VYPLÁCANIE štipendia v utorok 24.3.2020 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Vyplácanie bude realizované cez okno vrátnice tak, aby prijímateľ nevstupoval do budovy školy.

COVID-19 PANDEMIC

ŠTIPENDIA

Rúško, rukavice a vlastné pero na podpis

Oznam sociálne štipendia

Oznamujeme študentom, ktorí poberajú sociálne štipendia, že ich vyplácanie sa bude
realizovať na vrátnici Spojenej školy Juraja Henischa
v utorok 24.3.2020 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Upozornenie!
Vyplácanie bude realizované cez okno vrátnice tak, aby prijímateľ nevstupoval do budovy školy.
Prijímateľ musí mať rúško, rukavice a vlastné pero na podpis, inač mu štipendium nebude vyplatené.
K miestu vyplácania, k oknu pristupujte po jednom!

Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

Link na ssjh.edupage.org

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!