Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Často si umývajte ruky mydlom a vodou.

Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou

Koronavírus je na Slovensku

6. MAR 2020, Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad koronavírusu. Ide o 52-ročného muža, ktorý leží v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na klinike infektológie. O 13.00 bude zasadať na ministerstve vnútra krízový štáb.

Prevencia

Dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.

Link na Zdravie vo vašich rukách Video

Príznaky ochorenia

Link na WHO Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Link na leták koronavírus

Koronavírus, COVID-19

Leták: Koronavírus, COVID-19, WHO

Máte otázky v súvislosti s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)?

Link na Ministerstvo zdravotníctva SR Odborníci sú Vám k dispozícii.

Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektívne klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú – teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkolvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblasti, s potvrdenim výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktori neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školsků dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieta s príznakmi ochorenia.
Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

Link na Ministerstvo ŠVVaŠ SR usmernenie.

Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom a platia podobné pravidlá ako pri chrípke !!!

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!