Viac možností tímovej spolupráce

v práci, škole a aj v bežnom živote

Viac času na oddych a zábavu

Škola

Slovenská 5

Microsoft Teams

Pracuj v tíme!

https://office.com

HAL-ok!

Pracuj s tímom!

https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/ok