Krúžky IT: modulárne stavebnice

Arduino, Raspberry PI, snímače...

Krúžky IT

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov budú prispôsobované aktuálnemu záujmu.
Kontaktná osoba: RNDr. Jozef Sobek, sobekjozef@gmail.com
Lektor/poradca: RNDr. Jozef Sobek
Počet účastníkov (min-max): 1 - 12
Registrácia: Od: 01.09.2019 (00:00) do: 01.09.2019 (23:59)
Termín: Od: 02.09.2019 (00:00) do: 15.06.2020 (23:59)
Cieľová skupina: žiaci SŠ a ZŠ

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!