MECHATRONIK

Maturitný odbor 2679 K mechanik mechatronik. Mechanika, elektronika a informatika.


Odbor 2679 K mechanik mechatronik je požadovaný na trhu práce. Mechatronik - odborník v oblasti strojárskych a elektronických odborov, CNC strojov, predovšetkým pre mechatronické strojové systémy.

Stiahnuť ponuku

Študijný odbor mechanik mechatronik

Popis študia mechanik elektrotechnik
Dĺžka štúdia

4. roky

Forma štúdia

denná

Určené pre:

chlapcov a dievčatá

Podmienka prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť, prijímacie konanie

Praktické zručnosti priamo vo firmách alebo v školskej dielni.
Odborný výcvik (PRAX):

1. ročník

1 deň za týždeň

2. ročník

2 dni za týždeň

3. ročník

2 dni za týždeň

4. ročník

2 dni za týždeň

Doklady po ukončení štúdia maturitnou skúškou
MATURITNÉ VYSVEDČENIE

dodatok k vysvedčeniu - EUROPASS

VÝUČNÝ LIST

vyučený v odbore mechanik elektrotechnik

OSVEDČENIE

odborná spôsobilosť v elektrotechnik

ZVÁRAČSKÝ PREUKAZ

odborná spôsobilosť v elektrotechnike

VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Mechatronika
MECHANIK

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu a silami.

ELEKTRONIK

Podstata javov v súvislosti s elektrickou vodivosťou v tuhej fáze, v plynoch a vo vákuu.

INFORMATIK

Programovanie, php, python, java...

Poskytnuté vzdelanie:

absolvent odboru 2679 K mechanik mechatronik získa:

Žiaci môžu získať: Zváračský preukaz na našej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu.

Odborný výcvik (prax) žiaci realizujú v dielňach školy, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na zákazkách zákazníkov.
Žiaci 2., 3. a 4. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj vo firmách, ktoré spolupracujú so školou.

Odborný výcvik (prax):

1. ročník - 1 deň za týždeň,
2. ročník - 2 dni za týždeň,
3. ročník - 2 dni za týždeň,
4. ročník - 2 dni za týždeň.

Naučíš sa diagnostikovať a vyhľadávať príčiny porúch automatizovaných zariadení, výkononávať činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií.

Typické vedomosti a zručnosti absolventa:

Ďalšie možnosti štúdia

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky.

Stiahnuť ponuku

mechanik mechatronik

Testuj Celoštátne kolo

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!