Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
ets:certifikacia_eac

Certifikácia EAC

Posudzovanie zhody pre elektrické spotrebiče a domáce spotrebiče

Existujú dva typy posudzovania zhody elektrických spotrebičov:

 1. Vyhlásenie EAC
 2. Certifikácia EAC

O vyhlásenie EAC alebo certifikáciu EAC môže požiadať iba spoločnosť so sídlom v Eurázijskej hospodárskej únii. Z tohto dôvodu sa vyžaduje splnomocnený zástupca v rámci EAEU. Ak potrebujete splnomocneného zástupcu, radi Vám ponúkneme vhodnú firmu, ktorá túto funkciu prevezme.

Certifikácia EAC

Certifikácia EAC sa vykonáva na analytickom základe technickej dokumentácie a interných skúšobných protokolov spoločnosti alebo skúšobných protokolov poskytovaných akreditovanými skúšobnými laboratóriami, prípadne na základe výrobného auditu .

Žiadosť o certifikát môže prebiehať rôznymi postupmi v závislosti od toho, či ide o sériovú výrobu, kusovú alebo sériovú dodávku.

Certifikácia EAC pre zariadenia odolné proti výbuchu


Posudzovanie zhody nevýbušných zariadení na prevádzku vo výbušnom prostredí, napr. v baníctve, prebieha formou povinnej certifikácie EAC podľa TR CU 012/2011 O bezpečnosti zariadení na prevádzku vo výbušnom prostredí .

Nevýbušné zariadenia na prevádzku vo výbušnom prostredí majú byť navrhnuté a vyrobené v súlade s technickým predpisom TR CU 012/2011 tak, aby bolo možné za stanovených podmienok zabrániť výbuchu alebo požiaru v dôsledku prevádzkového použitia.

Certifikácia EX v Eurázijskej hospodárskej únii je v mnohom podobná európskemu systému certifikácie ATEX podľa RL 2014/34/EU alebo RL 94/9/EG. Napriek tomu sú medzi nimi veľké rozdiely. Ak už máte certifikát ATEX pre svoje zariadenie odolné voči výbuchu, môže vám to zjednodušiť certifikáciu EAC EX pre ruský trh, ale nie nahradiť

Označenie EAC


Ak je kontrola zhody úspešná, výrobky musia byť označené značkou zhody EAC . EAC je skratka pre euroázijskú zhodu. Označenie EAC by malo byť pripevnené na každú jednotlivú výrobnú jednotku, balenie alebo sprievodnú dokumentáciu.

EAC štítok

EAC šťitok

Zdroj: https://schmidt-export.com/eac-certification/eac-certification-of-electrical-equipment

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 104

¯\_(ツ)_/¯

ets/certifikacia_eac.txt · Posledná úprava: 12/12/2021 11:42 od aix150