Najnovšie udalosti.

Začali sme nový rok 2019/2020

Najvýznamnejšie ocenenia pre naše gymnázium pri Spojenej škole Juraja Henischa v minulom školskom roku 2018/19 získal časopis Gymoš, a to najmä na najprestížnejšej súťaži Štúrovo pero, ktorú dokázal vyhrať a odniesol si ocenenie Zlaté Štúrovo pero. Ako prvý časopis na Slovensku to dokázal tretíkrát. Okrem toho na Štúrovom pere zvíťazil aj v kategórii Finančné príspevky a šéfredaktorka získala v jednotlivcoch Prémiu Literárneho fondu. Prvenstvo si časopis odniesol aj o súťaže Pro Slavis, druhej najvýznamnejšej súťaže na Slovensku. Posledným úspechom bolo tretie miesto v Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja. Počas deviatich rokov existencie Gymoš získal tridsaťpäť ocenení na všetkých súťažiach na Slovensku.

Najvýznamnejšími oceneniami pre našu SOŠ polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa v minulom školskom roku 2018/19 boli:

- 2. miesto na celoslovenskom kole súťaže autoopravár junior 2019, ktoré získal náš žiak Tomaš Sivanič, študent 3. ročníka v kategórii autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár, pričom najväčší podiel na jeho príprave mál zástupca riaditeľa školy pre OV Mgr. Marián Tomčo.


Ing. Perer Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

Úspechy a ocenenia
Bardejov 2.9.

Nový školský rok na Spojenej škole Juraja Henischa

#Bardejov #šk. rok #2019/2020
Úspechy a ocenenia
Bardejov 2.9.

Ing. Peter Dulenčin, Mgr. Branislav Boďo, žiaci

#Bardejov #šk. rok #2019/2020
Úspechy a ocenenia
Bardejov 2.9.

Tomáš Sivanič, Mgr. Marián Tomčo, Ing. Peter Dulenčin, PhD.

#Bardejov #šk. rok #2019/2020

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory