org. zložka Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

web: www.ssjh.sk
email: ssjhbj@slovanet.sk
facebook: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
tel: 0544861950


NAŠE TOP

bezbariérová škola
vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov v praxi
priame prepojenie školy so zamestnávateľmi, prax v 50 firmách v Prešovskom kraji
duálne vzdelávanie

PÁR SLOV O ŠKOLE

Stredná odborná škola polytechnická (SOŠp), je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa s viac ako 45-ročnou tradíciou. Ide o školu s technickým zameraním, pracoviskami na dielňach praktického vyučovania.

Škola je stavebne, priestorovo a materiálne vybavená tak, že plne umožňuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Študenti majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.

“Staňte sa fanúšikom Facebookovej stránky”

4-ročné študijné odbory s maturitou

 • mechanik nastavovač (2411 K)
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2426 K)
 • mechanik mechatronik (2679 K)
 • mechanik počítačových sietí (2682 K)
 • mechanik elektrotechnik (2697 K)
 • mechanik stavebnoinštalačných zariadení(3658 K)

Doklady o získanej kvalifikácií pre 4-ročné odbory:

Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
Vysvedčenie o maturitnej skúške.
Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

3-ročné učebné odbory s výučným listom

 • autoopravár mechanik (2487 H01)
 • autoopravár elektrikár (2487 H02)
 • inštalatér (3678 H) - voda, kúrenie, plyn

Doklady o získanej kvalifikácií pre 3-ročné odbory:

 • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • Vysvedčenie o záverečnej skúške.
 • V elektrotechnických odboroch Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
 • Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu.

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné maturitné štúdium v nadväznosti na výučný list v odboroch:

dopravná prevádzka (3757 L ) – zamerané na výkon činností v manažmente, riadení a logistike podniku
stavebníctvo (3659 L) – zamerania na výkon a riadenie výrobného procesu v stavebníctve

2-ročné externé pomaturitné štúdium

 • mechanik nastavovač (2411 N)
 • mechanik počítačových sietí (2682 N)
 • mechanik elektrotechnik (2697 N)

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Stiahnuť prihlášku (RTF 658KiB).

Stredná odborná škola polytechnická
Najlepší na Slovensku
Stredná odborná škola polytechnická
Diplomy a ocenenia
Stredná odborná škola polytechnická
Dielne praktického vyučovania
Stredná odborná škola polytechnická
Robotika, RUSOS, Erazmus+.
Stredná odborná škola polytechnická
Dielne praktického vyučovania
Stredná odborná škola polytechnická
RUSOS, Košice

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

Uchyť ponuku

Študijné a učebné odbory

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!