mifi4EU menu

mifi4EU HOTSPOT 2.0 . Štandardy Hotspot 2.0 , Wi-Fi Certified Passpoint a 802.11u. Hotspot „budúcnosti“

HP2.0

Mikrotik

mifi4EU, Hotspot 2.0, Interworking Profiles

Väčšina klientských zariadení na trhu - Samsung, Apple, Windows už podporuje „Wi-Fi Certified Passpoint“ Hotspot 2.0, čo je aplikácia WiFi Alliance, ktorá je založená na špecifikáciách protokolu 802.11u. Hotspot 2.0 je špecifikácia vyvinutá a vlastnená spoločnosťou Wi-Fi Alliance. Bol navrhnutý tak, aby pri pripájaní k sieťam Wi-Fi umožňoval mobilnejší zážitok. V snahe zvýšiť bezpečnosť bezdrôtovej siete používajú prístupové body 2.0 Hotspot 2.0 povinné overenie WPA2. Hotspot 2.0 sa spolieha na spoluprácu a pridáva niektoré svoje vlastné vlastnosti a postupy.

MikroTik, Hotspot 2.0 / IEEE 802.11u

Configuration

MUM Mikrotik PDF

Hidden menu interworking-profiles
/interface wireless>
access-list channels   interworking-profiles nstreme-dual    sniffer add   edit  find        print        scan      spectral-history wps-push-button
align    connect-list manual-tx-power-table registration-table snooper comment enable frequency-monitor remove        set       spectral-scan   
cap     info     nstreme        security-profiles  wds   disable export monitor      reset-configuration setup-repeater wps-client 
/interface wireless interworking-profiles
3gpp         connection-capabilities hotspot20     ipv6-availability  operator-names uesa       wan-downlink       wan-symmetric
asra         domain-names       hotspot20-dgaf   name         realms     venue      wan-downlink-load     wan-uplink
authentication-types esr           internet      network-type     realms-raw   venue-names   wan-measurement-duration wan-uplink-load
comment        hessid          ipv4-availability operational-classes roaming-ois   wan-at-capacity wan-status        numbers
add, set

/interface wireless interworking-profiles add name=prof1 domain-names=abcd.net operator-names="World WiFi Day Hotspot 2.0 Profile"
/interface wireless interworking-profiles add name=prof2 domain-names=abcd.net operator-names="World WiFi Day Hotspot 2.0 Profile"
/interface wireless set 0 interworking-profile=prof1
/interface wireless set 1 interworking-profile=prof2

export

/interface wireless export
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-g/n country=no_country_set default-forwarding=no disabled=no frequency=auto frequency-mode=manual-txpower interworking-profile=prof1 mode=ap-bridge security-profile=none ssid=mifi4EU wireless-protocol=802.11

set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 band=5ghz-onlyac country=no_country_set default-forwarding=no disabled=no frequency=auto frequency-mode=manual-txpower interworking-profile=prof2 mode=ap-bridge security-profile=none ssid=mifi4EU wireless-protocol=802.11