Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:na_strednych_skolach_sa_zacali_ustne_maturity

Na stredných školách sa začali ústne maturity

23/05/2022 05:26 Správy školstvo

23. máj

Žiaci môžu absolvovať ústnu časť maturity bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahli z jej externej časti a zo slohov zo slovenčiny a z cudzieho jazyka, ktoré písali v marci.

Maturanti si pred komisiou vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní.

Maturanti budú mať na odpoveď 20 minút, okrem teoretickej časti odbornej zložky, na ktorú majú pol hodinu.

Žiak môže vykonať v jeden deň ústnu formu maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.

Ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou.

Ústna odpoveď je verejná.

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termín: 23. máj 2022 – 27. máj 2022

Slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

Na ÚFIČ MS si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede a následne 20 minút na odpoveď.

Začiatok prípravy Koniec odpovede
7:40 8:20
8:00 8:40
13:40 14:20

Teoretická časť odbornej zložky – TČOZ

Na ÚFIČ MS si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.

Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď.

Začiatok prípravy Koniec odpovede
7:30 8:30
8:00 9:00
14:00 15:00

Ústna maturitná skúška, 25. tém
25. tém, ústna maturitná skúška, ÚFIČ MS

Ústna maturita 2022, IV.E
Ústna maturita 23.5.2022, IV.E, mechanik elektrotechnik

Ústna maturita 2022, IV.B
Ústna maturita 24.5.2022, IV.B, mechanik elektrotechnik

Ústna maturita 2022, IV.B
Ústna maturita 25.5.2022, IV.B, mechanik elektrotechnik

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 84

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/na_strednych_skolach_sa_zacali_ustne_maturity.txt · Posledná úprava: 25/05/2022 17:06 od aix150