Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:minister-aj_profesne_skolske_organizacie-podakovali_ucitelom-a_vyzvali_aj_dalsich-aby_este_zvazili-moznost_dobrovolneho_ockovania

Minister aj profesné školské organizácie poďakovali učiteľom a vyzvali aj ďalších, aby ešte zvážili možnosť dobrovoľného očkovania

15/08/2021 06:44 Správy školstvo

Zaočkovanosť zamestnancov škôl je nad celoslovenským priemerom, aj keď ešte stále nie je dosiahnutá kolektívna imunita. Práve vyššia zaočkovanosť ochráni samotných zamestnancov pred ťažkým priebehom ochorenia a zároveň pomôže udržať na školách prezenčnú výučbu. K výzve Za otvorené školy sa popri zriaďovateľoch škôl a mládežníckych organizáciách pripájajú aj zástupcovia školských profesných organizácií.

minister školstva Branislav Gröhling
minister školstva Branislav Gröhling, Zdroj: minedu


Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. „Som veľmi rád, že zaočkovanosť v školstve je nad slovenským priemerom. Aj vďaka zodpovednosti tejto časti zamestnancov budú naše školy bezpečnejšie. Vážim si, že aj takto naši pedagógovia a zamestnanci škôl idú príkladom ostatným. Ukazujú, že sa riadia vedeckým poznaním, faktami a výskumami namiesto dezinformácií a hoaxov. Práve na školách sa učíme rozoznať fakty od výmyslov, overovať informácie a opierať sa o vedecké poznanie namiesto nepodložených tvrdení. Teší ma preto, že učitelia a zamestnanci škôl sú nositeľmi týchto hodnôt. Zároveň ich chcem poprosiť, aby diskutovali so svojimi kolegami, aby ešte zvážili možnosť dobrovoľného očkovania a využili na to posledné týždne pred začiatkom školského roka,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.


DajSaZaočkovať

Daj sa zaočkovať Aj ty
ĎAKUJEME VÁM

Lotéria

Byť zdravý je výhra Byť zdravý ja výhra
DAJTE SA ZAOČKOVAŤ


Rezort školstva zdôrazňuje, že práve školskí zamestnanci môžu byť ohrození šíriacim sa delta variantom koronavírusu kvôli častému kontaktu s veľkým počtom žiakov, ako aj pre vyšší vek. Očkovaním tak v prvom rade chránia seba pred ťažkým priebehom ochoreni, ale aj prispejú k zníženiu šírenia vírusu a pomôžu urobiť školy bezpečnejšími pre všetkých. Minister školstva Branislav Gröhling vrámci ministerskej kampane po Slovensku s názvom „Za otvorené školy“ absolvoval stretnutia aj s rôznymi odborovými, profesnými a školskými organizáciami, ktoré tiež oceňujú zodpovednosť zamestnancov v školstve.

Vyššia zaočkovanosť totiž podľa Vladimíra Crmomana, prezidenta Slovenskej komory učiteľov napomôže tomu, aby školy poskytovali prezenčnú výučbu: „Jediná cesta k tomu, aby sme tretí školský rok po sebe neboli nútení zatvárať školy, je v maximálnej možnej zaočkovanosti pedagógov, žiakov a ich rodičov.“

K výzve sa pripája aj Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. „V tretej vlne sa musíme vyvarovať chybám, s ktorými sme boli konfrontovaní v predchádzajúcich školských rokoch. Obraciame sa preto na zriaďovateľov a riaditeľov nielen súkromných škôl a školských zariadení a rovnako aj na ministerstvo a ďalšie kompetentné úrady, aby s rovnakou vážnosťou, akú venujú očkovaniu, venovali pozornosť aj ostatným oblastiam prevencie a vytvorili v školách bezpečné prostredie,“ uvádza Eva Ohraďanová, prezidentka ASŠŠZS.

„Sme svedkami masívneho spochybňovania pravdy, ktorej nositeľmi sú korektné výsledky vedy. Pre budúcnosť našej spoločnosti je kľúčové, aby učitelia pevne stáli na strane tak vedy, ako aj morálky. To je výlučne jediný zrelý a zodpovedný pedagogický postoj, ktorým sa máme prezentovať pred dozrievajúcimi deťmi. Osobitne dôležitý je v situáciách, kedy sa ľudská sloboda mylne interpretuje ako právo na čokoľvek, bez ohľadu na to, či obmedzuje práva druhých alebo dokonca či ohrozuje ich životy. Hazardovanie so svojim životom je vždy hazardovaním aj so životom druhých. Po dlhom dištančnom období je potrebné vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby sme eliminovali nezmyselné prekážky pre plnohodnotné prezenčné vzdelávanie detí,“ vysvetľuje Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl.

Kampaň „Za otvorené školy“ bude následne pokračovať pracovnými výjazdmi do všetkých slovenských krajov, kde minister školstva Branislav Gröhling absolvuje stretnutia so zriaďovateľmi škôl.

Zdroj: https://www.minedu.sk/minister-aj-profesne-skolske-organizacie-podakovali-ucitelom-a-vyzvali-aj-dalsich-aby-este-zvazili-moznost-dobrovolneho-ockovania/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 296

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/minister-aj_profesne_skolske_organizacie-podakovali_ucitelom-a_vyzvali_aj_dalsich-aby_este_zvazili-moznost_dobrovolneho_ockovania.txt · Posledná úprava: 15/08/2021 06:50 od aix150