Folklórny školský spevácky súbor

Činnosť súboru je zameraná na hudbu, spev a tanec. V rámci krúžkovej činnosti v ňom pracujú žiaci, ktorí ovládajú hudobné nástroje, radi spievajú a tancujú.

ŠKOLSKÝ FOLKLÓRNY SPEVÁCKY SÚBOR

Spevácky súbor/ Spevácky krúžok

Cieľom krúžku je rozvíjať hudobné a spevácke talenty zamerané na ľudové tradície a folklór.

Repertoár je orientovaný na regionálne slovenské, šarišské, či rusínske piesne. Folklórny súbor sa prezentuje vystúpeniami pri rôznych príležitostiach ako sú napr. Otvorenie školského roka, Deň otvorených dverí, Vianočným programom, v rámci súťaží ZUČ, oslavách „Dňa učiteľov“, prípadne pri návštevách zahraničných študentov z družobných škôl, či pri iných príležitostiach. Žiaci vhodne využívajú voľný čas, reprezentujú školu a tešia sa z úspešných vystúpení. Folklórny súbor pôsobí na škole od roku 2001.

Vyššie sekundárne, technické, odborné vzdelávanie/ Centrum vzdelávania v Bardejove

Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove/ SOŠp ponúka štúdium pre žiakov základných škôl v oblasti elektrotechniky, stavebníctva, strojárstva a autoopravárenstva.

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!