Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:rozdelenie_rozvodni

Rozdelenie rozvodní

Podľa veľkosti napätie rozvodne rozdeľujeme:

  • nn
  • vn
  • vvn
  • zvn
  • uvn

Rozvodne môžu byť vonkajšie alebo kryté. Kryté rozvodne majú všetky zariadenia umiestnené v budove. Sú to väčšinou rozvodne vn. Vonkajšie rozvodne majú zariadenia a prístroje umiestnené vonku. V budove rozvodne sú umiestnené kancelárie, šatne, wc a riadiaca miestnosť.

Podľa prípojníc rozvodne rozdeľujeme na:

  • a.) jednosystémové
  • b.) dvojsystémové
  • c.) trojité

Jednosystémové majú pre každú fázu 1 vodič (malé investície, jednoduchosť). Dvojsystémové majú pre každú fázu 2 vodiče (vyššia spoľahlivosť). Trojité sa projektujú len ojedinele v rozvodniach vvn.

Transformovne

Podľa účelu ich rozdeľujeme na:

a.) elektrárenské - prenášajú výkon z elektrárne do prenosovej sústavy

b.) priemyselné - (spotrebiteľská, distribučná) zásobuje el. energiou priemyselné závody alebo obce, sídliská,… Najčastejšie distribučná transformácia je 22kV na 0,4 kV.

c.) uzlové - rozvod el. energie do odberových miest

studium/odborne_predmety/vyu/rozdelenie_rozvodni.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 11:26 od aix150