Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:navrat_do_skol_2021_s_ucinnostou_od_3._5._2021_okres_bardejov

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021 okres Bardejov

Nové podmienky pre vzdelávanie nájdete na stránka ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/


Oznam:

1. Zamestnanci škôl a školských zariadení od 3.5. 2021:

- II. stupeň varovania –nemajú povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi Prílohu č. 9/c.

Príloha č. 9/c - Zamestnanec – Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti (docx, 19.2 kB)

2. Prezenčné vzdelávanie Bardejov - len končiace ročníky.

3. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10):

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-sucinnostou-od-19-4-2021/.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10)!

Príloha č. 10 - Plnoletý žiak - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 18.97 kB)

Organizácia prijímacieho konania Bardejov
Organizácia a harmonogram prijímacích skúšok 2020/2021

Organizácia prijímacieho konania Bardejov
Prijímacie konanie na strednej škole

Ing. Peter Dulenčin PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 397

¯\_(ツ)_/¯

oznam/navrat_do_skol_2021_s_ucinnostou_od_3._5._2021_okres_bardejov.txt · Posledná úprava: 02/05/2021 12:26 od aix150