mifi4EU - školská bezdrôtová sieť, Digitalizácia Slovenska

Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet okolo školy na ulici Slovenská 5, Bardejov pre študentov aj Európanov do konca roka 2020.

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, hlavné centrum vzdelávania; Bezplatené pripojenie na Wi-Fi, SSID #mifi4EU, najmodernejšia technológia

Bezplatné Wi-Fi

Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet pre Európanov

Európska komisia chce prostredníctvom siete WiFi4EU podporovať bezplatné pripojenie Wi-Fi pre občanov a návštevníkov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotné strediská a múzeá všade v Európe.

Školské vzdelávanie

Európska komisia sprístupňuje vzdelávacie zdroje na svojich online komunitných platformách. Na týchto platformách zverejňujú svoje zdroje aj členovia komunity, ktorí spolupracujú na rôznych projektoch v rámci platforiem.

BARDEJOV

Projekt miFi4EU

Spojená škola Juraja Henischa sa pripája k myšlienke/ k projektu bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch školy.

Škola

Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove/ SOŠp ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva a autoopravárenstva.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!