PNY Pneumatické systémy
2878 PNE Pneumatika
2879 PHD Pneumatiky a hydraulika
2880 BYP Pobyt v prírode
2881 PAJ Počítačová angličtina
2882 PQA Počítačová animácia
2883 POG Počítačová grafika
2884 PGC Počítačová grafika a animácia
2885 PMU Počítačová grafika a multimédiá
2886 PIQ Počítačová komunikácia
2887 PCT Počítačová technika
2888 PCC Počítačová tvorivosť
2889 PQV Počítačová vizualizácia
2890 PCI Počítačové siete
2891 PMW Počítačové spracovanie médií
2892 POS Počítačové systémy
2893 PQZ Počítačové zručnosti
2894 ZCP Počtárske zručnosti
2895 PTF Počty
2896 PGX Počúvanie a preklad anglických textov
2897 POH Počúvanie hudby
2898 PDK Podkúvačstvo
2899 PTH Podnik trhovej ekonomiky
2900 SAG Podnik, obchod a služby v agroturistike
2901 PDN Podnikanie
2902 DPP Podnikanie a drobné podnikanie
2903 PDF Podnikanie a marketing
2904 POO Podnikanie a obchod
2905 MDO Podnikanie a operácie v medzinárodnom podnikaní
2906 PKS Podnikanie a služby
2907 QSM Podnikanie a služby a marketing
2908 PUC Podnikanie a účtovníctvo
2909 PDM Podnikanie mladých
2910 QAT Podnikanie v agroturistike
2911 VCR Podnikanie v cestovnom ruchu
2912 PFI Podnikanie v cvičnej firme
2913 PDP Podnikanie v doprave
2914 PHK Podnikanie v hotelierstve
2915 PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii
2916 PMS Podnikanie v malých a stredných podnikoch
2917 PDE Podnikanie v odevnej výrobe
2918 PBC Podnikanie v remeslách a službách
2919 PTY Podnikanie v textilnej výrobe
2920 QVC Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
2921 PNK Podnikanie, obchod a služby
2922 POA Podnikanie, obchod a služby v agroturistike
2923 PXV Podnikateľská a spotrebiteľská výchova
2924 ETP Podnikateľská etika
2925 PKK Podnikateľská komunikácia
2926 PAL Podnikateľské analýzy
2927 PPL Podnikateľské plánovanie - prípadové štúdie
2928 PNZ Podnikateľské vzdelávanie
2929 PUL Podnikateľské zručnosti
2930 POQ Podnikateľský manažment
2931 POE Podniková ekonomika
2932 PKR Podniková korešpondencia
2933 POF Podnikové financie
2934 PKH Podnikové hospodárstvo
2935 PIU Podnikové informačné systémy
2936 PMM Podnikový manažment
2937 PMK Podnikový manažment a marketing
2938 PMN Podstata manažmentu
2939 PDU Podvojné účtovníctvo
2940 POD Podzemné staviteľstvo
2941 EZI Poetika
2942 PYB Pohyb
2943 PBT Pohyb a bábkarská technológia
2944 IPR Pohyb a pobyt v prírode
2945 IPN Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana
2946 PAB Pohyb alebo bábkarská technológia
2947 PBE Pohyb v prírode
2948 PSR Pohybová a športová príprava
2949 POW Pohybová a športová výchova
2950 PKU Pohybová kultúra
2951 PPB Pohybová príprava
2952 PHY Pohybová výchova
2953 PBI Pohybové aktivity
2954 PHR Pohybové hry
2955 PHE Pohybovo - pracovné zručnosti
2956 PFS Poisťovacie a finančné služby
2957 PVN Poisťovne
2958 POI Poisťovníctvo
2959 PPF Poisťovníctvo pre podnikateľov
2960 POU Poľné pokusníctvo
2961 PLW Poľnohospodárska a lesnícka výroba
2962 PLN Poľnohospodárska biológia
2963 PLT Poľnohospodárska laboratórna technika
2964 PLC Poľnohospodárska laboratórna výroba
2965 PHP Poľnohospodárska prevádzka
2966 PLP Poľnohospodárska prvovýroba
2967 PHT Poľnohospodárska štatistika
2968 POT Poľnohospodárska technológia
2969 POV Poľnohospodárska výroba
2970 PDL Poľnohospodárske a lesnícke stroje
2971 PBS Poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia
2972 PHC Poľnohospodárske náradie
2973 PPO Poľnohospodárske pokusníctvo
2974 PLK Poľnohospodárske pokusníctvo, výskum a služby
2975 PLF Poľnohospodárske právo
2976 PHB Poľnohospodárske samohybné stroje
2977 PHS Poľnohospodárske služby
2978 LNS Poľnohospodárske stavby
2979 PNH Poľnohospodárske stroje
2980 PLJ Poľnohospodárske stroje a ochrana zveri
2981 PZR Poľnohospodárske stroje a zariadenia
2982 PBY Poľnohospodárske výrobky
2983 PMA Poľnohospodársky marketing
2984 PMT Poľnohospodársky marketing a manažment
2985 PLH Poľnohospodárstvo
2986 PEK Poľnohospodárstvo a ekológia
2987 PZT Poľnohospodárstvo a životné prostredie
2988 POL Poľovníctvo
2989 PLQ Poľovníctvo a ochrana zveri
2990 PNR Poľovníctvo a rybárstvo
2991 PZP Poľovníctvo a životné prostredie
2992 KPO Poľská konverzácia
2993 PJA Poľský jazyk
2994 PDB Poľský jazyk v odbore
2995 PYG Polygrafia
2996 PGV Polygrafická výroba
2997 PGM Polygrafické materiály
2998 PYA Polytechnická výchova
2999 PCN Polytechnika
3000 POM Pomocná literatúra
3001 PHV Pomocné historické vedy
3002 AVP Pomocné práce v administratíve
3003 PMF Pomocné práce v kuchyni
3004 PMB Pomocné práce v obchode
3005 ZTP Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
3006 PVH Pomocné vedy historické
3007 PPH Populárna hudba
3008 PDS Poradenstvo pre podnikateľov
3009 PSN Posunková reč
3010 PJN Posunkový jazyk nepočujúcich
3011 POP Poštová prevádzka
3012 PSB Poštová prevádzka a preprava
3013 PWC Poštové a peňažné činnosti
3014 PXT Potláčanie textílií
3015 PTL Potlačovanie textílií
3016 PWY Potravina a výživa
3017 PMI Potravinárska chémia
3018 PKG Potravinárska legislatíva
3019 PAV Potravinárska technológia
3020 PVB Potravinárska výroba
3021 PTN Potraviny
3022 CPB Potraviny a chémia vo výžive
3023 PNN Potraviny a nápoje
3024 PVY Potraviny a výživa
3025 PVR Potraviny a výživa - príprava pokrmov
3026 PTU Potrubia
3027 PEE Použitie elektrickej energie
3028 PIF Používatelia informácií
3029 ONP Povinné odborné predmety
3030 POK Povinný klavír
3031 PVK Povinný kurz
3032 PNJ Povinný priradený nástroj
3033 PUP Povrchová úprava
3034 POY Povrchové dobývanie
3035 PHZ Povrchové zošľachťovanie
3036 PZE Pozemkové evidencie
3037 PZW Pozemkové právo
3038 PZU Pozemkové úpravy
3039 PZS Pozemné stavby
3040 PST Pozemné staviteľstvo
3041 PZL Pozlačovacské materiály
3042 PJH Poznaj a chráň
3043 PJP Poznaj svoje peniaze
3044 PAI Poznávacie aktivity
3045 RGN Poznávame región
3046 PPR Poznávanie a ochrana prírody
3047 PZN Poznávanie prírody
3048 BPZ Poznávanie prírody - biologické pozorovania
3049 LPZ Poznávanie prírody - chovateľské práce
3050 JPZ Poznávanie prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov
3051 VPZ poznávanie prírody - pestovateľské práce
3052 PJI Poznávanie prírody a spoločnosti
3053 PEB Poznávanie živej prírody - biologické pozorovanie
3054 PON Poznávanie živej prírody - chovateľské práce
3055 VLZ Poznávanie živej prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov
3056 POC Poznávanie živej prírody - pestovateľské práce
3057 PZI Požiarna chémia a taktika
3058 PZZ Požiarna ochrana
3059 PZY Požiarna ochrana a prevencia
3060 POZ Požiarna prevencia
3061 PZC Požiarna prevencia v technologických procesoch
3062 PAR Požiarna taktika
3063 PTK Požiarna taktika a prevencia
3064 PTV Požiarna taktika a výcvik
3065 PIA Požiarna technika
3066 POR Pôrodníctvo
3067 PFC Práca a financie
3068 NPC Práca na počítači
3069 PKM Práca pred kamerou a mikrofónom
3070 PSA Práca s audiovizuálnou technikou
3071 DKP Práca s detskou knihou
3072 PYL Práca s encyklopédiou
3073 IFP Práca s informáciami
3074 IKP Práca s informáciami a komunikácia
3075 PSI Práca s internetom
3076 KPM Práca s kompenzačnými pomôckami
3077 KPI Práca s komunikáciami a informáciami
3078 PLG Práca s legom
3079 RLT Práca s literárnym textom
3080 PBM Práca s materiálom
3081 RMM Práca s multimédiami
3082 WPC Práca s personálnym počítačom
3083 PCP Práca s počítačom
3084 TXR Práca s textom
3085 WVE Práca s verejnosťou
3086 PZO Práca so zdravotne postihnutými
3087 PZH Práca v rekreačných zariadeniach
3088 PSU Práca v súbore
3089 DPK Práce v dielni
3090 PDO Práce v domácnosti
3091 PNV Pracovná výchova
3092 PVM Pracovná výchova s metodikou
3093 PVS Pracovná výchova špecializácia
3094 POB Pracovné a občianske právo
3095 RCI Pracovné činnosti
3096 PTP Pracovné technické praktikum
3097 PQB Pracovné techniky
3098 PVC Pracovné vyučovanie
3099 PEI Pracovné zručnosti
3100 PRR Pradiarstvo
3101 LGM Praktická a logická matematika
3102 ANX Praktická angličtina
3103 OIP Praktická časť odbornej zložky
3104 RCH Praktická chémia
3105 PJJ Praktická jazda
3106 PUK Praktická komunikácia
3107 PWK Praktická korešpondencia
3108 PCQ Praktická matematika
3109 PNX Praktická nemčina
3110 PXB Praktická príprava
3111 PWA Praktická prírodoveda
3112 PCG Praktická psychológia
3113 LPS Praktická škola
3114 PKY Praktická štatistika
3115 PIV Praktická výchova
3116 PCV Praktické cvičenia
3117 PCF Praktické cvičenia - zlatnícke práce
3118 PCK Praktické cvičenia kováčske
3119 PYV Praktické cvičenia rytecké
3120 PCB Praktické cvičenia v brúsení
3121 PCY Praktické cvičenia v elektrotechnike
3122 PKE Praktické cvičenia v modelárstve
3123 POX Praktické cvičenia v odievaní
3124 PCO Praktické cvičenia v odlievaní
3125 PCD Praktické cvičenia v zdobení
3126 XCB Praktické cvičenia z biológie
3127 PBN Praktické cvičenia z brúsenia
3128 PKB Praktické cvičenia z ekonomiky
3129 PCE Praktické cvičenia z elektrotechniky
3130 XCF Praktické cvičenia z fyziky
3131 XCG Praktické cvičenia z geografie
3132 PCA Praktické cvičenia z gramatiky
3133 XCH Praktické cvičenia z chémie
3134 PIW Praktické cvičenia z informatiky
3135 PKC Praktické cvičenia z kováčstva
3136 PCW Praktické cvičenia z matematiky
3137 PKF Praktické cvičenia z modelárstva
3138 PZJ Praktické cvičenia z odievania
3139 PKQ Praktické cvičenia z odlievania
3140 PQP Praktické cvičenia z prípravy pokrmov
3141 CRT Praktické cvičenia z rytectva
3142 PIC Praktické cvičenia z techniky obsluhy
3143 PIK Praktické cvičenia z technológie prípravy pokrmov
3144 PUA Praktické cvičenia z účtovníctva
3145 ZCC Praktické cvičenia zlatnícke
3146 XSJ Praktické cvičenia zo slovenského jazyka
3147 PCS Praktické cvičenia zo šitia
3148 PKZ Praktické cvičenia zo zdobenia
3149 PZF Praktické cvičenia zo zlatníctva
3150 PC1 Praktické cvičenie
3151 PCX Praktické cvičenie kováčske
3152 PYY Praktické cvičenie rytecké
3153 PBR Praktické cvičenie v brúsení
3154 PEH Praktické cvičenie v elektrotechnike
3155 RCO Praktické cvičenie v odievaní
3156 PCL Praktické cvičenie v odlievaní
3157 GRA Praktické cvičenie z gramatiky
3158 CVN Praktické cvičenie z odlievania
3159 SIA Praktické cvičenie zo šitia
3160 PKX Praktické kováčske cvičenia
3161 PCR Praktické rytecké cvičenia
3162 RYE Praktické rytecké cvičenie
3163 PUT Praktické účtovníctvo
3164 PVU Praktické vyučovanie
3165 VEZ Praktické využitie elektrických zariadení a zabezpečovacej techniky
3166 PCZ Praktické zlatnícke cvičenia
3167 ZCV Praktické zlatnícke cvičenie
3168 PUN Praktické zručnosti
3169 PMO Praktický marketing
3170 PKI Praktiká z duchovných piesní
3171 PBD Praktikum bábkového divadla
3172 PDT Praktikum didaktickej techniky
3173 PMD Praktikum dramatickej výchovy
3174 PRL Praktikum logopédie
3175 PMX Praktikum medzinárodného podnikania
3176 PBP Praktikum podnikania
3177 PPV Praktikum pracovnej výchovy
3178 PVW Praktikum výtvarnej výchovy
3179 PBV Praktikum z bábkového divadla
3180 DSR Praktikum z daňovej sústavy
3181 PTD Praktikum z didaktickej techniky
3182 PDV Praktikum z dramatickej výchovy
3183 PIE Praktikum z duchovných piesní
3184 PMC Praktikum z pracovnej výchovy
3185 PUV Praktikum z prírodných a technických vied
3186 PWV Praktikum z výtvarnej výchovy
3187 PHI Pramene hospodárskych informácií
3188 PNF Pranie
3189 PQN Právna a ekonomická náuka
3190 PRN Právna náuka
3191 PUO Právna úprava v odbore
3192 PRC Právna výchova
3193 PTM Právne informačné systémy
3194 PNO Právne normy
3195 PVT Právne normy a predpisy vo vidieckej turistike
3196 PPI Právne predpisy
3197 PWP Právne predpisy a normy
3198 PLM Právne predpisy v lesnom hospodárstve
3199 PRW Právo
3200 PGI Právo a legislatíva
3201 PGS Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
3202 PGF Právo a legislatíva vo fyzioterapii
3203 PWN Právo a právne normy
3204 CER Právo cestovného ruchu
3205 PPW Právo pre podnikateľov
3206 PCU Právo v cestovnom ruchu
3207 PRU Právo v cestovnom ruchu a hotelierstve
3208 PWM Právo v medzinárodnom priestore
3209 PKN Právo v podnikaní
3210 PVV Právo v podniku
3211 PZM Právo životného prostredia
3212 PQR Pravopis a rétorika
3213 PXA Prax
3214 PRA Prax /DIC/
3215 PX1 Prax 1
3216 PX2 Prax 2
3217 PXR Prax hudobnej réžie
3218 PGD Prax MHD
3219 PXC Prax v cirkevnej hudbe
3220 PRD Prax v dirigovaní
3221 XKA Prax v klasickej ručne kreslenej animácii
3222 PXK Prax v klavírnom sprievode
3223 PXI Prax v oblasti
3224 PXO Prax v odbore
3225 XPA Prax v počítačovej animácii
3226 PXE Prax v štátnej správe
3227 XDZ Prax vo vedení detského zboru
3228 PAX Prázdninová odborná prax
3229 PRG Predaj a servis
3230 PRF Predmet pre oblasť
3231 PDX Prednes
3232 DPN Prednes
3233 PPJ Predpríprava tlače
3234 PFP Predprofesionálna príprava žiakov
3235 PRM Prefabrikácia a montáž
3236 PJZ Prehliadka jatočných zvierat
3237 PBA Prekladový seminár z anglického jazyka
3238 PTT Prenosová technika
3239 PFT Prenosové technológie
3240 PRE Preprava
3241 PRJ Preprava a zasielateľstvo
3242 PND Prepravná prevádzka
3243 PPZ Prepravná prevádzka železníc
3244 PWB Prestavba budov
3245 PRB Prestavby budov
3246 PEO Prevádzka a ekonomika dopravy
3247 PEX Prevádzka a ekonomika odboru
3248 OSN Prevádzka a organizácia stavebníctva
3249 PQD Prevádzka a preprava v doprave
3250 PLD Prevádzka a stavba plynovodov
3251 UPC Prevádzka a údržba počítačov
3252 PUS Prevádzka a údržba strojov
3253 PAU Prevádzka a údržba vozidiel
3254 AOP Prevádzka autoservisu
3255 PDZ Prevádzka cestnej a mestskej dopravy
3256 PQC Prevádzka cestnej dopravy
3257 VCV Prevádzka cestných vozidiel
3258 PDQ Prevádzka dielne
3259 PAE Prevádzka energetických strojov a zariadení
3260 PEN Prevádzka energetických výrobní
3261 PRK Prevádzka knižného obchodu
3262 PAD Prevádzka kožiarskej výroby
3263 PKV Prevádzka kožušníckej výroby
3264 PZK Prevádzka lesného hospodárstva
3265 NZP Prevádzka nákladných vozidiel
3266 PBH Prevádzka obchodov
3267 PAO Prevádzka obchodu
3268 PEV Prevádzka plynárenského zariadenia
3269 PKA Prevádzka praktickej výroby
3270 PVD Prevádzka protetickej výroby
3271 PZX Prevádzka servisu a predaja vozidiel
3272 PTA Prevádzka stavebných strojov
3273 PWS Prevádzka strojárni
3274 PTR Prevádzka traťových strojov
3275 PRV Prevádzka v rastlinnej výrobe
3276 PWH Prevádzka v technologických procesoch
3277 PZV Prevádzka v živočíšnej výrobe
3278 PNI Prevádzka zdravotníckych zariadení
3279 PRZ Prevádzka zlievární
3280 PVX Prevádzková individuálna prax
3281 PPX Prevádzková prax
3282 PVJ Prevádzková prázdninová prax
3283 PVA Prevádzková schopnosť strojov
3284 PKO Prevádzková spoľahlivosť strojov
3285 PDC Prevádzkové cvičenia
3286 PVP Prevádzkové predpisy
3287 PDD Prevádzkové zariadenia
3288 PDY Prevádzkový výcvik
3289 PSJ Prevádzkyschopnosť strojov
3290 PSZ Prevádzkyschopnosť strojov a zariadení
3291 PVZ Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
3292 PVF Prevencia
3293 PDG Prevencia drogových závislostí
3294 PNP Prevencia v technologickom procese
3295 PWE Prevencie
3296 PXM Preventívna zubná medicína
3297 PRQ Preventívne a klinické ošetrovateľstvo
3298 PVL Preventívne lekárstvo
3299 PNU Prezentačná technika
3300 PLV Pridružená lesná výroba
3301 PDR Pridružená výroba
3302 PML Priemyselná elektronika
3303 CPC Priemyselná chémia
3304 PIT Priemyselná informatika
3305 PQK Priemyselná keramika
3306 PKW Priemyselná klobučnícka výroba
3307 PIR Priemyselná retuš
3308 PVI Priemyselná výroba krmív
3309 PVG Priemyselná výroba mäsa
3310 PQE Priemyselné pece
3311 PMY Priemyselné technológie
3312 TSE Priemyselné technológie v strojárstve a elektrotechnike
3313 PTQ Priemyselné tvarovanie
3314 PDI Priemyselný dizajn
3315 PMQ Priemyselný manažment
3316 PMR Priemyselný marketing
3317 PLO Prieskum ložísk
3318 PIY Prieskumové informačné systémy
3319 ORI Priestorová orientácia
3320 PEG Priestorová tvorba
3321 PEW Príprava a ekonomika stavieb
3322 PSV Príprava a realizácia stavby
3323 PLZ Príprava a realizácia stavieb
3324 PQH Príprava deviatakov na testovanie
3325 PJS Príprava jedál a stolovanie
3326 PJV Príprava jedál a výživa
3327 PID Príprava k hre na nástroji - individuálne štúdium
3328 PHJ Príprava k hre na nástroji - prípravne štúdium
3329 SHA Príprava k súhre
3330 SHC Príprava k súhre - korepetícia
3331 PGJ Príprava ku hre na nástroji
3332 PIL Príprava liekov
3333 PNG Príprava na nemecký jazyk
3334 PAF Príprava na písanie
3335 PAW Príprava na písanie a prvky výtvarnej výchovy
3336 QNP Príprava na podnikanie
3337 PFD Príprava pre domácnosť
3338 PIP Príprava stavby
3339 PIB Príprava stavieb
3340 PTB Príprava tlače
3341 PRY Príprava výroby
3342 PDW Prípravná dramatická výchova
3343 PHL Prípravná hlasová výchova
3344 PHW Prípravná hudobná výchova
3345 PZB Prípravný zborový spev
3346 JPR Príroda a ja
3347 PIG Príroda a spoločnosť
3348 IPZ Príroda a život
3349 PYD Prírodné vedy
3350 PRI Prírodopis
3351 PDA Prírodoveda
3352 IVZ Prírodoveda pre život
3353 PRP Prírodovedecké praktikum
3354 PPP Prírodovedné a polytechnické praktikum
3355 PUM Prírodovedné praktikum
3356 RDS Prírodovedné spektrum
3357 PYO Prírodovedno-enviromentálna výchova
3358 PSE Prírodovedný seminár
3359 PPQ Príslušenstvo počítačov
3360 PQJ Prístroje
3361 PAZ Prístroje a zariadenia
3362 PTC Prístrojová a meracia technika
3363 PTE Prístrojová a regulačná technika
3364 PSO Prístrojová optika
3365 POJ Prístrojová technika
3366 PSX Prístrojové a strojové súčiastky
3367 PJM Prístrojové automatizačné merania
3368 PJO Prístrojové súčiastky
3369 PZA Prístrojové zdravotné zariadenia
3370 PZG Prístrojové zdravotnícke zariadenia
3371 PMH Procesorová meracia technika
3372 PYZ Procesy a zariadenia
3373 PPN Produkcia potravín
3374 PFK Profesijná komunikácia
3375 PRO Programovanie
3376 PAA Programovanie a algoritmy
3377 PBU Programovanie a obsluha počítačov
3378 PWD Programovanie a spracovanie dát
3379 GAZ Programovanie automatizačných zariadení
3380 PGP Programovanie automatizovaných procesov
3381 PCM Programovanie CNC strojov
3382 CNP Programovanie CNC strojov a robotov
3383 PMP Programovanie mikropočítačov
3384 PNW Programovanie NC strojov
3385 PGW Programovanie robotov a CNC strojov
3386 PNC Programovanie robotov a NC strojov
3387 PGZ Programovanie strojov a zariadení
3388 PGL Programovateľné automaty
3389 PAQ Programovateľné automaty a mikrokontroléry
3390 SWW Programové vybavenie počítačov
3391 PQM Progresívne materiály
3392 PRH Progresívne technológie
3393 AGP Projektová angličtina
3394 PJC Projektová výchova
3395 PKT Projektovanie a konštruovanie lodí
3396 VEU Projektovanie a plánovanie vidieka v EÚ
3397 PJR Projektovanie a realizácia elektronických systémov
3398 PRS Projektovanie ASR
3399 PJB Projektovanie baní
3400 PTZ Projektovanie cez počítač
3401 PEZ Projektovanie elektrotechnických zariadení
3402 PMJ Projektové minimum
3403 PJU Projektové vyučovanie
3404 PJF Projektový manažment
3405 PFM Projektový marketing
3406 PJK Projekty
3407 PJT Projekty a prezentácie
3408 ATP Projekty v anglickom jazyku
3409 NMP Projekty v nemeckom jazyku
3410 PPG Propagácia
3411 PPA Propagácia a aranžovanie
3412 PGK Propagácia a reklama
3413 PGA Propagácia literatúry
3414 PGU Propagácia literatúry a aranžovania
3415 PAG Propagácia literatúry a výroby kníh
3416 PGO Propagácia v obchode
3417 PGR Propagačná grafika
3418 PNQ Propagačné písmo
3419 PUB Prosociálna výchova
3420 PWT Prostiedky výpočtovej techniky
3421 PAP Prostriedky automatizácie prevádzky
3422 AUN Prostriedky automatizovanej prevádzky
3423 PZQ Protipožiarna a civilná ochrana
3424 PQI Protokol a etika v podnikaní
3425 PPS Prvá pomoc
3426 PHH Prvky hudobnej výchovy
3427 PMG Prvky individuálnej logopedickej starostlivosti
3428 PYM Prvky matematických predstáv
3429 PWW Prvky výtvarnej výchovy
3430 PVO Prvouka
3431 P1J Prvý cudzí jazyk
3432 PHA Pstruhárstvo
3433 PSC Psychiatria
3434 PYS Psychiatrické ošetrovateľstvo
3435 PSH Psychohygiena
3436 PSY Psychológia
3437 PEU Psychológia a etika práce
3438 PBK Psychológia a komunikácia
3439 PMV Psychológia a medziľudské vzťahy
3440 PPT Psychológia a patopsychológia dieťaťa
3441 PPE Psychológia a pedagogika
3442 PSG Psychológia a sociológia
3443 PSQ Psychológia a sociológia práce
3444 RSK Psychológia a spoločenská komunikácia
3445 SVP Psychológia a spoločenská výchova
3446 PAC Psychológia a výchova
3447 PDH Psychológia detskej hry
3448 PDJ Psychológia dieťaťa
3449 PYH Psychológia chorých
3450 PYK Psychológia koňa
3451 PSP Psychológia práce
3452 PSF Psychológia práce a medziľudské vzťahy
3453 PPM Psychológia práce a medziľudských vzťahov
3454 PGH Psychológia práce a trh
3455 PPU Psychológia práce a trhu
3456 PSD Psychológia predaja
3457 PYR Psychológia riadenia
3458 PHU Psychológia trhu
3459 PYT Psychológia trhu práce
3460 PYC Psychológia v obchode
3461 PWO Psychológia v ošetrovateľstve
3462 PSW Psychológia zákazníka
3463 PYJ Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
3464 PQS Psychológia, pedagogika a sociológia
3465 PVE Psychológia, výchova a ekonomika v rodine
3466 PYP Psychopatológia a patopsychológia
3467 PPD Psychopédia
3468 PYE Psychosociálny tréning
3469 PYI Psychosociálny výcvik
3470 RAP Racionalizácia administratívnych prác
3471 RAE Racionalizácia energetiky
3472 RIP Racionalizácia informačných procesov
3473 RPV Racionalizácia pracovných procesov
3474 RSE Racionalizácia spotreby elektrickej energie
3475 RSY Racionalizácia spotreby energie
3476 RAV Racionalizácia výroby
3477 RCV Racionálna výživa
3478 RAN Rádiodiagnostika
3479 RAZ Rádioelektronické zariadenia
3480 RAD Rádioelektronika
3481 RDK Rádiokomunikácie
3482 RAT Rádiokomunikačná technika
3483 RAY Rádiologické zariadenia
3484 RAI Rádioterapia
3485 RKT Raketová technika a kozmonautika
3486 RNS Ranné stretnutie
3487 RAS Rastlinná výroba
3488 REY Reaktory
3489 RLA Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín
3490 RLF Reálie a literatúra francúzsky hovoriacich krajín
3491 RLN Reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín
3492 RLS Reálie a literatúra španielsky hovoriacich krajín
3493 RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
3494 RAC Reálie anglicky hovoriacich krajín - cvičenie
3495 RSQ Reálie Spojených štátov amerických
3496 RVB Reálie Veľkej Británie
3497 RVT Realizácia vlastnej výtvarnej tvorby
3498 REV Rečová výchova
3499 RVZ Rečová výchova a komunikačné zručnosti
3500 RDA Redakcia
3501 RKP Reedukácia a korekcia prejavov v učení
3502 RNZ Reformované náboženstvo
3503 RGI Regionalistika
3504 REJ Regionálna a environmentálna výchova
3505 RMG Regionálna a medzinárodná gastronómia
3506 RGB Regionálna biológia
3507 REG Regionálna gastronómia
3508 RGE Regionálna geografia
3509 RGA Regionálna geografia sveta
3510 RGK Regionálna kultúra
3511 RGL Regionálna vlastiveda
3512 RGV Regionálna výchova
3513 RLK Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
3514 RHD Regionálne a hospodárske dejiny
3515 RED Regionálne dejiny
3516 RGD Regionálny dejepis
3517 RNA Regionálny národopis a ľudová kultúra
3518 RCR Regionálny rozvoj cestovného ruchu
3519 RTE Regionálona technológia
3520 RGT Regulačná technika
3521 RPL Rehabilitačné plávanie
3522 RHP Rehabilitačné postupy
3523 RKL Reklama
3524 RPR Reklama a propagácia
3525 RTA Reklamná tvorba
3526 RRC Rekondično-relaxačné cvičenia
3527 REA Rekonštrukcie a adaptácie
3528 RKA Rekonštrukcie a adaptácie stavieb
3529 RTV Rekreačná telesná výchova
3530 TVX Relaxačná telesná výchova
3531 RET Relaxačné techniky
3532 RLB Relaxačný blok
3533 REL Religious Education
3534 RTG Remenárske a sedlárska technológia
3535 RSM Remenárske a sedlárske materiály
3536 RSS Remenárske a sedlárske stroje a zariadenia
3537 RMA Remeselná výchova
3538 RNP Remeselné práce
3539 RMR Remeselnícka výroba
3540 RIZ Reprodukcia a inseminácia zvierat
3541 RHZ Reprodukcia hospodárskych zvierat
3542 REB Reprodukcia obrazu
3543 REF Reprodukčná fotografia
3544 REM Reprodukčná maľba
3545 RES Reštauračné služby
3546 REU Reštaurátorská dokumentácia
3547 REO Reštaurátorstvo
3548 REI Reštaurovanie
3549 REN Reštaurovanie nábytku
3550 RSX Reštaurovanie textílií
3551 REK Rétorická komunikácia
3552 RER Rétorika
3553 RSL Retorika v slovenskom jazyku
3554 RZK Rezanie kameňa
3555 RIY Rezervačné a informačné systémy
3556 REP Riadenie a ekonomika práce
3557 RIT Riadenie hút
3558 RIR Riadenie hutí /ekon.v riadení a prog.
3559 RIH Riadenie hutí a zlievárenskej výroby
3560 RHV Riadenie hutí a zlievarskej výroby
3561 RKZ Riadenie kožiarskej výroby
3562 RKV Riadenie kvality
3563 RMU Riadenie malého podniku
3564 RME Riadenie mechatronických systémov
3565 RMV Riadenie motorových vozidiel
3566 RDC Riadenie motorových vozidiel skupiny C
3567 RDI Riadenie motorových vozidiel skupiny I
3568 RIO Riadenie obce
3569 ROC Riadenie obuvníckej výroby
3570 RSU Riadenie odboru a súboru
3571 RDE Riadenie odevnej výroby
3572 ROP Riadenie organizácií a podnikania
3573 RPC Riadenie pracovných činností
3574 RDP Riadenie pracovných procesov
3575 RPP Riadenie priemyselných podnikov
3576 RSP Riadenie sociálnej práce
3577 RTH Riadenie technologického procesu
3578 RTP Riadenie technologických procesov
3579 RTR Riadenie traktorov
3580 RIV Riadenie výroby
3581 RIA Riadenie výroby v hutníctve
3582 RZC Riadenie záujmovej činnosti
3583 ROS Riadiace obvody mechatronických systémov
3584 RIS Riadiace systémy
3585 RSD Riadiace systémy v automobiloch
3586 RVH Riečne a vodné hospodárstvo
3587 RMP Riešenie matematických problémov
3588 RMI Riešenie mimoriadnych situácií
3589 RMK Rímskokatolícke náboženstvo
3590 RBL RoboLab
3591 ROB Robotika
3592 RPJ Ročníkový projekt
3593 RDD Rodina a domácnosť
3594 RDR Rodinná príprava
3595 RDV Rodinná výchova
3596 RVE Rodinná výchova a vedenie domácnosti
3597 ROV Rodinná výchova a výživa
3598 RSC Rodinná výchova a základy sociológie
3599 RON Rodinné náuky
3600 KQR Rómska konverzácia
3601 ROJ Rómsky jazyk
3602 ROL Rómsky jazyk a literatúra
3603 ROR Rómsky jazyk v odbore
3604 ROD Rozbor drámy
3605 RUD Rozbor umeleckých diel
3606 RUH Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
3607 RPS Rozbory prevádzkových situácií
3608 RZT Rozbory tkanín
3609 RSB Rozpočtovanie stavieb
3610 RCE Rozprávkové čítanie
3611 RZP Rozprávky a fantázia
3612 ROT Rozšírená technológia
3613 RAJ Rozšírený anglický jazyk
3614 RFJ Rozšírený francúzsky jazyk
3615 RNJ Rozšírený nemecký jazyk
3616 RYA Rozšírený španielsky jazyk
3617 RZB Rozširujúca biológia
3618 RZE Rozširujúca etická výchova
3619 ROF Rozširujúca fyzika
3620 ROG Rozširujúca geografia
3621 RHJ Rozširujúca hodina cvičenia zo slovenského jazyka
3622 RHU Rozširujúca hudobná výchova
3623 RZH Rozširujúca chémia
3624 ROI Rozširujúca informatika
3625 RZM Rozširujúca matematika
3626 RNV Rozširujúca náboženská výchova
3627 RPI Rozširujúca prírodoveda
3628 RVL Rozširujúca vlastiveda
3629 RWY Rozširujúca výtvarná výchova
3630 ROH Rozširujúce hodiny
3631 RHS Rozširujúce hodiny (spolu)
3632 RKI Rozširujúce kompetencie z angličtiny
3633 RKF Rozširujúce kompetencie z francúzštiny
3634 RKE Rozširujúce kompetencie zo španielčiny
3635 RZW Rozširujúce predmety
3636 RTD Rozširujúce technické disciplíny
3637 RVS Rozširujúce výtvarné - technické disciplíny
3638 RVC Rozširujúce výtvarné disciplíny
3639 RVI Rozširujúce výtvarné technické disciplíny
3640 RVD Rozširujúce výtvarné technologické disciplíny
3641 RWD Rozširujúce výtvarnotechnické disciplíny
3642 RVY Rozširujúce výtvarno-technické disciplíny
3643 RDJ Rozširujúci dejepis
3644 RSR Rozširujúci slovenský jazyk
3645 RZV Rozumová výchova
3646 RGS Rozvíjanie grafických schopností
3647 RGZ Rozvíjanie grafomotorických zručností
3648 RGP Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie
3649 RGM Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova
3650 RJI Rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností
3651 RJM Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností
3652 RVK Rozvíjanie komunikačných schopností
3653 RVA Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností
3654 RVR Rozvíjanie komunikačných zručností a sociálnych zručností
3655 RKH Rozvíjanie komunikatívnych schopností
3656 RMY Rozvíjanie poznania a myslenia
3657 RCP Rozvíjanie poznávacích procesov
3658 RZU Rozvíjanie pracovných zručností
3659 RPD Rozvíjanie psychomotorických zručností
3660 RZR Rozvíjanie reči
3661 RRH Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy
3662 RRL Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy s ILS
3663 RSO Rozvíjanie sociálnych zručností
3664 RSF Rozvíjanie špecifických funkcií
3665 RVU Rozvíjanie výtvarných zručností
3666 REE Rozvod elektrickej energie
3667 ROA Rozvoj automatizácie
3668 RCS Rozvoj čítacích schopností
3669 RCG Rozvoj čitateľskej gramotnosti
3670 ROE Rozvoj elektroenergetiky
3671 REZ Rozvoj elektronických zariadení
3672 REC Rozvoj estetického cítenia
3673 RKJ Rozvoj kľúčových kompetencií v anglickom jazyku
3674 RKN Rozvoj kľúčových kompetencií v nemeckom jazyku
3675 RKR Rozvoj kľúčových kompetencií v ruskom jazyku
3676 RKC Rozvoj kognitívnych zručností
3677 RKO Rozvoj komunikácie
3678 RKS Rozvoj komunikačných schopností
3679 RKG Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností
3680 RKM Rozvoj komunikačných zručností
3681 RMZ Rozvoj manuálnych zručností
3682 ROM Rozvoj mikroelektroniky
3683 RZO Rozvoj obchodu
3684 ROO Rozvoj odboru
3685 RPH Rozvoj pohybových zručností
3686 RPN Rozvoj poznávacích schopností
3687 RPZ Rozvoj prístrojov zdravotníckych zariadení
3688 RPM Rozvoj psychomotorických zručností
3689 RSA Rozvoj senzorického vnímania
3690 RZZ Rozvoj sociálnych zručností
3691 RST Rozvoj spojovej techniky
3692 RFS Rozvoj špecifických funkcií
3693 RTO Rozvoj techniky v odbore
3694 RJO Rozvoj v odbore
3695 RZJ Rozvoj v odbore (1)
3696 RO1 Rozvoj v odbore 1
3697 RO2 Rozvoj v odbore 2
3698 RZY Rozvoj vedy a techniky
3699 RJV Rozvoj vidieka
3700 ROZ Rozvoj výroby a služieb
3701 RUP Ručné práce
3702 RPO Ručné práce a odievanie
3703 RPE Ručné práce a šitie
3704 RUV Ručné vyšívanie
3705 RUM Rukavičkárske materiály
3706 RSZ Rukavičkárske stroje a zariadenia
3707 RUO Rusínky jazyk v odbore
3708 RSV Rusínska konverzácia
3709 RSJ Rusínsky jazyk
3710 RJL Rusínsky jazyk a literatúra
3711 RKK Ruská konverzácia
3712 RUK Ruská korešpondencia
3713 ROK Ruská obchodná komunikácia
3714 RUJ Ruský jazyk
3715 RJH Ruský jazyk a hospodárska korešpondencia
3716 RJT Ruský jazyk a literatúra
3717 RJ2 Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk v 6. ročníku
3718 2RJ Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
3719 1RJ Ruský jazyk ako prvý cudzí jazyk
3720 ZRJ Ruský jazyk pre 5. až 9. ročník ZŠ
3721 RJP Ruský jazyk pre pokročilých
3722 RJZ Ruský jazyk pre začiatočníkov
3723 RXP Ruský jazyk v hospodárskej praxi
3724 RJD Ruský jazyk v odbore
3725 RDX Ruský jazyk v podnikateľskej praxi
3726 RUX Ruský jazyk v praxi
3727 RAR Rybárska technológia
3728 RBA Rybárstvo
3729 RVV Rybárstvo vo voľných vodách
3730 RYB Rybnikárstvo
3731 RYC Rýchlopis
3732 RYS Rysovanie
3733 RTK Rysovanie a základy technického kreslenia
3734 RTI Rytie a sekanie kovov
3735 RYT Rytie vzorov
3736 RPY Rytmicko-pohybová výchova
3737 SVG Sadovnícka dendrológia
3738 SDD Sadovnícka dendrológia a škôlkárstvo
3739 SOV Sadovnícka projekcia
3740 SDT Sadovnícka technológia
3741 SAT Sadovnícka tvorba
3742 SAO Sadovnícka tvorba a ochrana krajiny
3743 SKR Sadovnícke kreslenie
3744 SAD Sadovníctvo
3745 SDE Sadovníctvo a kvetinárstvo
3746 SAZ Sadzba
3747 SAB Sadzba a montáž
3748 SHQ Samostatný pohyb
3749 SZQ Sanácia životného prostredia
3750 SAA Sanitárske činnosti
3751 SIX Sanitárske činnosti - odborná klinická prax
3752 SIQ Sanitárske činnosti - praktické cvičenia
3753 SNE Sanitárske práce
3754 SNO Sanitárstvo
3755 SNR Sánkárstvo
3756 SCT Scénická interiérová tvorba
3757 SCK Scénická kompozícia
3758 SCW Scénická obuv
3759 CEN Scénická technika
3760 SET Scénická tvorba
3761 CKN Scénické konštrukcie
3762 SCY Scénické kostýmy
3763 CIE Science
3764 SBF Sebaobsluha
3765 OBA Sebaobsluha a práce v domácnosti
3766 SAW Sekretárske a administratívne práce
3767 SAQ Sekretárske a asistenstké práce
3768 CSA Sekretárske a asistentské činnosti
3769 SEP Sekretárske práce
3770 SMO Semenárstvo
3771 SDL Seminár pedagogickej literatúry
3772 SCB Seminár a cvičenia z biológie
3773 SCF Seminár a cvičenia z fyziky
3774 SCC Seminár a cvičenia z chémie
3775 SCM Seminár a cvičenia z matematiky
3776 SBE Seminár a cvičenie z biológie
3777 SFZ Seminár a cvičenie z fyziky
3778 SHE Seminár a cvičenie z chémie
3779 CSM Seminár a cvičenie z matematiky
3780 ALS Seminar in American Literature
3781 SUX Seminar in Bussines English
3782 ECS Seminar in Economics
3783 EBS Seminar in English Literature
3784 EGS Seminar in English literature
3785 HRS Seminar in History
3786 SLX Seminar in literature
3787 WLS Seminar in World literature
3788 SDX Seminár k odbornej praxi
3789 SDH Seminár k tvorbe odborných prác
3790 SVQ Seminár k tvorbe prác
3791 SOD Seminár o riadení
3792 SDB Seminár odbornej praxe
3793 MZG Seminár z hospodárskej geografie
3794 SAJ Seminár z anglického jazyka
3795 SBV Seminár z bankovníctva
3796 SBC Seminár z biochémie
3797 SEB Seminár z biológie
3798 SBS Seminár z biológie v španielčine
3799 SBQ Seminár z biológie v španielskom jazyku
3800 FSB Seminár z biológie vo francúzskom jazyku
3801 BLS Seminár z bulharského jazyka
3802 SZR Seminár z cestovného ruchu
3803 DSU Seminár z daňovej sústavy
3804 SED Seminár z dejepisu
3805 DDS Seminár z dejín divadla
3806 ZDJ Seminár z dejín kultúry Slovenska
3807 DUS Seminár z dejín umenia
3808 DIS Seminár z diplomacie
3809 SEO Seminár z ekológie
3810 SEK Seminár z ekonómie
3811 SGD Seminár z enviromentálnej geodézie
3812 ENS Seminár z environmentalistiky
3813 SMQ Seminár z estetiky
3814 SEQ Seminár z evanjelického náboženstva
3815 SMX Seminár z fotogrametrie
3816 SFJ Seminár z francúzskeho jazyka
3817 ISF Seminár z fyzikálnej chémie
3818 SEF Seminár z fyziky
3819 SFF Seminár z fyziky vo francúzskom jazyku
3820 SEG Seminár z geografie
3821 SEC Seminár z chémie
3822 FSC Seminár z chémie vo francúzskom jazyku
3823 IUS Seminár z informačnej sústavy
3824 ITS Seminár z informačných technológií
3825 SEN Seminár z informatiky
3826 ISI Seminár z interpretácie
3827 SMR Seminár z kartografie
3828 SQN Seminár z katolíckeho náboženstva
3829 IKS Seminár z klavírnej interpretácie
3830 SKE Seminár z kresťanskej etiky
3831 SLJ Seminár z latinského jazyka
3832 SML Seminár z literatúry
3833 SMD Seminár z maďarského jazyka
3834 SMC Seminár z maďarskej literatúry
3835 MZE Seminár z makroekonómie
3836 MSS Seminár z matematickej štatistiky
3837 SEM Seminár z matematiky
3838 SMS Seminár z matematiky v španielčine
3839 SSC Seminár z matematiky v španielskom jazyku
3840 SMF Seminár z matematiky vo francúzskom jazyku
3841 SMT Seminár z materinského jazyka
3842 SMB Seminár z mikrobiológie
3843 SNB Seminár z náboženstva
3844 SNS Seminár z náuky o spoločnosti
3845 SNJ Seminár z nemeckého jazyka
3846 SEY Seminár z občianskej náuky
3847 SOP Seminár z odbornej praxe
3848 SIO Seminár z organovej interpretácie
3849 SDG Seminár z pedagogickej literatúry
3850 SZW Seminár z pedagogiky
3851 ZVP Seminár z prírodných vied
3852 SPG Seminár z programovania
3853 SMY Seminár z psychológie
3854 RMS Seminár z rómskeho jazyka
3855 RSN Seminár z rusínskeho jazyka
3856 SUJ Seminár z ruského jazyka
3857 TJS Seminár z talianskeho jazyka
3858 SQC Seminár z teórie cestovného ruchu
3859 SIM Seminár z teórie marketingu
3860 SQT Seminár z tovaroznalectva
3861 SUI Seminár z účtovníctva
3862 UKR Seminár z ukrajinského jazyka
3863 SVT Seminár z výpočtovej techniky
3864 SVJ Seminár z vyučovacieho jazyka
3865 SSJ Seminár zo slovenského jazyka
3866 ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
3867 SMW Seminár zo spoločenských vied
3868 SES Seminár zo španielskeho jazyka
3869 SQZ Seminár zo základov športovej prípravy
3870 SJS Seminár zo základov žurnalistiky
3871 SEZ Seminár zo zemepisu
3872 SZX Senziometria
3873 SZI Senzitometria
3874 SEH Senzorické hodnotenie
3875 PME Senzorika a procesorová meracia technika
3876 SXT Serverové technológie
3877 SEX Sexuálna výchova
3878 CSE Sezónne športové činnosti
3879 SFE Sférická astronómia
3880 SIS Sieťové komunikačné systémy
3881 SIE Sieťové technológie
3882 SAP Signálna a prenosová technika
3883 SIP Silikátová prefabrikácia
3884 SIZ Silnoprúdové zariadenia
3885 SKA Skaut
3886 SKL Skladba
3887 SDI Skladba pre dirigentov
3888 SDV Skladová evidencia
3889 SOH Skladovanie a obalové procesy
3890 SDO Skladovanie a obehové procesy
3891 SKH Skladové hospodárstvo
3892 SKY Sklárska výroba
3893 SRS Sklárske materiály
3894 SKS Sklárske stroje
3895 SAR Sklársky priemysel
3896 SBT Sklená bižutéria
3897 SBI Sklenená bižutéria
3898 SKK Skratkopis
3899 SUS Skúšanie a kontrola
3900 SZT Skúšanie a zošľachťovanie
3901 SMM Skúšanie mlieka a mliečných výrobkov
3902 SSO Skúšanie obuvníckych materiálov
3903 SDU Skúšanie piva a sladu
3904 SKU Skúšanie stavebných hmôt
3905 SKT Skúšanie textílií
3906 SSA Skúšky stavebných hmôt a materiálov
3907 SSB Skúšky stavebných materiálov a hmôt
3908 SKM Skušobné metódy
3909 SLS Sláčikový súbor
3910 SLO Sloh
3911 SLP Sloh a šperk
3912 SHI Slohový výcvik
3913 SLW Slovenčina
3914 JSC Slovenčina pre cudzincov
3915 SIW Slovenčina pre život
3916 SNL Slovenská a svetová literatúra
3917 KCA Slovenská konverzácia
3918 SLY Slovenský jazyk
3919 SJL Slovenský jazyk a literatúra
3920 MSJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
3921 USJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
3922 SMZ Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
3923 UKS Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
3924 SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3925 SJJ Slovenský jazyk pre cudzincov
3926 SLD Slovenský ľudový tanec
3927 SIK Slovínska konverzácia
3928 SLN Slovínsky jazyk
3929 SLA Sluchová analýza
3930 SLL Sluchová analýza a improvizácia
3931 SLU Sluchová analýza, intonácia a rytmus
3932 SLV Sluchový výcvik
3933 SVU Sluzby vo vidieckej turistike
3934 SRH Služby a cestovný ruch
3935 SLC Služby cestovného ruchu
3936 SMV Služby mobilných operátorov
3937 SXS Služby počítačových sietí
3938 SVA Služby v agroturistike
3939 SBW Služby v cestovnom ruchu
3940 SNM Snímacia technika
3941 SNT Snímková technika
3942 HUW Social Studies
3943 SLG Sociálna a liečebná pedagogika
3944 SAM Sociálna administratíva
3945 SCI Sociálna činnosť
3946 SAE Sociálna ekonómia
3947 SLK Sociálna komunikácia
3948 SQE Sociálna komunikácia a kresťanská etika
3949 SIG Sociálna patológia
3950 SCG Sociálna pedagogika
3951 SOG Sociálna pedagogika a psychológia
3952 SOL Sociálna politika
3953 SCL Sociálna práca
3954 SPU Sociálna práca so zdravotne postihnutými
3955 ZPS Sociálna práca so zdravotne postihnutými a starými ľuďmi
3956 SCP Sociálna psychológia
3957 SIL Sociálna starostlivosť
3958 VSO Sociálna výchova
3959 SOI Sociálne komunikácie
3960 SLE Sociálne lekárstvo
3961 LUZ Sociálne služby
3962 SCX Sociálnoekonomické informácie
3963 SEI Sociálno-ekonomické informácie
3964 SKO Sociálno-pedagogická komunikácia
3965 SVC Sociálno-právna činnosť
3966 SCR Sociálno-právna ochrana
3967 SCN Sociálno-právna pomoc
3968 SPN Sociálno-právna starostlivosť
3969 SPA Sociálno-právna výchova
3970 SND Sociálno-právne zabezpečenie
3971 SGC Sociálnopsychologické cvičenia
3972 SCV Sociálno-psychologický výcvik
3973 SZC Sociálno-zdravotnícka starostlivosť
3974 SEJ Sociálny a emocionálny rozvoj
3975 SOC Sociológia
3976 SKJ Sociológia a komunikácia
3977 SAY Sociológia a psychológia
3978 SGS Sociológia a štatistika
3979 SKV Sociológia kultúrno-výchovnej činnosti
3980 SGO Sociológia v ošetrovateľstve
3981 SZY Sociologické základy kultúrno-výchovnej činnosti
3982 SWE Softverové aplikácie
3983 SWA Softwarové aplikácie
3984 SOF Sochárska priestorová a objektová tvorba
3985 SHT Sochárstvo
3986 SOK Sokoliarstvo
3987 SLZ Solárne zariadenia
3988 SDP Sólový dramatický prejav
3989 SOS Sólový spev
3990 SMA Somatológia
3991 SON Somatológia a náuka o pohybe
3992 SOM Somatopédia
3993 SGA Spektrum regióna
3994 SIV Spev
3995 SNZ Spev - neoperné zameranie
3996 SHB Spev a pohybová výchova
3997 SNU Spev notového zápisu bez prípravy
3998 SRC Spev pri cirkevných obradoch
3999 SZL Spev z listu
4000 CSV Spevácka činnosť
4001 SBZ Spevácky zbor
4002 SSL Spisová služba
4003 SSU Spoje a spojovacie súčiastky
4004 SJO Spojová prevádzka
4005 SPT Spojová technika
4006 SOJ Spojovacia technika
4007 PJE Spojové technické merania
4008 SPZ Spojový zemepis
4009 SEV Spoločenská a estetická výchova
4010 SFK Spoločenská a multikultúrna komunikácia
4011 KMM Spoločenská komunikácia
4012 SVY Spoločenská výchova
4013 SLB Spoločenská výchova a psychológia
4014 SPX Spoločenská výchova a tanec
4015 SNF Spoločenské náuky a filozofia
4016 SSN Spoločenské správanie
4017 SAK Spoločensko-administratívny styk
4018 HSR Spoločensko-hospodársky seminár
4019 SPS Spoločenskovedný seminár
4020 SDW Spoločensko-vedný seminár
4021 SVS Spoločenskovedný styk
4022 SSY Spoločensko-vedný styk
4023 SKQ Spoločenský protokol v podnikaní
4024 FSM Spoločenský seminár
4025 STY Spoločenský styk
4026 SPO Sporiteľníctvo
4027 SRB Spotrebiteľská výchova
4028 SEL Spotrebná elektronika
4029 SNI Spotrebná technika
4030 ZNS Spoznávanie sveta
4031 SQO Spracovanie a likvidácia odpadov
4032 SUZ Spracovanie a uskladňovanie záhradníckych produktov
4033 SVR Spracovanie a využitie rastlinných výrobkov
4034 SCJ Spracovanie a zúžitkovanie živočíšnych výrobkov
4035 SYB Spracovanie biomasy
4036 SDA Spracovanie dát
4037 SDR Spracovanie dreva
4038 SQD Spracovanie ekonomickej agendy
4039 SHR Spracovanie hrozna
4040 SCU Spracovanie hydinárskych výrobkov
4041 SHY Spracovanie hydiny
4042 SHV Spracovanie hydiny a vajec
4043 SPI Spracovanie informácií
4044 SAC Spracovanie mäsa
4045 SRA Spracovanie múky
4046 SOX Spracovanie obrazu a textu
4047 SOU Spracovanie odpadu
4048 SOZ Spracovanie ovocia a zeleniny
4049 SCO Spracovanie papiera
4050 SPB Spracovanie poľnohospodárskych produktov
4051 SPV Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
4052 SPL Spracovanie polymérov
4053 SRY Spracovanie rýb
4054 SSK Spracovanie sekvencií
4055 SSI Spracovanie silikátových vlákien
4056 STW Spracovanie textov
4057 SXK Spracovanie textov a hospodárska korešpondencia
4058 SNP Spracovanie textov na počítači
4059 SPD Spracovanie údajov
4060 SMP Spracovanie vajec, mäsa a peria
4061 SZP Spracovanie záhradníckych produktov
4062 SYO Spracúvanie a recyklácia odpadov
4063 SUL Spracúvanie prírodných látok
4064 SUN Spracúvanie prírodných surovín
4065 SRR Správa a riadenie
4066 SVF Správa obce
4067 SRI Správa riadenia
4068 SPR Správanie
4069 SVN Správne konanie
4070 SRV Sprievod
4071 SPK Sprievod - korepetícia
4072 SII Sprievod korepetície
4073 ASC Sprievodcovská a animačná činnosť
4074 SPC Sprievodcovská činnosť
4075 SRQ Sprievodcovské služby
4076 SSR Sprievodcovské služby - praktické cvičenia
4077 SDC Sprievodcovstvo
4078 SCZ Starostlivosť o človeka a životné prostredie
4079 STD Starostlivosť o dieťa
4080 SCA Starostlivosť o chorého človeka
4081 SIN Starostlivosť o osoby staré, invalidné a spoločensky dezintedrované
4082 SDM Starostlivosť o rodinu, deti a mládež
4083 SOQ Starostlivosť o starých a chorých
4084 SZD Starostlivosť o zdravie
4085 SZE Starostlivosť o ženu
4086 SZV Starostlivosť o ženu - cvičenia
4087 SZF Starostlivosť o ženu - cvičenie
4088 SNQ Statika a navrhovanie konštrukcií
4089 SSX Statika a stavebniny
4090 SAL Stavba a oprava lodí
4091 SVB Stavba a prevádzka strojov
4092 SGZ Stavba a prevádzka strojov a zariadení
4093 SAU Stavba automobilov
4094 SHN Stavba hudobných nástrojov
4095 SKN Stavba karosérií a skríň
4096 SBG Stavba organu
4097 OGS Stavba organu, literatúra nástroja
4098 SBJ Stavba prístrojov a strojov
4099 BPP Stavba protetických pomôcok
4100 SDZ Stavba rozvodných zariadení
4101 SSV Stavba strojov
4102 STB Stavby
4103 SZA Stavby a zariadenia
4104 ZZO Stavby a zariadenia v ZOO
4105 STI Stavby v životnom prostredí
4106 SYS Stavby, stroje a zariadenia
4107 SFY Stavebná fyzika
4108 SME Stavebná mechanika
4109 SBK Stavebná mechanika a konštrukcie
4110 STP Stavebná prevádzka
4111 SBN Stavebná technológia
4112 SNA Stavebná technológia - murované konštrukcie
4113 SAV Stavebná výroba
4114 SBH Stavebné hmoty
4115 HMS Stavebné hmoty a materiály
4116 STK Stavebné konštrukcie
4117 STL Stavebné materiály
4118 MSG Stavebné materiály a technológia
4119 SBR Stavebné nástroje
4120 SBP Stavebné právo
4121 SST Stavebné stolárstvo
4122 STS Stavebné stroje
4123 SBD Stavebné stroje a zariadenia
4124 SBO Stavebníctvo
4125 SBM Stavebný manažment
4126 SSG Staviame s legom
4127 SVI Staviteľstvo
4128 SVW Stavivá a stavebniny
4129 SVM Stáže v masmédiách
4130 STE Stenografia
4131 SFP Step
4132 VSL Stolárska výroba
4133 SNN Stolný tenis
4134 STO Stolovanie
4135 SOB Stolovanie - zameranie na obsluhu
4136 SNH Stolovanie - zameranie na pohostinstvo
4137 SPJ Stolovanie - zameranie na prípravu jedál
4138 STM Stomatológia
4139 SGP Stomatologická propedeutika
4140 SGR Stomatologická röntgenológia
4141 SPY Stomatologické protézy
4142 SMN Strategický manažment
4143 SMK Strategický marketing
4144 SZJ Stravovanie a výživa
4145 SHO Stravovanie chorých
4146 ZBR Strelné zbrane
4147 SZB Strelné zbrane a balistika
4148 STF Stresové faktory
4149 SFA Stresové faktory v krajine
4150 LKS Stretnutia s ľudovou kultúrou
4151 STU Stretnutia s umením
4152 SUM Stretnutie s umením
4153 SHU Strih rukavíc
4154 SHW Strihová skladba
4155 SHS Strihové sústavy
4156 SJT Strojárenská technológia
4157 STC Strojárska konštrukcia
4158 STT Strojárska technológia
4159 SNC Strojárska technológia - NC strojov
4160 SOW Strojárska technológia - OVS
4161 STV Strojárska výroba
4162 SJC Strojárske cvičenia
4163 STR Strojárstvo
4164 STJ Stroje
4165 SJR Stroje a ich riadenie
4166 SJM Stroje a mechanizácia
4167 STZ Stroje a zariadenia
4168 SZK Stroje a zariadenia kováční
4169 SZN Stroje a zariadenia na výrobu kameňa
4170 SVK Stroje a zariadenia na výrobu kameniva
4171 SJH Stroje a zariadenia v hydinárstve
4172 SKG Stroje a zariadenia v kožiarskom a garbiarskom priemysle
4173 SZZ Stroje a zariadenia v záhradníctve
4174 SKB Stroje na kamenársku výrobu
4175 SJI Stroje na spracovanie informácií
4176 SJU Stroje na ťažbu a úpravu kameňa
4177 SWP Stroje na výrobu plstí
4178 SSP Stroje silikátového priemyslu
4179 SJQ Stroje traťového hospodárstva
4180 SJV Stroje vo vinohradníctve a ovocinárstve
4181 SRO Stroje, stavby a zariadenia
4182 SRM Stroje, zariadenia a mechanizácia
4183 SZS Stroje, zariadenia a stavby v hydinárstve
4184 SRF Stroje, zariadenia a technológia
4185 STG Strojná technológia
4186 SJN Strojná výroba dutého skla
4187 SRJ Strojné zariadenia
4188 STQ Strojnícka technológia
4189 SJE Strojnícke kreslenie
4190 SJF Strojnícke meranie
4191 STN Strojníctvo
4192 SJP Strojopis
4193 SHK Strojopis a hospodárska korešpondencia
4194 SJK Strojopis a korešpondencia
4195 RCC Strojopis a práca s počítačom
4196 SVD Strojová výroba dutého skla
4197 SJZ Strojové časti a zariadenia
4198 SOE Strojové pletenie
4199 SUC Strojové súčiastky
4200 SSS Strojové súčiastky a stroje
4201 SJD Strojové súčiastky a zariadenia
4202 SSH Strojové súčiastky umožňujúce pohyb
4203 SWY Strojové vyšívanie
4204 SRZ Strojové zariadenia
4205 SRE Strojové zariadenie
4206 SWJ Strojovo orientované jazyky
4207 SLQ Stromolezectvo
4208 SNV Strunové nástroje
4209 SDN Súbor dychových nástrojov
4210 HSL Súborná hra
4211 SUH Súborová hra
4212 SUO Súborová práca
4213 SBB Súborový spev
4214 SUB Súborový spev /ansámblový/
4215 SUV Súčasti strojov
4216 SUE Súčiastky predmetov
4217 SUP Súčiastky prístrojov
4218 SUQ Súčiastky prístrojov a strojov
4219 SUG Suché technológie
4220 SUA Supervízia
4221 SRD Surdopédia
4222 SUR Suroviny
4223 SUY Suroviny a tovary
4224 SYV Suroviny a výživa
4225 SUT Sušiarstvo
4226 SUD Súťažný poriadok
4227 SRX Súvislá odborrná prax
4228 P10 Súvislá prax
4229 SXP Súvislá prevádzková prax
4230 SXO Svätá omša
4231 SIJ Svet a ja
4232 SFI Svet financií
4233 SGN Svet okolo nás
4234 SEE Svet práce
4235 SQA Svet práce a komunikácia
4236 VZP Svet práce a zručností
4237 SVH Svetelná technika
4238 SWK Svetová kuchyňa
4239 SVE Svetová literatúra
4240 SYA Systémová analýza
4241 SYK Systémy kvality
4242 SQK Systémy riadenia kvality
4243 SAH Šach
4244 SAN Šansón
4245 SER Šerm
4246 SIC Šijacie stroje s automatizačnými prvkami
4247 SIB Šikovné ruky
4248 SIT Šitie
4249 RUC Šitie a ručné práce
4250 STX Šitie a textilné techniky
4251 SAX Šitie a textilné výrobky
4252 SIR Šitie rukavíc
4253 SKI Školské knižnično-informačné centrá
4254 SKD Školský klub detí
4255 SKP Škôlkárske práce
4256 SOO Škôlkárstvo
4257 SLT Šľachtenie a rozmnožovanie rastlín
4258 SSE Šľachtenie a semenárstvo
4259 SLH Šľachtenie hydiny
4260 SLR Šľachtenie rastlín
4261 SVO Šľachtenie vo vinohradníctve a ovocinárstve
4262 SOA Šľachtiteľstvo a semenárstvo
4263 ESN Španielska konverzácia
4264 ERS Španielska korešpondencia
4265 EOK Španielska obchodná komunikácia
4266 SJA Španielsky jazyk
4267 JSP Španielsky jazyk a literatúra
4268 SMJ Španielsky jazyk ako materinský jazyk
4269 JSL Španielsky jazyk pre pokročilých
4270 JSZ Španielsky jazyk pre začiatočníkov
4271 SJX Španielsky jazyk v hospodárskej praxi
4272 ESD Španielsky jazyk v podnikateľskej praxi
4273 ESX Španielsky jazyk v praxi
4274 SNK Špeciality národných kuchýň
4275 SMU Špecializácia muzikál
4276 SHD Špecializácia muzikál a hudobná komédia
4277 SPE Špecializácia výroba koksu
4278 SHM Špecializované hry pre mládež
4279 SZH Špecializované pohybové hry
4280 SBL Špeciálna biológia
4281 SEA Špeciálna elektronika
4282 SCE Špeciálna elektrotechnika
4283 SPF Špeciálna farmakológia
4284 SLM Špeciálna mechanika
4285 OLH Špeciálna obsluha
4286 SCH Špeciálna ochrana prírody
4287 SNG Špeciálna ochrana prírody a ekológia
4288 SHH Špeciálna ochrana prírody a ekológie
4289 SOR Špeciálna ochrana rastlín
4290 SRT Špeciálna ortopédia
4291 SPP Špeciálna pedagogika
4292 SCD Špeciálna príprava dievčat
4293 SRP Špeciálna reprodukcia zvierat
4294 STH Špeciálna technológia
4295 SRG Špeciálna virológia
4296 SVZ Špeciálna výroba neželezných kovov
4297 SYD Špeciálna výživa a dietetika
4298 SZO Špeciálna zoológia
4299 SZG Špeciálna zoológia a etológia
4300 SEU Špeciálne cukrárske a pekárske techniky
4301 CUT Špeciálne cukrárske techniky
4302 SDK Špeciálne druhy dokumentov
4303 SKW Špeciálne kvetinárstvo
4304 SPM Špeciálne metodiky
4305 SPQ Špeciálne pestovanie rastlín
4306 SPW Špeciálne stroje
4307 SSZ Špeciálne stroje a zariadenia
4308 SLI Špeciálne zlievárenstvo
4309 RVP Špeciálnopedagogická rehabilitácia špecifických vývinových porúch učenia
4310 SCQ Špeciálny chov hydiny
4311 SHZ Špeciálny chov zvierat
4312 SSM Špeciálny seminár
4313 SMG Špeciálny seminár zameranie na hotelierstvo, kúpeľníctvo
4314 SFR Špeciálny seminár zameraný na ekonomické rozbory
4315 SMH Špeciálny seminár zameraný na hotelierstvo a kúpeľníctvo
4316 SZM Špeciálny zdravotnícky materiál
4317 SFD Špecifická príprava dievčat
4318 VPU Špecifické vývinové poruchy učenia
4319 SOT Špecifický odborný predmet
4320 SQP Špecifický predmet
4321 SRW Šport
4322 SCS Športová činnosť
4323 SGY Športová gymnastika
4324 SRL Športová príprava
4325 SQS Športová príprava špeciálna
4326 SQV Športová príprava všeobecná
4327 SAS Športová streľba
4328 SOY Športová výchova
4329 SPH Športové hry
4330 SHL Športové hry mládeže
4331 SSQ Športové stredisko
4332 SWB Športovo-branné hry
4333 ATK Športovorekreačné aktivity vidieckej turistiky
4334 PSM Športový manažment
4335 STA Štatistika
4336 SRN Študijná a rozborová činnosť
4337 SBY Štúdium bábkových úloh a umelecký prednes
4338 HZU Štúdium orchestrálnych partov a hra z listu
4339 SMI Štúdium rolí
4340 SRU Štúdium rolí a umelecký prednes
4341 SDJ Štúdium rolí a umelecký prednes a sólový dramatický prejav
4342 SUK Štúdium úloh - korepetícia
4343 SBU Štúdium úloh pre bábky a umelecký prednes
4344 SVV Štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície
4345 SQL Štvorlístok
4346 HR4 Štvorručná hra
4347 SRK Štýl a šperk
4348 SZU Štylizácia účesov
4349 TTT Taktovacia technika
4350 TKJ Talianska konverzácia
4351 TKS Talianska korešpondencia
4352 TOK Talianska obchodná komunikácia
4353 TAJ Taliansky jazyk
4354 TJK Taliansky jazyk - konverzácia
4355 JTZ Taliansky jazyk - začatočníci
4356 JTP Taliansky jazyk pre pokročilých
4357 TJX Taliansky jazyk v hospodárskej praxi
4358 TJO Taliansky jazyk v odbore
4359 TDX Taliansky jazyk v podnikateľskej praxi
4360 TIN Tance iných národov
4361 TII Tanec iných národov
4362 TAP Tanec s partnerom
4363 TCY Tanec spoločenský
4364 TBC Tanečná akrobacia
4365 TNU Tanečná alebo džezová skupina
4366 TCC Tanečná činnosť
4367 TAG Tanečná gymnastika
4368 TPX Tanečná prax
4369 TTP Tanečná príprava
4370 SKC Tanečná skupina
4371 TAV Tanečná výchova
4372 TSK Ťažba a spracovanie kameňa
4373 TAU Ťažba a úpravníctvo
4374 TZJ Ťažobné stroje
4375 TMM Technická analýza makromolekulárnych látok
4376 TBI Technická aplikácia biológie
4377 TZY Technická aplikácia fyziky
4378 THX Technická aplikácia chémie
4379 TDG Technická diagnostika
4380 TDK Technická dokumentácia
4381 TTD Technická estetika a dizajn
4382 TFO Technická fotografia
4383 TFY Technická fyzika
4384 THY Technická geológia a hydrológia
4385 TEG Technická grafika
4386 TCE Technická chémia
4387 TKB Technická kontrola výroby
4388 THK Technická korešpondencia
4389 TNI Technická mechanika
4390 TNA Technická normalizácia a skúšobníctvo
4391 TAO Technická optika
4392 TPA Technická príprava
4393 TPV Technická príprava výroby
4394 TTO Technická tvorivosť
4395 TEH Technická výchova
4396 TEE Technická výchova - elektrotechnika
4397 TLG Technická výchova - LEGO
4398 TES Technická výchova - ľudové remeslá
4399 TER Technická výchova - modelárstvo
4400 THE Technická výchova - rozšírená
4401 VHV Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ
4402 TEI Technické a ekonomické informácie
4403 TEQ Technické a technologické vzdelávanie
4404 TAI Technické aplikácie
4405 TAB Technické aplikácie biológie
4406 TAY Technické aplikácie elektrotechniky
4407 TAF Technické aplikácie fyziky
4408 TAC Technické aplikácie chémie
4409 TCV Technické cvičenia
4410 TCW Technické cvičenie
4411 TNH Technické činnosti
4412 TCK Technické kreslenie
4413 TKK Technické kreslenie a aplikovaná deskriptívna geometria
4414 TKD Technické kreslenie a deskriptívna geometria
4415 TKN Technické kreslenie a modelovanie
4416 TKL Technické kreslenie a písmo
4417 TKR Technické kreslenie a reštaurátorská dokumentácia
4418 TMA Technické materiály
4419 TIC Technické merania
4420 TMN Technické meranie
4421 TMW Technické meranie - cvičenia
4422 TNM Technické normy
4423 PTI Technické poštové a telekomunikačné zariadenia
4424 TNR Technické práce
4425 TNE Technické praktikum
4426 TPT Technické prostriedky
4427 TPI Technické prostriedky a výcvik
4428 TNS Technické sklo
4429 TMR Technické spojové meranie
4430 TSZ Technické spojové zariadenia
4431 TTR Technické textilné rozbory
4432 HWW Technické vybavenie počítačov
4433 TVQ Technické výpočty
4434 TZR Technické zariadenia
4435 TZU Technické zariadenia automatitácie
4436 TKE Technické zariadenia budov
4437 TZN Technické zariadenia knižníc
4438 TZZ Technické zariadenia v živočíšnej výrobe
4439 TZB Technické zariadenie budov
4440 THH Technické zariadenie knižníc
4441 TRN Technické zobrazovanie
4442 TOE Technicko-ekonomické informácie
4443 TDZ Technický dizajn
4444 THD Technika
4445 TPK Technika a prevádzka koľajových vozidiel
4446 TBA Technika a tvorba životného prostredia
4447 TAN Technika administrácie - stenotypistika
4448 TEA Technika administratívy
4449 TAH Technika administratívy a hospodárska korešpondencia
4450 TAK Technika administratívy a korešpondencia
4451 TAL Technika administratívy sociálnej práce
4452 THZ Technika administratívy v železničnej prevádzke
4453 TAE Technika aplikácie elektrotechniky
4454 TCR Technika cestovného ruchu
4455 TEJ Technika jazdy
4456 TLR Technika líčenia a úprava účesov
4457 TOH Technika obchodu
4458 TOB Technika obsluhy
4459 TSO Technika obsluhy a služieb
4460 TPO Technika počítačov
4461 TIH Technika práce
4462 TPJ Technika predaja
4463 TPY Technika prevádzky
4464 TRM Technika prípravy pokrmov
4465 TCP Technika prostredia
4466 TSC Technika služieb cestovného ruchu
4467 TCB Technika v automobiloch
4468 TBP Technika vodenia bábok a prednes
4469 TBJ Technika vodenia jednoduchých bábok a prednes
4470 TZI Technika žiarenia
4471 TFM Techniky a technológie trikového filmu
4472 TLA Techniky líčenia a úprava účesov
4473 RPT Techniky ručných prác
4474 TEC Technológia
4475 TFG Technológia - flexografia
4476 TGH Technológia - hĺbkotlač
4477 TGG Technológia - chemigrafia
4478 TKG Technológia - kníhtlač
4479 TKF Technológia - konštrukcia a výroba obalov
4480 TMB Technológia - mechanik opravár
4481 TGP Technológia - ofsetová tlač
4482 TGR Technológia - reprodukčná fotografia
4483 TGM Technológia - sadzba
4484 SSD Technológia - suché stavby
4485 TZO Technológia - zameranie na obsluhu
4486 TZH Technológia - zameranie na pohostinstvo
4487 TPU Technológia - zameranie na prípravu jedál
4488 TGE Technológia a cvičenia
4489 HOQ Technológia a hodnotenie potravín
4490 TCZ Technológia a kameňorez
4491 TLC Technológia a laboratórne cvičenia
4492 TZF Technológia a praktic. technolog. cvičenia - zhotovov.tlačiarensk. formy
4493 PTJ Technológia a praktické technologi. cvič. - prehľad polygrafickej výroby
4494 TCQ Technológia a praktické technologické cvičenia - finálna výroba
4495 TRF Technológia a praktické technologické cvičenia - reprodukčná fotografia
4496 TSD Technológia a praktické technologické cvičenia - sadzba
4497 TPQ Technológia a praktické technologické cvičenia - tlač
4498 TAA Technológia a spoločenská výchova
4499 TIS Technológia a stolovanie
4500 THC Technológia a technologické cvičenia
4501 TGF Technológia a technologické cvičenia - fotografovanie
4502 TGL Technológia a technologické cvičenia - hĺbkotlač
4503 TGN Technológia a technologické cvičenia - knihárstvo
4504 TTC Technológia a technologické cvičenia - knihtlač
4505 TTI Technológia a technologické cvičenia - litografia
4506 TTM Technológia a technologické cvičenia - materiál
4507 TTN Technológia a technologické cvičenia - priemyselná retuš
4508 TTF Technológia a technologické cvičenia - reprodukčná fotografia
4509 TTQ Technológia a technologické cvičenia - sieťotlač
4510 TTZ Technológia a technologické cvičenia - technická reprodukcia
4511 TTY Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie papiera
4512 TTW Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie sadry
4513 TTG Technológia a technologické cvičenia - typografia
4514 TWP Technológia a technologické cvičenia - zinkografia
4515 TLZ Technológia a zariadenia
4516 TPN Technológia a zariadenia pre pranie
4517 THB Technológia balenia
4518 TBL Technológia bielizne
4519 TGB Technológia bielizníctva
4520 TBK Technológia brúsenia drahých kameňov
4521 TCG Technológia čipkárstva
4522 TNC Technológia čistenia
4523 TCF Technológia frézovania
4524 TGS Technológia gastronomických služieb
4525 THM Technológia hrubej keramiky
4526 THN Technológia hutníckej výroby
4527 THG Technológia hydinárskeho priemyslu
4528 TCH Technológia chovu hydiny
4529 TIR Technológia internetu
4530 TGJ Technológia jemnej keramiky
4531 TEK Technológia keramiky
4532 TGK Technológia kože
4533 TLE Technológia lesnej výroby
4534 TFL Technológia liekových foriem
4535 TCM Technológia materiálov
4536 TME Technológia mikroelektroniky
4537 TMO Technológia montáže
4538 TOO Technológia montáže a opráv
4539 TNO Technológia montáží a opráv
4540 TLB Technológia obrábania
4541 TOQ Technológia obrábania kovov
4542 OHY Technológia obsluhy
4543 TOR Technológia odevnej výroby
4544 TEO Technológia odevov
4545 TDV Technológia odievania
4546 TOP Technológia opráv
4547 TOA Technológia opráv automobilov
4548 TCL Technológia opráv chladiarenských zariadení
4549 TLI Technológia opráv lietadiel
4550 TOT Technológia opráv poľnohospodárskej techniky
4551 TGQ Technológia opráv váh
4552 TPP Technológia papiera
4553 TEW Technológia pletených a netkaných textílií
4554 TPL Technológia pletiarstva
4555 TPC Technológia pletiarstva a tkáčstva
4556 THP Technológia pohostinstva
4557 TPW Technológia pokrmov
4558 TGY Technológia poľnohospodárskej výroby
4559 TEP Technológia polymérov
4560 TZC Technológia pozlacovania
4561 TGT Technológia prác v traťovom hospodárstve
4562 TAD Technológia pradenia
4563 TPD Technológia pradiarstva
4564 TNP Technológia prania
4565 TGX Technológia prania a čistenia
4566 TOL Technológia pre mliekárenskú výrobu
4567 TLS Technológia pre výrobu piva a sladu
4568 TPM Technológia presnej mechaniky
4569 TJP Technológia prípravy jedál
4570 TJE Technológia prípravy jedál a stolovania
4571 PJD Technológia prípravy jedál a stolovanie
4572 EPP Technológia prípravy pokrmov
4573 TCJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenia
4574 THJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenie
4575 TPB Technológia prípravy pokrmov a stolovanie
4576 TKT Technológia prípravy pokrmov a technika obsluhy
4577 TRV Technológia rastlinnej výroby
4578 TRO Technológia ropy
4579 TRY Technológia rytectva
4580 TAS Technológia sadzby
4581 TCS Technológia skla
4582 TNK Technológia skladovania
4583 TSF Technológia služieb cestovného ruchu
4584 TSQ Technológia služieb cestovného ruchu - praktikum
4585 TCI Technológia služieb cestovných kancelárií
4586 TPH Technológia služieb na úseku príjmu hosťa
4587 TUH Technológia služieb na úseku ubytovania hosťa
4588 TSU Technológia smaltu
4589 THR Technológia spracovania hrozna
4590 TSH Technológia spracovania hydiny
4591 TZK Technológia spracovania kameňa
4592 TGZ Technológia spracovania ovocia a zeleniny
4593 TSI Technológia spracovania papiera a lepenky
4594 TSP Technológia spracovania poľnohospodárskych produktov
4595 TSL Technológia spracovania poľnohospodárskych výrobkov
4596 TCA Technológia správ
4597 TSS Technológia sprievodcovských služieb
4598 TSB Technológia stavby lodí
4599 TLO Technológia stavieb
4600 TCU Technológia sústruženia
4601 TTA Technológia ťažby
4602 TTS Technológia ťažby a spracovania kameňa
4603 TTB Technológia ťažby kameňa
4604 TTX Technológia textílií
4605 TXU Technológia textilu
4606 TTK Technológia tkáčstva
4607 THT Technológia tkania
4608 TTL Technológia tlače
4609 TGW Technológia tukov
4610 TTV Technológia tvorby
4611 TUU Technológia údržieb a opráv
4612 TUK Technológia umeleckého kováčstva
4613 TGU Technológia umeleckého odievania
4614 TUO Technológia umeleckého odlievania
4615 TEU Technológia úpravníctva
4616 TUG Technológia úpravy kameňa
4617 TVN Technológia vína a nápojov
4618 TVL Technológia vlákien
4619 THO Technológia vody
4620 TIA Technológia vŕtania
4621 TVY Technológia výroby
4622 TYR Technológia výroby automobilov
4623 TVP Technológia výroby celulózy a papiera
4624 TVG Technológia výroby galantérie
4625 TVJ Technológia výroby jedál
4626 TGV Technológia výroby kameňa
4627 TVB Technológia výroby kameniva
4628 TVO Technológia výroby obuvi
4629 THA Technológia zameranie na obsluhu
4630 THQ Technológia zameranie na pohostinstvo
4631 TTJ Technológia zameranie na prípravu jedál
4632 TAZ Technológia zariadení
4633 TZP Technológia zariadenia pre pranie
4634 TDM Technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok
4635 TZL Technológia zlatníctva
4636 TZV Technológia živočíšnej výroby
4637 TZM Technológia životného prostredia
4638 TDO Technologická dokumentácia
4639 TDP Technologická dokumentácia (protokoly)
4640 TSM Technologické a strojnícke merania
4641 TGC Technologické cvičenia
4642 THL Technologické cvičenia galantérie
4643 TCO Technologické cvičenia obuvnícke
4644 TOG Technologické cvičenia z galantérie
4645 TCD Technologické cvičenia z odievania
4646 TJL Technologické cvičenia z prípravy jedál
4647 THI Technologické cvičenie
4648 THV Technologické cvičenie obuvnícke
4649 TCN Technologické cvičenie z prípravy jedál
4650 TGI Technologické cvičenie z galantérie
4651 TGD Technologické cvičenie z odievania
4652 TSY Technologické postupy
4653 VTC Technologické výpočty
4654 TZD Technologické zariadenia
4655 TIE Technológie II
4656 TIU Technológie internetu
4657 TOW Technológie ochrany životného prostredia
4658 TMC Tekutinové mechanizmy
4659 TKM Telekomunikácie
4660 TPS Telekomunikácie a počítačové siete
4661 TZA Telekomunikačná a zabezpečovacia technika
4662 TKO Telekomunikačná prevádzka
4663 TEL Telekomunikačná technika
4664 TFT Telekomunikačná technika a prenosová technika
4665 TLU Telekomunikačné služby
4666 TSA Telekomunikačné služby a obchod
4667 TEZ Telekomunikačné zariadenia
4668 TSV Telesná a športová výchova
4669 TKU Telesná kultúra
4670 TEV Telesná výchova
4671 TVI Telesná výchova liečebná
4672 TOS Telesná výchova oslabených
4673 TVM Telesná výchova s metodikou
4674 TYS Telesná výchova so špeciálnym zameraním
4675 TVS Telesná výchova špecializácia
4676 TLK Televízna a komunikačná technika
4677 TZT Televízna technika
4678 TWT Telová tvorba
4679 OIT Teoretická časť odbornej zložky
4680 TDY Teória a dejiny kultúry
4681 TTU Teória a dejiny tanca a baletu
4682 TAM Teória a metodika animačných činností
4683 TMT Teória a metodika tanca
4684 TXS Teória a prax sociálnej práce
4685 TRL Teória a psychológia reklamy
4686 TCX Teória cestovného ruchu
4687 TED Teória dizajnu
4688 TFR Teória fotografie
4689 THU Teória hutníckych procesov
4690 TIP Teória informačného prieskumu
4691 TIT Teória interiérovej tvorby
4692 TEY Teória jazdy
4693 TJD Teória jazdy a dostihový poriadok
4694 TJI Teória jazdy na koni
4695 TKI Teória komunikácie
4696 TLD Teória lode
4697 TMX Teória marketingu
4698 TMQ Teória medzinárodného obchodu
4699 TMV Teória mimovládnych organizácií
4700 OOP Teória obchodu a obchodného podnikania
4701 TOI Teoria potravín
4702 TPR Teória pradenia
4703 TRI Teória riadenia
4704 TEB Teória šitia
4705 TTE Teória telesnej kultúry
4706 VMI Teória výchovy mimo vyučovania
4707 TVV Teória vyučovania a výchovy
4708 TVF Teória vývoja fotografie
4709 TGA Tepelná energia
4710 TET Tepelná technika
4711 TPG Tepelná energetika
4712 TSN Tepelné spracovanie
4713 TPF Tepelné stroje
4714 TKH Terapeutické a korektné cvičenia
4715 TXL Textil
4716 TXT Textílie a plasty
4717 TXD Textilná dizajnatúra
4718 TEX Textilná technológia
4719 TXV Textilná výroba
4720 TXM Textilné materiály
4721 TEN Textilné návrhárstvo
4722 TKY Textilné techniky
4723 TDE Textilný dizajn
4724 TEM Textilný materiál
4725 TXP Textové procesory
4726 TKV Tkáčska tvorba
4727 TKA Tkáčstvo
4728 TKP Tkáčstvo a pletiarstvo
4729 TKC Tkanie na tkáčskom stave
4730 TLT Tlačiarenská tvorba
4731 TTH Tlačiarenské techniky
4732 TCT Tlačová technika
4733 TLF Tlačové formy
4734 TLP Tlačové procesy
4735 TVT Tlačové techniky
4736 TVC Tovaroznalecké cvičenia
4737 TZW Tovaroznalecké cvičenie
4738 TVZ Tovaroznalectvo
4739 TZG Tovaroznalectvo a technológia
4740 TOV Tovaroznalectvo a výživa
4741 TOX Toxikológia
4742 TQP Tradičné a ekologické poľnohospodárstvo
4743 TLV Tradičné ľudové výrobné a remeselné techniky
4744 TRP Tradičné poľnohospodárstvo
4745 TRK Trakčná energetika
4746 TNV Trakčné nezávislé vozidlá
4747 TNZ Trakčné nezávislé vozidlá a železničné vozy
4748 TRZ Trakčné vozidlá
4749 TZE Trakčné závislé vozidlá
4750 TRA Traktory a automobily
4751 TRH Traťové hospodárstvo
4752 TSJ Traťové stroje a mechanizmy
4753 TAT Traťové stroje a zariadenia
4754 TRE Trepárenská technológia
4755 JC3 Tretí cudzí jazyk
4756 TRU Trhová úprava a predaj produktov živočíšnej výroby
4757 TPZ Trhová úprava a predaj zeleniny
4758 THS Trhové služby
4759 THF Triednická hodina
4760 TUP Turistické programy
4761 TUV Turistika na vidieku
4762 TVR Tvárnenie
4763 TVK Tvárnenie kovov
4764 TVA Tvarovanie
4765 TRR Tvarovanie a rytectvo razníc
4766 TDR Tvarovanie dreva
4767 TAR Tvarovanie skla
4768 TSR Tvarovanie strihov
4769 TUS Tvarovanie úžitkového skla
4770 TVE Tvaroznalectvo
4771 TYU Tvary umenia
4772 TNN Tvorba a navrhovanie nábytku
4773 TOZ Tvorba a ochrana životného prostredia
4774 TDJ Tvorba a riadenie projektov
4775 THW Tvorba hier a www stránok
4776 TMD Tvorba módy
4777 TWO Tvorba objektu
4778 TPE Tvorba prezentácie
4779 TFP Tvorba projektov
4780 TBZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
4781 TWD Tvorba prostredia
4782 TVU Tvorba šperku a odevu
4783 TWS Tvorba web stránok
4784 TBR Tvorba životného prostredia
4785 TZS Tvorba životného štýlu
4786 TON Tvorenie
4787 TRC Tvorenie a rozvíjanie reči
4788 TMP Tvoríme v prírodovede
4789 TDA Tvorivá dramatika
4790 TDS Tvorivá dramatika špecializácia
4791 TIF Tvorivá informatika
4792 TIB Tvorivá informatika s Baltíkom
4793 TMI Tvorivá matematika
4794 TWA Tvorivá slovenčina
4795 TEF Tvorivé čítanie
4796 CPT Tvorivé čítanie a písanie
4797 TVD Tvorivé dielne
4798 TOF Tvorivé písanie
4799 TID Tvorivé písanie a dramatika
4800 TOC Tvorivé tematické čítanie
4801 TIZ Tvorivé zručnosti
4802 TYF Tyflopédia
4803 TYP Typografia
4804 TST Typológia stavieb
4805 TYH Týždenný počet hodín
4806 UPX Učebná prax
4807 UCE Účelové cvičenia v teréne
4808 UCV Účelové cvičenie
4809 UAK Učenie a komunikácia
4810 UTV Účesová tvorba
4811 UCP Učíme sa s počítačom
4812 CUN Účtovnícke cvičenia
4813 USO Účtovnícky softvér v praxi
4814 UCT Účtovníctvo
4815 UFI Účtovníctvo a financovanie
4816 UCK Účtovníctvo a korešpondencia
4817 UAR Účtovníctvo a riadenie
4818 UCR Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
4819 UCS Účtovníctvo a štatistika
4820 UC1 Účtovníctvo I
4821 UC2 Účtovníctvo II
4822 UVP Účtovníctvo s využitím PC
4823 UCX Účtovníctvo v praxi
4824 UDC Účtovníctvo, dane a ceny
4825 UDD Údržba a diagnostika
4826 UDR Údržba a opravy
4827 UOC Údržba a opravy cestných vozidiel
4828 UKV Údržba a opravy koľajových vozidiel
4829 URZ Údržba a opravy plavidiel
4830 UOV Údržba a opravy vozidiel
4831 UBA Údržba bicykla
4832 ULS Údržba lesných stavieb a zariadení
4833 UMU Údržba mopedu
4834 UBV Údržba motorových vozidiel
4835 UDT Údržba textílií
4836 UDZ Údržba zariadení
4837 UAO Údržby a opravy
4838 UDO Udržiavanie a oprava
4839 KWR Ukrajinská konverzácia
4840 UJJ Ukrajinský jazyk
4841 UJL Ukrajinský jazyk a literatúra
4842 UJO Ukrajinský jazyk v odbore
4843 UIZ Umelá inseminácia hospodárskych zvierat
4844 UMC Umelecká činnosť
4845 UMH Umelecká činnosť - hudobná
4846 UML Umelecká činnosť - literárnodramatická
4847 UMS Umelecká činnosť - spevácka
4848 UMT Umelecká činnosť - tanečná
4849 UMV Umelecká činnosť - výtvarná
4850 UMF Umelecká fotografia
4851 UMO Umelecká mozaika
4852 UPI Umelecká prax interná
4853 UPK Umelecká prax klasického tanca
4854 UPU Umelecká prax ľudového tanca
4855 UPM Umelecká prax moderného tanca
4856 UPV Umelecká prax verejná
4857 UPA Umelecká produkcia
4858 UMA Umelecká výchova
4859 UOD Umelecké odlievanie
4860 UST Umelecké štukatérstvo
4861 UVY Umelecké výšivkárstvo
4862 UZK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo
4863 UPZ Umeleckoremeselné pozlacovanie
4864 UPO Umelecko-remeselné pozlacovanie
4865 URP Umeleckoremeselné práce
4866 UME Umelecko-remeselné práce
4867 USR Umeleckoremeselné spracovanie dreva
4868 USD Umelecko-remeselné spracovanie dreva
4869 UMP Umelecký prednes
4870 UMK Umelecký prednes a kultúra hovoreného prejavu
4871 UMR Umelý chov rýb
4872 UCU Umenie a cestovný ruch
4873 UAF Umenie a fotografia
4874 UKL Umenie a kultúra
4875 UAT Umenie a tvorivosť
4876 UZP Umenie a životné prostredie
4877 UEH Umenie hrou
4878 UKT Umenie komunikovať
4879 UMN Umenie okolo nás
4880 URO Umenie rokovať
4881 USX Úprava a skúšanie textílií
4882 USI Úprava a spracovanie textílií
4883 UHN Úprava hornín
4884 UAV Úprava nerastných surovín
4885 UPD Úprava rúd
4886 UTX Úprava textílií
4887 UPT Úprava tlačovín
4888 URA Úpravarenské stroje
4889 USZ Úpravárenské stroje a zariadenia
4890 UPS Úpravnícke stroje
4891 UPR Úpravníctvo
4892 URB Urbanizmus
4893 UGM Urgentná medicína
4894 USV Ústredné vykurovanie
4895 UAL Úvod do anglickej literatúry
4896 UDH Úvod do hudobnej skladby
4897 UVK Úvod do kompozície
4898 ULA Úvod do literatúry v anglickom jazyku
4899 MEU Úvod do makroekonómie
4900 UDM Úvod do motorizmu
4901 UDP Úvod do podnikania
4902 UDS Úvod do práce sociálneho pracovníka
4903 USE Úvod do sociálnej práce
4904 USP Úvod do sveta práce
4905 UVS Úvod do špecializácie
4906 UPL Územné plánovanie
4907 UEE Úžitková elektrická energia
4908 UOP Úžitková optika
4909 UZI Úžitkové výtvarníctvo
4910 UDI Úžitkový dizajn
4911 VKA Vákuová technika
4912 VRE Varenie
4913 VAO Vata a obväzový materiál
4914 VZC Vážiace zariadenia
4915 VZR Väzby a rozbory kovových tkanín a sít
4916 VAI Väzby a rozbory pletení
4917 VRP Väzby a rozbory pletenín
4918 VAL Väzby a rozbory pletených výrobkov
4919 VRX Väzby a rozbory textílií
4920 VRT Väzby a rozbory tkanín
4921 VAR Väzby a rozbory tkanín a pletených výrobkov
4922 VPN Väzby plátenín
4923 VAP Väzby pletenín
4924 VAT Väzby tkanín
4925 VBT Väzby tkanív
4926 VZY Včelárska technika a základy ovocinárskej mechanizácie
4927 VCE Včelárstvo
4928 VCI Včelia pastva
4929 VCP Včelie produkty
4930 WPA Včelnice a včelia pastva
4931 VUC Vecné učenie
4932 VOL Vedecká a odborná literatúra
4933 VEE Vedecké informácie
4934 VIK Vedecké informácie a knihovníctvo
4935 VDI Vedeckotechnické a ekonomické informácie
4936 VTE Vedecko-technické a ekonomické informácie
4937 DTI Vedeckotechnické informácie
4938 VEI Vedecko-technické informácie
4939 VTI Vedecko-technické spracovanie informácií
4940 VHI Vedecko-technické spracúvanie informácií
4941 VDO Vedenie domácnosti
4942 VDV Vedenie domácnosti a výživa
4943 KZC Vedenie krúžku záujmových činností
4944 VMZ Vedenie motorového vozidla
4945 VMW Vedenie motorových vozidiel
4946 DNK Vedenie podniku
4947 VVF Vedenie vlastnej firmy
4948 VZB Vedenie zboru
4949 VJA Vedľajší jazyk
4950 VEM Vedomosti
4951 VOS Vedy o spoločnosti
4952 VSA Verejná správa
4953 VFI Verejné financie
4954 VIS Verejné informačné služby
4955 VEN Veslovanie
4956 VEC Veterinárna chirurgia
4957 VPS Veterinárna prevencia a starostlivosť
4958 VES Veterinárna starostlivosť
4959 VS2 Veterinárna starostlivosť 2
4960 VEL Veterinárne lieky
4961 VEV Veterinárne vedy
4962 VHD Veterinárny hygienický dozor
4963 VET Veterinárstvo
4964 VLG Vetológia
4965 VIA Viazačstvo
4966 VAE Viazačstvo a aranžérstvo kvetín
4967 VIT Viazačstvo kvetín
4968 VAK Viazanie a aranžovanie kvetín
4969 VKE Viazanie kvetín
4970 VIO Video
4971 VIB Videotvorba
4972 VID Vidiecka turistika
4973 VVO Vinárstvo
4974 VVG Víno v gastronómii
4975 VIN Vinohradníctvo
4976 VIV Vinohradníctvo a vinárstvo
4977 VIR Virtuálna knižnica
4978 VRS Virtuálny svet
4979 VIE Visage English
4980 VIZ Vizáž
4981 VLK Vlasová a pleťová kozmetika
4982 VLS Vlasová kozmetika
4983 VLA Vlastiveda
4984 VLN Vlnárstvo
4985 VLO Vlnoznalstvo
4986 VNB Vnútorné choroby
4987 VNL Vnútorné lekárstvo
4988 VMS Vodné a melioračné stavby
4989 VDC Vodné cesty
4990 VCT Vodné čerpadlá a turbíny
4991 VOH Vodné hospodárstvo
4992 VDS Vodné stavby
4993 VDN Vodné toky
4994 VOE Vodohospodárska ekológia
4995 VHP Vodohospodárska prevádzka
4996 VHO Vodohospodárska technológia
4997 VHL Vodohospodárske dielo
4998 VOM Vodohospodárske merania
4999 VHC Vodohospodárske procesy
5000 VHS Vodohospodárske stavby
5001 VOD Vodohospodárske zariadenia
5002 VDM Vodohospodársky manažment
5003 VFO Vokálne polyfónie
5004 VLB Volejbal
5005 VVP Voliteľné všeobecno-vzdelávacie predmety
5006 VLP Voliteľné vyučovacie predmety
5007 VOJ Voliteľný jazyk
5008 VDB Voliteľný odborný predmet
5009 VOP Voliteľný predmet
5010 VVV Voliteľný všeobecný predmet
5011 VKI Voľná kompozícia
5012 VOK Voľné kreslenie
5013 VAA Vozidlá a prevádzka
5014 VMD Vozidlá MHD
5015 VTA Vŕtacie zariadenia
5016 VTJ Vrtné a ťažné stroje
5017 VTW Vŕtne a ťažné veže
5018 VRN Vŕtne zariadenia
5019 VSE Všeobecná a fyzikálna chémia
5020 VEO Všeobecná ekonomická teória
5021 VDH Všeobecná hudobná náuka a dejiny hudby
5022 VHY Všeobecná hygiena
5023 VNH Všeobecná náuka o hudbe
5024 VPG Všeobecná polygrafia
5025 VTH Všeobecná technická chémia
5026 VZO Všeobecná zootechnika
5027 VSH Všeobecné chovateľstvo
5028 VSR Všeobecné rybárstvo
5029 VZF Všeobecné základy a názvoslovie farmaceutík
5030 VZH Všeobecné základy hydinárstva
5031 VZZ Všeobecné základy živočíšnej výroby
5032 VUY Všeobecné zásady chovu hydiny
5033 VSC Všeobecno-vzdelávacie predmety
5034 VCH Všeobecný chov
5035 VMN Všeobecný manažment
5036 VKL Vybrané kapitoly z dejín Slovenska
5037 VFY Vybrané kapitoly z fyziky
5038 VSM Vybrané kapitoly z matematiky
5039 VKO Vybrané kapitoly z odboru
5040 VPP Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychológie
5041 VLM Vybrané laboratórne metódy
5042 VBO Vybrané odbory
5043 VSJ Vybrané state z dejín umenia
5044 VBE Vybrané state z matematiky
5045 VYB Vybrané state z odboru
5046 VZT Vybrané state z technológie
5047 VSU Vybrané state z teórie umenia
5048 VYH Vybrané techniky
5049 VPB Výcvik psov
5050 VAU Výchova a vzdelávanie detí s autizmom
5051 VYD Výchova a vzdelávanie dospelých
5052 VBP Výchova k bezpečnému správaniu
5053 VLV Výchova k ľudským právam
5054 VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu
5055 VKM Výchova k mravnosti a občianstvu
5056 VOC Výchova k ochrane človeka
5057 VPD Výchova k podnikaniu
5058 VYR Výchova k rodičovstvu
5059 VRK Výchova k rómskej kultúre
5060 VPH Výchova k sociálnemu správaniu
5061 VSB Výchova k sociálnym zručnostiam
5062 VCZ Výchova k zdraviu
5063 VMV Výchova mimo vyučovania
5064 VUM Výchova umením
5065 VVC Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
5066 VPE Výchovné poradenstvo
5067 VVB Výchovno-vzdelávací blok
5068 VYE Výkonová elektronika
5069 VED Výkonová elektronika v doprave
5070 VKT Vykurovacia technika
5071 VSY Vykurovacie systémy
5072 VYN Vykurovanie
5073 VKK Vykurovanie a klimatizácia
5074 VDT Výpočtová a didaktická technika
5075 VOT Výpočtová a organizačná technika
5076 VRI Výpočtová a riadiaca technika
5077 VYT Výpočtová technika
5078 VTF Výpočtová technika a informatika
5079 VSI Výpočtová technika a spracovanie informácií
5080 VDP Výpočtová technika v doprave
5081 VTO Výpočtová technika v odbore
5082 VTP Výpočtová technika v preprave
5083 VTL Výpočtová technika v službách
5084 VPV Výrazové prostriedky a ich vzťahy
5085 VMO Výroba a montáž
5086 WKT Výroba a rozbory kovových tkanív a sít
5087 VUV Výroba a úprava plátkov a strojčekov
5088 WBI Výroba bielizne
5089 VYC Výroba cukroviniek a trvanlivého pečiva
5090 VCU Výroba cukru a škrobu
5091 VCS Výroba čistých a špeciálnych chemikálií
5092 VDL Výroba drakov lietadiel
5093 VAD Výroba drevárskych polovýrobkov
5094 VFS Výroba fagotových strojkov
5095 VYF Výroba foriem
5096 VGT Výroba galantérneho tovaru
5097 VGM Výroba gramafónovýh platní a magnetofónových kaziet
5098 VHN Výroba hobojových nástrojov
5099 VKB Výroba káblov a vodičov
5100 VKP Výroba klarinetových plátkov
5101 VKH Výroba kníh
5102 VKN Výroba kníh a bibliografia
5103 VKF Výroba konfekcie
5104 VON Výroba konštrukčných dosiek
5105 VYL Výroba konštrukčných platní
5106 VYK Výroba kovov
5107 VTT Výroba kovových tkanív a sít
5108 VOZ Výroba koženej galantérie
5109 VRZ Výroba kožušín
5110 VKR Výroba krmív a úprava plodín
5111 VNA Výroba nábytku
5112 VNT Výroba netkaných textílií
5113 VAN Výroba neželezných kovov
5114 VBL Výroba obalových materiálov a obalov
5115 VOR Výroba obalových prostriedkov
5116 VOB Výroba obuvi
5117 VUP Výroba obuvi z usní a plastov
5118 VPL Výroba obuvníckych polotovarov
5119 VPA Výroba papiera
5120 VPI Výroba piva a sladu
5121 WPL Výroba plstí
5122 VPM Výroba prámikov
5123 VRC Výroba rukavíc
5124 VSV Výroba silikátových vlákien
5125 VRO Výroba skla
5126 VAS Výroba stavebných látok
5127 VBS Výroba strojcov
5128 VST Výroba strojkov
5129 VSN Výroba strunových nástrojov
5130 VSZ Výroba svetelných zdrojov
5131 VTK Výroba tkanín
5132 VUT Výroba umelých kvetín
5133 VUS Výroba usní
5134 VBA Výroba usní a kožušín
5135 WOZ Výroba vianočných ozdôb
5136 VZA Výroba zapínadiel
5137 VZS Výroba zvrškov obuvi
5138 VAZ Výroba železných kovov
5139 VTG Výrobky a technológie
5140 VPX Výrobná prax
5141 VYG Výrobná technológia
5142 VKS Výrobné konštrukcie
5143 VSD Výrobné stroje a zariadenia
5144 VBN Výrobné zariadenia
5145 VKV Vysielače a technika VKV
5146 VOI Výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár
5147 VPC Výskum v profesionálnej činnosti
5148 VFT Výskum vo fyzioterapii
5149 SDS Výskyt a spracovanie druhotných surovín
5150 VSS Výskyt a spracúvanie druhotných surovín - vybrané odborné state
5151 VAV Výstavba
5152 VYS Výstavníctvo
5153 VYM Vyšetrovacie metódy
5154 VPJ Vyšetrovacie prístroje
5155 VAH Výťahy
5156 VVN Výtvarná činnosť
5157 VDU Výtvarná dokumentácia
5158 VTV Výtvarná kultúra
5159 VPR Výtvarná príprava
5160 VVT Výtvarná tvorba
5161 WAT Výtvarná tvorba l
5162 WNT Výtvarná tvorba ll
5163 TYT Výtvarná tvorivosť
5164 VYV Výtvarná výchova
5165 VVM Výtvarná výchova s metodikou
5166 VVS Výtvarná výchova špecializácia
5167 WCI Výtvarné činnosti
5168 VMT Výtvarné materiály
5169 VSP Výtvarné spracovanie materiálu
5170 VTS Výtvarné stvárňovanie
5171 WTS Výtvarné štúdium
5172 RWT Výtvarné štúdium a realizácia výtvarnej tvorby
5173 VYY Výtvarné techniky
5174 VTR Výtvarné techniky a ručné práce
5175 VUK Výtvarné umenie v krajinotvorbe
5176 VHR Výtvarno - hudobné zručnosti
5177 VXC Výučba koncertných čísiel a scénické prax
5178 VYP Vyučovacia prax
5179 VXT Vyučovacia prax - tanečníci
5180 VDK Vyučovacia prax hlavného odboru
5181 VPK Vyučovacia prax hry na klavíri
5182 VXH Vyučovacia prax hudobnej výchovy
5183 VXS Vyučovacia prax spevu
5184 VPO Vyučovacia prax šk. odboru
5185 VTN Vyučovacia prax tanca
5186 VYX Vyučovacie predmety spolu
5187 OZZ Využitie a ochrana zemských zdrojov a geotechnických diel
5188 VYU Využitie elektrickej energie
5189 VLT Využitie lesnej techniky
5190 VMP Využitie mechanizačných prostriedkov
5191 VPT Využitie poľnohospodárskej techniky
5192 VSK Vývoj a stavba klavíru
5193 VMF Vývoj maliarstva a fotografie
5194 VYW Výživa
5195 VDA Výživa a dietetika
5196 VD2 Výživa a dietetika II.
5197 VZV Výživa a domácnosť
5198 VYQ Výživa a kŕmenie
5199 VKZ Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
5200 VEP Výživa a kŕmenie psov
5201 VNZ Výživa a kŕmenie zvierat
5202 VYZ Výživa a krmivárstvo
5203 VYA Výživa a krmovinárstvo
5204 VWS Výživa a šport
5205 VAW Výživa a varenie
5206 VVD Výživa a vedenie domácnosti
5207 VZI Výživa a zdravie
5208 VHZ Výživa hospodárskych zvierat
5209 VZK Výživa zvierat a krmovinárstvo
5210 VZN Vzduchotechnické zariadenia
5211 VZD Vzduchotechnika
5212 VZE Vzpieranie
5213 WIS Webové informačné systémy
5214 ZBN Zábavná angličtina
5215 ZNK Zábavná elektronika
5216 ZBG Zábavná logika
5217 ZMI Zábavná matematika
5218 ZBA Zabezpečovacia a oznamovacia technika
5219 ZAT Zabezpečovacia technika
5220 ZSY Zabezpečovacie systémy
5221 ZZP Zabezpečovacie zariadenia
5222 ZPO Záhradkárske potreby
5223 ZHK Záhradná a krajinná tvorba
5224 ZMH Záhradná mechanizácia
5225 ZTB Záhradná tvorba
5226 ZHE Záhradné stavby
5227 ZSB Záhradné stavby a urbanizmus
5228 ZSR Záhradné stroje
5229 ZZR Záhradné stroje, stavby a zariadenia
5230 ZHB Záhradnícka biológia
5231 ZHR Záhradnícka biológia a ekológia
5232 ZHA Záhradnícka výroba
5233 CZB Záhradnícke cvičenia
5234 ZAY Záhradnícke služby
5235 ZHD Záhradnícke stavby a urbanizmus
5236 ZSZ Záhradnícke stroje a zariadenia
5237 ZHJ Záhradnícke stroje, stavby a zariadenia
5238 ZHM Záhradnícky marketing
5239 ZRA Záhradníctvo
5240 ZOB Zahraničný obchod
5241 ZCO Záchranári civilnej ochrany
5242 ZSQ Záchranná služba
5243 ZSX Záchranná zdravotná služba (odborná klinická prax)
5244 ZKW Zákazková klobučnícka výroba
5245 ZTZ Zakladanie a starostlivosť o zeleň
5246 ZUZ Zakladanie a údržba zelene
5247 ZIZ Zakladanie inžinierských stavieb
5248 ZKS Zakladanie stavieb
5249 ZHN Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
5250 ZON Základná orientácia
5251 ZVT Základné výtvarné techniky
5252 ZAA Základy administratívy
5253 ZIE Základy administratívy a ekonómie
5254 ZAJ Základy anatómie
5255 ZGE Základy aplikovanej geológie
5256 ZTW Základy architektonickej tvorby
5257 ZGS Základy asistencie v stomatológii
5258 ZDA Základy astronómie
5259 ZRI Základy automatického riadenia
5260 ZKD Základy automatického riadenia výroby
5261 ZYA Základy automatizácie
5262 ZAI Základy automatizačnej techniky
5263 ZRD Základy automatizovaného riadenia
5264 ZYJ Základy automatizovaného riadenia výroby
5265 ZAQ Základy automobilovej elektrotechniky
5266 ZAB Základy baníctva
5267 ZBP Základy bankovníctva a poisťovníctva
5268 ZRL Základy biofyziky, biochémie a rádiológie
5269 ZBL Základy biológie
5270 ZBC Základy biotechnológií
5271 ZLB Základy botaniky
5272 ZCU Základy cestovného ruchu
5273 ZRH Základy cestovného ruchu a hotelierstva
5274 ZAD Základy dirigovania
5275 ZDT Základy dramatickej tvorby
5276 ZDH Základy dramatickej tvorby s bábkou
5277 ZEK Základy ekológie
5278 ZEH Základy ekonomickej psychológie
5279 ZDE Základy ekonómie
5280 ZEE Základy ekonómie a ekonomiky
5281 ZAN Základy ekonomiky
5282 ZEU Základy ekonomiky a predaja automobilov
5283 ZEI Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel
5284 ZEX Základy ekonomiky servisu a predaja vozidiel
5285 ZYI Základy elektronických meraní
5286 ZEN Základy elektroniky
5287 ZER Základy elektrotechnických meraní
5288 ZAE Základy elektrotechniky
5289 ZEA Základy elektrotechniky a automatizácie
5290 ZEY Základy estetiky
5291 ZEJ Základy estetiky a dizajnu
5292 ZKL Základy farmakológie
5293 ZFI Základy filozofie
5294 ZFM Základy finančného manažmentu
5295 ZAF Základy fotografovania
5296 ZFG Základy fyzickej geografie
5297 ZKF Základy fyziky
5298 ZYF Základy fyziológie hlavnej špecializácie - pravidlá
5299 ZYE Základy fyziológie telesných cvičení
5300 ZGG Základy geografie a geodézie
5301 ZAG Základy geológie
5302 ZAH Základy herectva
5303 ZUL Základy hospodárskej úpravy lesov
5304 ZHL Základy hotelierstva a stravovacích služieb v cestovnom ruchu
5305 ZHU Základy hudobnej skladby
5306 ZHV Základy hutníckej výroby
5307 ZHT Základy hutníckych pochodov
5308 ZKH Základy hutníctva
5309 ZHY Základy hydinárstva
5310 ZSH Základy hygieny stravovania
5311 ZYC Základy chemickej techniky
5312 ZYG Základy chemickej technológie
5313 ZCE Základy chirurgie
5314 ZHZ Základy chovu hospodárskych zvierat
5315 ZDC Základy chovu hydiny
5316 ZIY Základy inkluzívnej pedagogiky
5317 ZKA Základy k rodičovstvu
5318 ZKT Základy kinematografie a video
5319 ZKB Základy klinickej biochémie
5320 ZMB Základy klinickej biochémie a makrobiológie
5321 ZBI Základy klinickej biochémie a mikrobiológie
5322 ZKO Základy kníhovníctva a osvety
5323 ZKM Základy kompozície
5324 ZKK Základy komunikácie
5325 ZAK Základy konštrukcie
5326 ZDU Základy konštruovania
5327 ZKP Základy kováčstva a podkováčstva
5328 ZKE Základy krajinnej ekológie
5329 ZKR Základy krmovinárstva
5330 ZKV Základy kultúrno-výchovnej činnosti
5331 ZYK Základy kybernetiky
5332 ZYN Základy lesníctva
5333 ZLT Základy lesných stavieb
5334 ZYL Základy leteckej navigácie
5335 ZLG Základy logiky
5336 ZKG Základy logistiky
5337 ZMN Základy makroekonómie
5338 ZMA Základy manažmentu
5339 ZMM Základy manažmentu a marketingu
5340 ZMT Základy marketingu
5341 ZMP Základy medzinárodného práva
5342 ZAM Základy mechanizácie
5343 ZML Základy metrológie
5344 ZME Základy mikroekonómie
5345 ZMZ Základy monitoringu životného prostredia
5346 MMH Základy náuky o materiáloch - maliarske a natieračské práce
5347 TOD Základy odbornej prípravy
5348 ZOV Základy odevného výtvarníctva
5349 ZAO Základy odevníctva
5350 ZOD Základy odlievania
5351 ZOZ Základy ochrany zdravia
5352 ZDO Základy opráv
5353 ZOM Základy organizačného manažmentu
5354 ZOR Základy ošetrovania
5355 ZOE Základy ošetrovania a asistencie
5356 ZSE Základy ošetrovateľstva
5357 ZYQ Základy ovocinárstva
5358 ZPT Základy patológie
5359 ZGK Základy pedagogiky a psychológie
5360 ZPM Základy personálneho manažmentu
5361 ZPD Základy podnikania
5362 ZPQ Základy podnikania firmy
5363 MYP Základy podnikateľského myslenia
5364 MYT Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov
5365 ZPG Základy politológie
5366 ZPV Základy poľnohospodárskej výroby
5367 ZPN Základy poľnohospodárskej výroby a výživy zvierat
5368 ZPL Základy poľnohospodárstva
5369 ZDI Základy potravinárstva
5370 ZPX Základy práce s počítačom
5371 ZYP Základy práva
5372 ZPJ Základy práva a ekonomiky
5373 ZPP Základy práva a politológie
5374 ZKI Základy právneho a politologického myslenia
5375 ZPF Základy prenosu informácií
5376 ZAP Základy programovania
5377 ZCL Základy protipožiarnej a civilnej ochrany
5378 ZPY Základy psychológie
5379 ZPK Základy psychológie a komunikácie
5380 ZGY Základy psychológie a pedagogiky
5381 ZPH Základy psychológie a sociológie
5382 ZRS Základy rastlinnej výroby
5383 ZRF Základy refrakcie
5384 ZRR Základy remeselnej výroby
5385 ZRU Základy rétoriky v úradnom jazyku
5386 ZYR Základy riadenia
5387 ZRO Základy riadenia a organizácie
5388 ZRV Základy rodinnej výchovy
5389 ZSA Základy sadovníctva
5390 ZSC Základy scénografie
5391 ZYS Základy scénografie obuvi
5392 ZRM Základy sedlárstva a remenárstva
5393 ZYH Základy skladového hospodárstva
5394 ZAU Základy skúšobníctva
5395 ZSN Základy slovesnej tvorby
5396 ZNP Základy sociálnej práce
5397 ZCI Základy sociológie
5398 ZSM Základy somelierstva
5399 ZSF Základy spracovania informácií
5400 ZOH Základy spracovania ovocia a hrozna
5401 ZYY Základy spracovania ovocia a včelích produktov
5402 ZYZ Základy spracovania zeleniny a ovocia
5403 ZLA Základy stavebnej mechaniky
5404 ZSW Základy stavebnej výroby
5405 ZDB Základy stavieb
5406 ZAS Základy staviteľstva
5407 ZDS Základy stolovania
5408 ZSV Základy strojárskej výroby
5409 ZLR Základy strojárstva
5410 ZSJ Základy strojníctva
5411 ZYB Základy šitia
5412 ZOU Základy školského manažmentu
5413 ZSG Základy špeciálnej pedagogiky
5414 ZST Základy športového tréningu
5415 ZSP Základy športovej prípravy
5416 ZTT Základy štatistiky
5417 ZSU Základy štatistiky a účtovníctva
5418 ZYD Základy štúdiovej techniky
5419 ZTM Základy technickej chémie
5420 ZYT Základy technickej mechaniky
5421 ZTH Základy techniky
5422 ZTG Základy technológie
5423 MTH Základy technológie - maliarske a natieračské práce
5424 ZTL Základy telekomunikácií
5425 ZTV Základy telesnej výchovy
5426 ZTX Základy textilnej výroby
5427 ZNA Základy tvárnenia
5428 ZYU Základy účtovníctva
5429 UZA Základy úpravníctva
5430 ZUK Základy úspešnej komunikácie
5431 ZVZ Základy varenia a výživy
5432 ZYW Základy včelárstva
5433 ZVE Základy veterinárnej terminológie
5434 ZVB Základy veterinárstva
5435 ZAV Základy vinohradníctva
5436 ZVN Základy vizuálnej komunikácie
5437 VTZ Základy výpočtovej techniky
5438 ZKY Základy výpočtovej techniky v astronómii
5439 ZVD Základy výroby
5440 ZYO Základy výroby a odbornej prípravy
5441 ZVM Základy vyššej matematiky
5442 ZYM Základy výtvarného umenia
5443 ZDY Základy výtvarnej tvorby
5444 ZYV Základy výživy
5445 VDE Základy výživy a dietetika
5446 ZVV Základy výživy a varenia
5447 ZZC Základy zabezpečovacej techniky
5448 ZZH Základy záhradnej architektúry
5449 ZZG Základy záhradníckej technológie
5450 ZZY Základy záhradníckej výroby
5451 ZZZ Základy záhradníckych zariadení
5452 ZZA Základy záhradníctva
5453 ZIS Základy záhradníctva - sadovníctvo
5454 ZZE Základy zeleninárstva
5455 ZZL Základy zlievárenskej výroby
5456 ZJS Základy zo žurnalistiky
5457 ZZT Základy zošlachťovacej techniky
5458 ZZB Základy železničnej prevádzky
5459 ZZV Základy živočíšnej výroby
5460 ZZU Základy žurnalistiky
5461 ZDD Zamestnanie detí
5462 ZCH Zamestnanie chorých
5463 ZAZ Zápas
5464 ZPZ Zariadenia a prevádzka zlievární
5465 ZSD Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
5466 ZAW Zariadenia závodov
5467 ZZI Zariadenia zlievarní
5468 ZPI Zariadenie a prevádzka zlievární
5469 ZRP Zariadenie prevádzok
5470 ZAR Zariadenie závodov
5471 ZSI Zasielateľstvo
5472 ZAL Zásobovanie plynom
5473 ZVK Zásobovanie vodou a kanalizácia
5474 ZCN Zaujímavé čítanie
5475 ZZD Zaujímavosti zo svetadielov
5476 ZUJ Záujmová telesná výchova
5477 ZJK Záujmové krúžky
5478 ZJU Záujmové útvary
5479 ZXP Závislosť a prevencia
5480 ZVI Závislosti
5481 ZVL Zavlažovanie
5482 ZCT Zážitkové čítanie
5483 ZPW Zážitkové poznávanie
5484 ZOL Zborová a orchestrálna literatúra
5485 ZBT Zborová literatúra
5486 ZBD Zborový dirigent
5487 ZBS Zborový spev
5488 ZDK Zdobenie keramiky
5489 ZKC Zdravie a klinika chorôb
5490 ZPB Zdravie a pohyb
5491 ZTC Zdravotechnika
5492 ZPR Zdravotná príprava
5493 ZRT Zdravotná telesná výchova
5494 VDR Zdravotná výchova
5495 ZFS Zdravotná záchranná služba
5496 ZFP Zdravotná záchranná služba - odborná klinická prax
5497 ZVS Zdravotné a vodohospodárske stavby
5498 ZCA Zdravotné cviky a športové aktivity
5499 ZTN Zdravotné inštalácie
5500 ZDN Zdravotné náuky
5501 ZET Zdravotnícka etika
5502 ZDP Zdravotnícka propedeutika
5503 ZDL Zdravotnícka starostlivosť
5504 ZVO Zdravotnícka technika
5505 ZNV Zdravotnícka výchova
5506 ZVR Zdravotnícka výchova a starostlivosť o dieťa
5507 ZVH Zdravotnícke a vodohospodárske stavby
5508 ZDF Zdravotnícke náuky
5509 ZDG Zdravotnícke potreby
5510 ZZK Zdravotnícke zákonodarstvo
5511 ZDV Zdravotníctvo
5512 ZDR Zdravoveda
5513 ZAC Zdravoveda a opatrovateľská činnosť
5514 ZSS Zdravoveda a sociálne služby
5515 ZSO Zdravoveda a starostlivosť o človeka
5516 ZOC Zdravoveda a základy opatrovateľskej činnosti
5517 ZRZ Zdravý spôsob života
5518 ZZS Zdravý životný štýl
5519 ZRE Zdroje a premena energie
5520 ZTA Zdroje tepla
5521 ZEL Zeleninárstvo
5522 ZEO Zeleninárstvo a kvetinárstvo
5523 ZEC Zeleninárstvo a ovocinárstvo
5524 ZNT Zelený svet
5525 ZRY Zememeračské rysovanie
5526 ZEM Zemepis
5527 ZCR Zemepis cestovného ruchu
5528 ZZM Zemepis pre 5.-9. roč. ZŠ
5529 ZMS Zemepisný seminár
5530 ZMK Zemiakárstvo
5531 ZHO Zhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok
5532 ZHS Zhotovovanie stomatologických protéz
5533 ZTR Zhotovovanie strihov
5534 ZLK Zlatnícke praktiká
5535 ZLM Zlatnícke praktikum
5536 ZLS Zlatníctvo a strieborníctvo
5537 ZLV Zlievačská výroba
5538 ZLC Zlievačské cvičenia
5539 ZLO Zlievačské cvičenie
5540 ZLE Zlievačstvo
5541 ZLI Zlievárenská technológia
5542 ZLN Zlievárenské cvičenia
5543 ZMV Zmyslová výchova
5544 ZMR Zmyslová výchova a základy matematických predstáv
5545 ZHP Zoohygiena a prevencia
5546 ZOO Zoológia
5547 ZOS Zootechnické služby
5548 ZOA Zootechnika
5549 ZTE Zošľachťovacia technika
5550 ZCS Zošľachťovacie procesy
5551 ZLP Zošľachťovacie procesy a zariadenia
5552 ZOX Zošľachťovanie a skúšanie textílií
5553 ZOP Zošľachťovanie pletenín
5554 ZSL Zošľachťovanie skla
5555 ZOT Zošľachťovanie textílií
5556 ZUU Zošľachťovanie úžitkového skla
5557 ZRK Zriaďovanie kamenárskych prevádzok
5558 ZUA Zručnosti v anglickom jazyku
5559 ZUS Zušľachťovanie a skúšanie textílií
5560 ZTS Zušľachťovanie skla
5561 ZUT Zušľachťovanie textílií
5562 ZVA Zváranie
5563 ZWP Zváranie plastov
5564 ZIC Zvedavé písanie a čítanie
5565 ZKU Zvedavý Kolumbus
5566 ZVF Zvuková dramaturgia filmu
5567 ZVC Zvuková technika
5568 ZED Železničná doprava
5569 ZEG Železničná geografia
5570 ZZN Železničná preprava
5571 ZPU Železničná preprava a účtovníctvo
5572 ZEP Železničná prevádzka
5573 ZES Železničné staviteľstvo
5574 ZNI Železničné trate
5575 ZEV Železničné vozidlá
5576 ZSK Železničný spodok a zvršok
5577 ZEZ Železničný zemepis
5578 ZPA Žiacky parlament
5579 ZCJ Živé čítanie
5580 ZIV Živočíšna výroba
5581 ZII Živočíšna výroba II
5582 ZVY Živočíšne výrobky
5583 ZIP Životné prostredie
5584 ZPE Životné prostredie a ekopolitika
5585 ZIH Životné prostredie v hutníctve
5586 ZIL Životný štýl

Učiteľ