Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:vznikli_poradne_organy_pri_zmenach_vo_vzdelavani._zaujem_prejavilo_viac_ako_200_ziakov

Vznikli poradné orgány pri zmenách vo vzdelávaní: Záujem prejavilo viac ako 200 žiakov

09/07/2021 10:52 Správy


Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) preto vytvoril nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom umožní reagovať na pripravované zmeny. Záujem pracovať v poradnom orgáne pri zmenách vo vzdelávaní prejavilo 278 odborníkov a ľudí z praxe a 256 mladých ľudí. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.

Proces prípravy zmien vo vzdelávaní bude koordinovaný takzvanou hlavnou koordinačnou skupinou, ktorá má 23 členov - zástupcov rezortu školstva, ŠPÚ, Štátnej školskej inšpekcie, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej komory učiteľov, zástupcov pedagogických fakúlt, riaditeľov základných škôl a stredných škôl.

Samotné kurikulum bude tvorené odborníkmi na jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania. V júni bola ŠPÚ vyhlásená verejná výzva na zapojenie sa do ústredných kurikulárnych komisií, ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách. Pripravovať bude nový štátny vzdelávací program pre základné školy, ku ktorému sa budú vytvárať aj sprievodné dokumenty.

“Záujem stať sa členmi prejavilo 278 odborníkov, akademických pracovníkov a učiteľov z praxe. Do ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie bolo na základe posúdenia žiadostí oslovených 238 členov,” uvádza ŠPÚ. Pracovať budú v samostatných komisiách pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, a to jazyk a komunikácia, cudzie jazyky, matematika, informatika, človek a príroda, človek a svet práce, človek a spoločnosť, umenie a kultúra či zdravie a pohyb. Práca týchto komisií sa začala na spoločnom odbornom stretnutí začiatkom júla v Banskej Bystrici.

Pripravované zmeny budú konzultované aj so zástupcami žiakov. ŠPÚ v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže zriadil Žiacky poradný výbor zložený zo 16 členov spomedzi žiakov základných a stredných škôl. Záujem oň prejavilo 256 mladých ľudí z celého Slovenska.

Zdroj: TASR
Zdroj: https://m.topky.sk/cl/10/2146895/Vznikli-poradne-organy-pri-zmenach-vo-vzdelavani--Zaujem-prejavilo-viac-ako-200-ziakov

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 1, Doteraz: 268

¯\_(ツ)_/¯

spravy/vznikli_poradne_organy_pri_zmenach_vo_vzdelavani._zaujem_prejavilo_viac_ako_200_ziakov.txt · Posledná úprava: 09/07/2021 11:01 od aix150