Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
oznam:od_3.3.2021_pokracuje_prezencne_vyucovanie_pre_ziakov_konciacich_rocnikov_3.d_4.a_4.b_4.e_4.g_4.h_2.n_2.k

Od 3.3.2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov (3.D, 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.H, 2.N, 2.K)

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

riaditeľ školy oznamuje, že prezenčné vzdelávanie končiacich ročníkov (3.D, 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.H, 2.N, 2.K) pokračuje od stredy, 3. marca 2021 podľa nasledovných pokynov:

Žiaci končiacich ročníkov (3.D, 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.H, 2.N, 2.K) budú mať prezenčné vyučovanie  podľa platného rozvrhu hodín.  Žiaci, ktorí nebudú prítomní na vyučovaní, budú evidovaní ako chýbajúci. Výnimku budú mať žiaci, ktorí sú ubytovaní v Školskom internáte.

Žiaci ostatných ročníkov - 1., 2., 3. budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

Všetci zamestnanci a žiaci končiacich ročníkov sa pri príchode do školy preukážu negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 7 dní, príp. potvrdením od lekára, alebo formou SMS z NCZI, potvrdzujúcou, že prekonali COVID-19 a majú platnú výnimku z testovania. Plnoletý žiak, ktorý nebude mať platný negatívny test, alebo vyššie uvedenú výnimku z testovania sa nebude môcť zúčastniť prezenčného vyučovania.

Na testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov odporúčame využiť existujúce MOM (mobilné odberové testovacie miesta Testovanie na Covid-19 v Bardejove) - mnohé poskytujú objednávkový systém, cez ktorý sa žiaci a zamestnanci môžu pohodlne prihlásiť.

RÚVZ môže sprísniť ďalšie opatrenia, ktorých dôsledkom môže byť zmena v organizačných pokynoch pre vzdelávanie. Preto budeme naďalej sledovať a riadiť sa vždy aktuálnym regionálnym COVID automatom:

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).

Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky, po celý čas v škole mať rúško, alebo respirátor FFP2 a v rámci možností dodržiavať odstupy.

Od 15. marca sú povinne respirátory vo všetkých interiéroch!!!

​​​​​​​ V Bardejove 02. 03. 2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 296

¯\_(ツ)_/¯

oznam/od_3.3.2021_pokracuje_prezencne_vyucovanie_pre_ziakov_konciacich_rocnikov_3.d_4.a_4.b_4.e_4.g_4.h_2.n_2.k.txt · Posledná úprava: 02/03/2021 18:01 od aix150