Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Suomi
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Magyar
 • Italiano
 • Latvia
 • Litva
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Україна
 • 中文 (Chinese)
spravy:skolstvo:vyskumna_agentura_vyhlasila-druhu_vyzvu-na_predkladanie_ziadosti-o_projekt_na_podporu_inovacii-a_rozvoja_podnikania

Výskumná agentúra vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

02/08/2021 16:18 Správy školstvo

smartselect_20210802-162516_chrome.jpg
Foto zdroj: minedu.sk

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila 30. 7. 2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 02). Financovaná je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2 a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov, či inteligentných stavebných riešení. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom. Môže ísť napríklad o systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a iné.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 eur.

Dátum uzatvorenia výzvy je 4.10.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve BIN 02 je dostupných na webovej stránke správcu programu: https://vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyskumna-agentura-vyhlasila-druhu-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 150

¯\_(ツ)_/¯

spravy/skolstvo/vyskumna_agentura_vyhlasila-druhu_vyzvu-na_predkladanie_ziadosti-o_projekt_na_podporu_inovacii-a_rozvoja_podnikania.txt · Posledná úprava: 02/08/2021 16:31 od aix150