Teraz/ správy

Školské udalosti.

Cestný beh Radničným námestím

RUSOS, robotika pre učiteľov stredných škôl

Rodičovské združenia 1. roč./ učebňa č. 55 - aula

Gymnázium, pasovanie za prvákov

Otvorenie šk. roka 2016/2017

Teraz/ udalosti

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM