Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spojena_skola_juraja_henischa:sos_polytechnicka:druhe_miesto_na_slovensku_v_sutazi_zenit_2021_22

Druhé miesto na Slovensku v Súťaži Zenit 2021/22

21/04/2022 15:30 SOŠ polytechnická, ZENIT

2. miesto Adam Franko na celoštátnej súťaži Zenit v strojárstve za odbor mechanik nastavovač vykonávajúci odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa KAMAX Tools s.r.o. Bardejov
2. miesto Adam Franko na celoštátnej súťaži Zenit v strojárstve za odbor mechanik nastavovač vykonávajúci odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa KAMAX Tools s.r.o. Bardejov

Názov Zenit vznikol zo začiatočných písmen slov „Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť“. Je to jedna z najstarších a najznámejších súťaží žiakov stredných škôl technického zamerania, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a metodickým a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor tvorivosti mládeže. Cieľom súťaže je rozvíjať technické a praktické poznatky žiakov získané vo vyučovacom procese a ďalej ich prehlbovať, viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti a k schopnosti individuálne prezentovať svoje vedomosti a zručnosti.

Krajská súťaž Zenit pre Prešovský samosprávny kraj sa konalo 25.11.2021 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Strednú odbornú školu polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa, ktorá vzdeláva v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva úspešne reprezentoval Adam Franko, ktorý sa umiestnil v strojárstve na 1. mieste. Odmenou mu môže byť aj to, že nemusí absolvovať praktickú časť maturitnej skúšky v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách.

V celoštátnom kole ZENIT v strojárstve sa v každej kategórií o víťazstvo súťažilo osem žiakov, ktorí zvíťazili v jednotlivých krajských kolách. Súťaž prebiehala na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne 29. až 31. marca 2022. V teoretickej časti žiaci odpovedali formou testu z otázok zo základného učiva strojárskych predmetov, technického kreslenia, strojárskej technológie, strojových súčiastok a merania rozmerov. V praktickej časti mali žiaci podľa predloženej výkresovej dokumentácie vypracovať jednoduchý výrobný postup a následne sústružením, frézovaním, vŕtaním a ručným obrábaním vyrobiť danú súčiastku, pričom veľký dôraz sa kládol na presnosť vyhotovenia, kvalitu povrchu a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci.

V silnej konkurencii z celého Slovenska náš Adam Franko, študent odboru mechanik nastavovač obsadil na celoštátnom kole v strojárstve 2. miesto.

Tento úspech svedčí o veľmi dobrej práci pedagógov školy, učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku so žiakmi. Veď z 22. ročníkov celoštátnej súťaže v strojárstve žiaci tejto školy získali sedemkrát prvé miesto (Igor, Demjanič, Maroš Foľta, Matej Surmik, Tomáš Seman, Ivan Kundrát a dvakrát Ľuboš Tej), päťkrát druhé (Vladimír Hromoho, Michal Šivec, dvakrát Matej Surmik a Adam Franko), raz tretie miesto (Ľuboš Sobek) a raz piate (František Jurč). Na krajskej súťaži to bolo 14 krát prvé miesto, 5 krát druhé miesto a 3 krát tretie miesto. Tieto vynikajúce úspechy ocenila aj Prešovská Regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Veľké poďakovanie patrí obetavým pedagógom a majstrom školy, ktorí sa venovali príprave na školské, krajské a aj celoštátne kolo. Sú to oni, ktorí nám pomáhajú zvýšiť povedomie a záujem žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj výchovných poradcov o našu školu a posilniť motiváciu terajších žiakov študovať a úspešne ukončiť svoje štúdium. Poďakovanie patrí aj Bardejovskej firme KAMAX Tools s.r.o., v ktorej Adam Franko vykonáva odborný výcvik na pracovisku zamestnávateľa.

Táto stránka bola navštívená: Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 239

¯\_(ツ)_/¯

spojena_skola_juraja_henischa/sos_polytechnicka/druhe_miesto_na_slovensku_v_sutazi_zenit_2021_22.txt · Posledná úprava: 21/04/2022 16:35 od aix150