Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa Spojenej školy J. Henischa Bardejov (PSK) slúži na zverejňovanie informácií týkajúcich sa nasledovných oblastí:

 • Dokumenty

  zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 • Pozrieť
 • SÚHRNNÉ SPRÁVY

  o zákazkách
 • Pozrieť
Najzaujímavejšie
 • VÝZVY

  na predkladanie ponúk
 • Pozrieť
Najzaujímavejšie

Zmluvy, objednávky, faktúry

Súhrnné správy