Koronavírus na Slovensku a prevencia v Prešovskom samosprávnom kraji.

Opatrenia zavádzané proti šíreniu COVID-19 na území Prešovského samosprávneho kraji. WHO v stredu 11. marca 2020 aktualizovala status prepuknutia choroby COVID-19 z epidémie na pandémiu.

O KORONAVÍRUSE

COVID-19 PANDÉMIA

Prešovský samosprávny kraj

Ďalšie opatrenia

EČ a PFIČ MS sa neuskutočnia

Rúšky sú 90 percent úspechu!

Región Bardejov 0917121946

Prevencia, pripravenosť, verejné zdravie, politické vedenie a ľudia, SARS-CoV-2

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené až do odvolania, oznámil dňa 24. marca 2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Z uvedeného dôvodu sa nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku. NUCEM

Vyplácanie bude realizované cez okno vrátnice tak, aby prijímateľ nevstupoval do budovy školy. Prijímateľ musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené. K miestu vyplácania, k oknu pristupujte po jednom!
Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“. OSTAŇME DOMA, NERISKUJ NIČ! NÚCEM SAMOŠTÚDIUM

Menia sa termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
Riadny termín EČ a PFIČ MS
31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
2. apríl 2020 (štvrtok) – matematika
3. apríl 2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.
NÚCEM MATURITA 2020

Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými cestami komunikácie. Samoštúdium

Na mimoriadnom rokovaní vláda prijala najprísnejšie reštrikcie v histórii Slovenska. Slovensko zažíva najväčšiu krízu v histórii. K nedeľnému večeru bolo potvrdených ďalších 17 nových prípadov, teda celkovo 61 nakazených na koronavírus. Po mimoriadnom rokovaní vlády to včera oznámil premiér Peter Pellegrini. dnes24

Rúško z bavlny ušijeme jednoducho za 15 minút. Myslite však na to, že takéto rúško vás pred nebezpečným vírusom COVID 19 neochráni avšak je lepšie ako žiadna ochrana. YouTube TIP 1 TIP 2 TIP 3

Celú reláciu Na telo s Michalom Kovačičom na tému koronavírus nájdete na Markiza Plus, YouTube: Vladimír Krčméry

Upozornenie! Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h. Predseda vlády informoval o spustení stránky www.korona.gov.sk

Koronavírus COVID-19, coronavirus (CoV) V prípade potreby čísla

Zdraví a mladí by ho mali prekonať ľahko, hovorí slovenský epidemiológ pôsobiaci v Česku. Rastislav Maďar, epidemiológ z Ostravskej univerzity, hovorí, prečo dva týždne karantény nemusia zaistiť, že nemáte koronavírus, prečo zatvorenie základných škôl nemusel byť dobrý nápad a vysvetľuje, ako sa od počtu mŕtvych dá odhadnúť skutočný počet nakazených. Denník N

Podľa odborníkov sa koronavírus šíri prekvapivo rýchlo, a to aj v inkubačnej dobe, keď nemusíme mať žiadne príznaky. Kto však prekoná nákazu, má - zdá sa - veľmi solídnu ochranu pred opakovanou infekciou, vysvetlil epidemiológ. Zlá správa o koronavíruse je, že ide o zvierací vírus, na ktorý nie je človek pripravený. Dobrá správa je, že kto prekoná nákazu, má - zdá sa - veľmi solídnu imunitu a ochranu pred opakovanou infekciou. HN Science

S narastajúcim počtom pacientov s ochorením COVID 19 sa od dnes od šiestej hodiny ráno zavádzajú nové a sprísňujú niektoré staré opatrenia. Slovensko sa v podstate izoluje, prestanú premávať medzinárodné vlakové linky, zatvárajú sa medzinárodné letiská, ale opatrenia sa týkajú aj vnútra krajiny. SME na YouTube

Riaditelia škôl majú v nasledujúcich dňoch podľa podmienok a možností zabezpečiť samoštúdium žiakov, a tak budú učitelia vykonávať prácu z domu. Preto majú nárok na mzdu v plnej výške. hlavnespravy.sk/

Kraj vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.
„Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský. Tlačová správa PSK

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020. Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach, Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

Zároveň sa okrem iného zatvárajú aj letiská, prerušuje sa medzinárodná autobusová a vlaková doprava.
Dnešné zasadnutie krízového štábu SR prinieslo ďalšie opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu na Slovensku. Školy a školské zariadenia budú od pondelka 16.3. na minimálne 14 dní uzatvorené. Maturitné skúšky sa pre zatvorenie všetkých škôl na Slovensku na minimálne dva týždne posunú.
„Školy budú zatvorené od pondelka, aby sa ľudia na to stihli pripraviť," poznamenal premiér Peter Pellegrini.
SME

Vážení rodičia, milí žiaci,
v súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove vyhlasuje na piatok, 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „riaditeľské voľno“. Tento pokyn platí pre zajtrajší deň.
Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa

Krízový štáb prijal v súvislosti s koronavírusom tvrdé preventívne opatrenia. Zatvorené budú školy, zábavné podniky, lyžiarske strediská, všetky tri medzinárodné letiská, potvrdil premiér Pellegrini. Zoznam preventívnych opatrení PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

V súvislosti s informáciou z prostredia Úradu vlády SR o celoplošnom zatvorení škôl po dobu 14 dní (počínajúc pondelkom 16. marca), Prešovský samosprávny kraj zavádza v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave prázdninový režim (režim podľa poznámky č. 11 v cestovných poriadkoch). Tento režim bude zavedený v dňoch od 16.03.2020 do 27.03.2020. Platí pre SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty. DOPRAVA PSK

Kam volať v prípade potreby?. Hygienici Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky občanov vyzývajú, aby v prípade, že sa u nich objavia príznaky, ktoré sa pripisujú ochoreniu COVID- 19 ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy alebo kĺbov, ostali doma a telefonicky kontaktovali svojho lekára, lekársku pohotovosť alebo operátora Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Je to najväčší nárast, aký na Slovensku doteraz bol. Počet pozitívnych vzoriek: 32. DENNÍK N

Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. SME/

Nikdy predtým sme nevideli pandémiu vyvolanú koronavírusom. Toto je prvá pandémia spôsobená koronavírusom. A nikdy sme nevideli pandémiu, ktorú je možné kontrolovať súčasne.
Dovoľte mi to zhrnúť do štyroch kľúčových oblastí.
Najprv sa pripravte a buďte pripravení.
Po druhé, odhaliť, chrániť a liečiť.
Po tretie, znížte prenos.
Po štvrté, inovujte a učte sa.

Pripomínam všetkým krajinám, že vás vyzývame, aby ste aktivovali a rozšírili svoje mechanizmy reakcie na núdzové situácie; WHO

Pandémia, ktorá volá COVID-19, neznamená, že sa stala smrteľnejšou, je to potvrdenie jej globálneho rozšírenia. Tedros tiež vyzval svet, aby sa nevenoval slovu „pandémia“, ale aby sa namiesto toho sústredil na päť ďalších slov alebo fráz: Prevencia, pripravenosť, verejné zdravie, politické vedenie a ľudia. NEWS

Zmluvní dopravcovia PSK, ktorí zabezpečujú dopravnú obslužnosť obyvateľov žijúcich v Prešovskom kraji (SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty), vykonávajú potrebné úkony k zabezpečeniu bezpečnej dopravy. po-kraj.sk/

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu. Epidemiologička Zuzana Krištúfková uviedla, že na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom. Po rokovaní vlády informáciu potvrdil premiér Peter Pellegrini. Celkom je teda na Slovensku 10 potvrdených prípadov nákazy. pravda.sk

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.
Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy. RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží: Fyzikálna olympiáda, kat. A, Olympiáda v španielskom jazyku, Biologická olympiáda, kat. A a B, Olympiáda v ruskom jazyku, Chemická olympiáda, kat. B, Matematická olympiáda, kat. A, Olympiáda v nemeckom jazyku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Všetci žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci sledujú pravidelne svoj zdravotný stav a v prípade akejkoľvek zmeny (kašeľ, teplota nad 38 ° C, únava, malátnosť) okamžite ostanú v domácom prostredí...

Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov. To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti !!! V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur !!! Nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom v PSK

Z dôvodu prevencie pred koronavírusom sa neuskutočnia plánovane rodičovské združenia a sú obmedzené návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti. Taktiež sa ruší prípravný kurz 12. 03. 2020 pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našom gymnáziu.

Čo je koronavírus? Ako sa môžem chrániť? Ako rozpoznať príznaky? Čo robia zdravotníci? Štandartné postupy

COVID-19 (koronavírus): Byť v domácej karanténe znamená...

Ak som bol v kontakte...

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia .Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad koronavírusu.

Link na Koronavírus COVID 19, PSK

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!