Login

Ako sa prihlásiť? Zadajte údaje meno a heslo, ktoré používate pri prihlasovaní do školskej siete miFI..
Ak sa nemôžete prihlásiť, kontaktujte aix150@gmail.com.

meno
123abc

Do prvého políčka za prihlasovacie meno pridajte @mifi.sk, príklad 123abc@mifi.sk

heslo
123abc

Do druhého políčka zadajte iba heslo, príklad

123abc

Login
123abc@mifi.sk 123abc

Prihlasovaccia stránka http://ssjh.sk/mifi

Prihlásiť

ŠKOLY
Gymnázium Bardejov,
SOŠ polytechnická Bardejov

Prihlasovacia stránka pre všetkých žiakov Spojenej školy Juraja Henischa.

Login to miFI

Prihlásiť