mifi4EU menu

mifi4EU nové učebne . Učebňa CNC, učebňa mechatroniky, učebňa odborného kreslenia. Školský rok 2020 - 2021

Tri nové učebne

Nové učebne

mifi4EU, LAN

Zvýšenie počtu žiakov v okrese Bardejov. Zlepšenie podmienok pri vzdelávaní študentov Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove a nárast počtov rekvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie pre potreby firiem v okrese Bardejov a blízkom okolí v oblasti zvárania v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Bardejov.

LAN

mifi4U, Local area network

Učebňa CNC, učebňa mechatroniky, učebňa odborného kreslenia. Prepojenie s učebňou informatiky 4.