Žiaci Spojenej školy Juraja Henischa na TUKE 6.11.2019

Projekt DISCOVER je zameraný na mimoškolské vzdelávanie prírodovedných predmetov na stredných školách. Projekt DISCOVER sa zameria na oblasti robotiky, mechatroniky, fyzikálnych výpočtov a synergickej kombinácie umenia a vedy.

BARDEJOV - TUKE/ 6.11.2019

Žiaci SOŠ polytechnickej z odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, navštívili Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky SjF TUKE. Triedy III.A, IV.B. Prakticky zamerané vzdelávanie základov robotiky, mechatroniky a programovania.

Pneumatika, automatizácia, robotika...

Project Discover, Discover Project

Foto Album/ Discover

Discover

6. november 2019, Discover project Erasmus +

Discover project Erasmus +

Automatizácia

360 Discover 01

Automatizácia

360 Discover 02

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!