UČENIE SA PROSTREDNÍCTVOM HRANIA. Výučbová súprava pre umelú inteligenciu

Interakcia človek-stroj. DOBOT Magician. Prekonajte robotov v budúcnosti. Perfektná platforma K12 pre študentov, učiteľov a majstrov v Spojenej škole Juraja Henischa. Spojená škola Juraja Henischa výrazne napreduje v oblastiach pre priemysel 4.

Watch Video

DOBOT, výučbová súprava pre odbor mechanik mechatronik. Digitálna zábava, digitálne umenie - digitálna trieda, digitálne vyučovanie, digitálne učenie

Výučba založená na projektoch všetkých vekových skupín

Praktické zručnosti

Magician ponúka projektové vyučovacie ukážky, ktoré sú interaktívne, praktické a orientované na záujmy, ktorých cieľom je podpora logického myslenia detí, praktických zručností a kreativity.

DOBOT ponúka užívateľom množstvo súprav, medzi ktoré patrí písacia a kresliaca súprava, priemyselná súprava 4.0, súprava AI vision, bezdrôtová súprava a súprava snímačov. V spojení s intuitívnym programovaním je program Magician Lite nabitý potenciálom dosiahnuť viac a poskytuje študentom a pedagógom neobmedzené možnosti objavovať, objavovať a tvoriť.

DIGITÁLNY SVET, DIGITÁLNY BARDEJOV, DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Technology Industry 4 for teachers and trainers of vocational training/ Project TI 4 EU

Robot DOBOT

DOBOT - Robotika a automatizácia. Technológie pre priemysel 4.

Robot DOBOT

DOBOT - Človek a stroj, TI 4

DOBOT video

13. DEC 2019, Novinka v našej škole, programovanie robotov, maturitmý odbor mechanik mechatronik

13. DEC 2019, Žiaci SOŠ polytechnickej v Bardejove počas Konferencii „učili“ robota.

Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove/ SOŠp ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva a autoopravárenstva.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!