Sprievodca štúdiom v Bardejove - Váš poradca.

Nový školský rok!
Jednoduché a rýchle sprievodcovanie
Program Inštitúcia Mesiac Dátum Deň Dokument
Školský poriadok SŠ Juraja Henischa september 01/09/2015 štvrtok PDF
Školský poriadok SŠ Juraja Henischa september 01/09/2015 štvrtok html
Prijímacie skúšky SOŠ polytechnická máj 14/05/2020 štvrtok html
Prijímacie skúšky Gymnázium máj 14/05/2020 štvrok html
Prijímacie skúšky SOŠ polytechnická máj 11/05/2020 pondelok html
Prijímacie skúšky Gymnázium máj 11/05/2020 pondelok html
Študijné programy SŠ Juraja Henischa marec 04/03/2020 streda html
Externé štúdium SOŠ polytechnická máj 25/05/2020 pondelok html
Kvalitnejšie verejné služby IROP september 02/09/2019 pondelok php
Zvýšenie počtu žiakov IROP september 02/09/2019 pondelok PDF
Popis odborov SŠ Juraja Henischa september 03/03/2020 utorok PDF
Pomaturitné štúdium SOŠ polytechnická september 04/03/2020 streda jpg
Zlepšenie podmienok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu december 01/12/2018 nedeľa html
Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania IT Akadémia september 01/09/2019 nedeľa html
Kurzy zvárania Zváračská škola č. 208 september 01/09/2019 nedeľa html
Prihláška do kurzu zvárania Zváračská škola č. 208 september 01/09/2019 pondelok rtf
Prihláška na externé pomaturitné štúdium SOŠ polytechnická máj 25/05/2020 pondelok rtf
Projekt mifi4EU, Wi-Fi SŠ Juraja Henischa september 03/09/2018 pondelok html
Prípravný kurz pre záujemcov Gymnázium marec 09/03/2020 pondelok html
Prípravný kurz pre záujemcov Gymnázium marec 12/03/2020 štvrtok html
Prípravný kurz pre záujemcov Gymnázium apríl 20/04/2020 pondelok html
Prípravný kurz pre záujemcov Gymnázium apríl 23/04/2020 štvrtok html
Kritériá prijatia SŠ Juraja Henischa máj 02/05/2020 utorok php
Kritériá pre Dolné gymko Gymnázium máj 02/05/2020 utorok PDF
Kritériá pre študijné odbory SOŠ polytechnická máj 02/05/2020 utorok PDF
Kritériá pre učebné odbory SOŠ polytechnická máj 02/05/2020 utorok PDF
Prezentácia školy, video YouTube október 21/10/2019 pondelok mp4
Nová učebňa SOŠ polytechnická marec 05/03/2020 štvrtok jpg
Nová učebňa SOŠ polytechnická marec 05/03/2020 štvrtok jpg
Poď na DUÁL, GOHR SOŠ polytechnická marec 05/03/2020 štvrtok jpg
Poď na DUÁL, KAMAX SOŠ polytechnická marec 05/03/2020 štvrtok jpg
Rada školy, plán zasadnutí na rok 2020 SŠ Juraja Henischa marec 05/03/2020 štvrtok PDF
Rada školy SŠ Juraja Henischa marec 05/03/2020 štvrtok php
Bulletin školy AnyFlip SŠ Juraja Henischa marec 05/03/2020 štvrtok www
Maturita 2019/2020 NÚCEM marec 05/03/2020 štvrtok www
Časopis Gymoš SŠ Juraja Henischa marec 05/03/2020 štvrtok php
Duálne vzdelávanie SOŠ polytechnická marec 05/03/2020 štvrtok php
Škola Gymnázium, Slovenská 5 marec 05/03/2020 štvrtok php
Škola SOŠ polytechnická, Slovenská 5 marec 05/03/2020 štvrtok php
Video Maturita SŠ Juraja Henischa marec 05/03/2020 nedeľa html
Maturitná skúška SJL SŠ Juraja Henischa marec 17/03/2020 utorok html
Maturitná skúška CUJ SŠ Juraja Henischa marec 18/03/2020 streda html
Maturitná skúška MAT SŠ Juraja Henischa marec 19/03/2020 štvrtok html
Ako funguje maturitná skúška? vimeo video marec 05/03/2020 štvrtok mp4
Ako sa hodnotí externá časť maturity? vimeo video marec 05/03/2020 štvrtok mp4
Ako prebieha maturitná skúška? vimeo video marec 05/03/2020 štvrtok mp4
Bezbariérová škola SŠ Juraja Henischa marec 06/03/2020 piatok html
Rampa, schodolez SŠ Juraja Henischa marec 06/03/2020 piatok jpg
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? SŠ Juraja Henischa marec 06/03/2020 piatok jpg
Koronavírus je na Slovensku SŠ Juraja Henischa marec 06/03/2020 piatok html
Usmernenie k šíreniu koronavírusu SŠ Juraja Henischa marec 06/03/2020 piatok html
Zdravie vo vašich rukách, video Úrad verejného zdravotníctva SR marec 07/03/2020 sobota mp4
COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie Úrad verejného zdravotníctva SR marec 07/03/2020 sobota html
COVID-19: Druhé pokyny a opatrenia MŠVVaŠ SR marec 09/03/2020 pondelok html
COVID-19: Preventívne opatrenia SŠ Juraja Henischa marec 09/03/2020 pondelok html
COVID-19: Pokyny PSK Prešovský samosprávny kraj marec 09/03/2020 pondelok html
Čo treba vedieť o koronavíruse Facebook marec 10/03/2020 utorok mp4
Odborníci o koronavíruse Facebook marec 10/03/2020 utorok mp4
Čo znamená byť v domácej izolácii? SŠ Juraja Henischa marec 10/03/2020 utorok png
Podozrenie nákazy koronavírusom? SŠ Juraja Henischa marec 10/03/2020 utorok png
Dodatok č. 1 IROP marec 10/03/2020 utorok PDF
Dodatok č. 2 IROP marec 10/03/2020 utorok PDF
Šk. rok 2020/2021 SŠ Juraja Henischa september 02/09/2020 utorok html
Zákaz fajčenia SŠ Juraja Henischa september 03/09/2020 streda PDF
Príkaz riaditeľky školy č. 38/2020 o zákaze fajčenia v areáloch školy a dielni SŠ Juraja Henischa september 03/09/2020 streda PDF