Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


spojena_skola_juraja_henischa:gymnazium

Gymnázium

Od roku 1992

Gymnázium, je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa 1) s viac ako 25-ročnou tradíciou, moderná dynamická, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť.

Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor.

Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe/ ITA Bardejov.

Školský časopis Gymoš

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 432

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/gymnazium.txt · Posledná úprava: 07/03/2021 11:51 od aix150