Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


studium:odborne_predmety:vyu:rozvod_elektrickej_energie

Rozvod elektrickej energie

Zdroje striedavého prúdu umožnili rozvoj 3-fázovej sústavy a jednoduché znižovanie a zvyšovanie napätia transformátormi. Úlohou je aby straty energie boli na vedení čo najmenšie. Na prenos el. energie vonkajších vedení sa používajú AlFe laná (vodiče).

Rozvodné sústavy

Podľa napätia vodiča rozoznávame:

  • rozvody pre malé napätia
  • rozvody pre nízke napätia
  • rozvody pre veľmi vysoké napätia

Priemyselná frekvencia je 50 Hz v EU.

Pre všeobecnú elektrizaciu sa používajú tieto napätia:

nn → 230V /400V → (fázové/združené) vn → 6,10,22,35 kV → (združené) vvn → 110/220 kV → (združené) zvn → 400,750,1050 kV → (združené)

Druhy elektrických vedení

Najčastejšie usporiadanie el. sietí je:

a.)lúčové- sa používajú pre menej dôležité odbery, napájajú sa z jednej strany, vzniklo z niekoľkých jednoduchých vedení.

b.)uzavreté- (okružné) zabezpečujú väčšiu istotu dodávky, v prípade poruchy je dodávka zabezpečená vždy z jednej strany.

c.)mrežové- sa používajú v husto zastávaných miestach, zabezpečujú veľkú istotu dodávky, sú napájané paralelne spolupracujúcimi transformátormi.

studium/odborne_predmety/vyu/rozvod_elektrickej_energie.txt · Posledná úprava: 21/02/2021 11:26 od aix150