PI Akadémia, Raspberry PI

Inovácia vzdelávania na gymnáziu a SOŠ polytechnickej v Bardejove.


Máte záujem o realizáciu IT krúžku na našej škole? Kontaktujte nás. Materské, základné, stredné školy, dohodnite si stretnutie a my vám ukážeme najmodernejšie IT technológie 21. storočia.

IT akadémia partner

PI akadémia

Hlavnou úlohou je predstavenie produktov Raspberry Pi a Arduina, vytvoriť a vyskúšať jednoduché projekty, nadviazať partnerstvá a spolupracovať.

Tento projekt je zapojený do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie/ 175/ITA-SŠ/2017.

Realizácia IT, okres Bardejov
Materské školy

Deti v predškolskom veku majú jednoduché riešenia

Základné školy

Žiaci základných škôl majú technické myslenie ako predpoklad algoritmovania, programovania

Stredné školy

Žiaci stredných škôl sú už IT odborníci

Raspberry Pi, arduino
RPi

je jednodoskový počítač s doskou veľkosti zhruba platobnej karty

Arduino

Arduino je open-source platforma založená na mikrokontroléri ATMega od firmy Atmel

NodeMCU

zaujímavá platforma – integruje Wi-Fi čip ESP8266

Hračky, automatizácia, robotika
Spolupráca

na IT projektoch

Ako na to?

Dohodnite stretnutie

Kontakt
Spojená škola J. HENISCHA
GYMNÁZIUM
SOŠ polytechnická

365
v Bardejove

365 Bardejov
Roboti
ssjh&ROBOTIKA
Roboti
ssjh&ROBOTIKA
Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!